UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, w których materiał włókienniczy podczas użytkowania tworzy odsłoniętą powierzchnię artykułu. Obejmuje artykuły mające cechy pokryć podłogowych włókienniczych (np. grubość, sztywność i wytrzymałość), ale przewidziane do innych celów (na przykład do powieszenia na ścianie lub przykrycia stołu, lub do innych celów dekoracyjnych).

Powyższe wyroby klasyfikowane są do tego działu, jeśli są gotowe (tj. wykonane do konkretnego rozmiaru, obrębione, obramowane, układane itd.), w postaci dywanów kwadratowych, dywaników (mat) przyłóżkowych, dywaników (mat) przykominkowych lub w postaci wykładzin dywanowych do położenia w pokojach, korytarzach, przejściach lub na schodach, w długości do przycięcia i wykończenia.

Mogą być również impregnowane (np. lateksem) lub podbite tkaninami lub włókninami, lub gumą komórkową lub tworzywami sztucznymi komórkowymi.

Ten dział nie obejmuje:

(a)Przekładek pokryć podłogowych, tj. szorstkiego materiału lub filcu, kładzionych pomiędzy podłogą a dywanem (klasyfikowane zgodnie z materiałem, z którego są wykonane).

(b)Linoleum i pozostałych pokryć podłogowych, składających się z powleczenia lub pokrycia, stosowanych na podkładkę włókienniczą (pozycja 5904).

 


 


5701-Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe.

5701 10-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5701 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Dywany węzełkowe i pozostałe węzełkowe pokrycia podłogowe włókiennicze, składają się z napiętej osnowy, dokoła której nici okrywowe są wiązane lub okręcane z pełnym obrotem, wokół co najmniej jednej nitki osnowy, utrzymywane na miejscu przez ciasne wprowadzenie nici wątku do tkaniny. To wiązanie lub okręcanie charakteryzuje artykuły objęte tą pozycją.

Najczęściej stosowanymi węzłami są:

(1)Węzeł ghiordesowy lub turecki: nitkę okrywy umieszcza się na dwóch sąsiednich nitkach osnowy i jej dwa końce wprowadza się z powrotem między te dwie nitki, dokonując pełnego obrotu wokół nich (patrz rysunek 1), dwa końce wystają do góry, tworząc zewnętrzną stronę dywanu.

(2)Węzeł senna lub perski: nitka okrywy owinięta jest wokół jednej nitki osnowy i przechodzi pod następną nitką osnowy (patrz rysunek 2), dwa końce wystają do góry, tworząc zewnętrzną stronę dywanu.

W węzłach ghiordesowym i senna nitki okrywowe mogą również obejmować cztery nitki osnowy.

(3)Węzły z pojedynczą osnową, w których nitka okrywowa jest okręcona lub zawiązana na jednej nitce osnowy; każda nitka okrywy okręcona jest półtorakrotnie dokoła nitki osnowy (patrz rysunek 3), dwa końce wystają do góry, tworząc zewnętrzną stronę dywanu.

Mamy więc szereg takich węzłów, sąsiadujących blisko ze sobą, ale zupełnie od siebie niezależnych przez całą szerokość dywanu, pokrywających materiał podkładu.

Niniejsza pozycja obejmuje również niektóre dywany wykonane przez zawiązanie nitek okrywy na podkładce luźno tkanej.

Większość węzełkowych dywanów, wykładzin dywanowych i dywaników (mat) wykonuje się ręcznie do rozmiaru, gotowych do użytku, z różnokolorowych nitek okrywy tworzących wzór. Jednakże występują również dywany wykonywane na krosnach mechanicznych, w których na ogół układ włókien jest równiejszy, a brzegi bardziej równoległe niż w przypadku tych wykonanych ręcznie. Nitki okrywy zazwyczaj są z wełny lub jedwabiu, ale czasem z moheru lub sierści kóz kaszmirskich (kaszmir). W przypadku dywanów wykonanych ręcznie na ogół podkład jest z bawełny, wełny lub sierści, a w przypadku dywanów wykonywanych maszynowo, z bawełny, lnu, konopi lub juty.

Wyroby objęte tą pozycją zwykle używane są jako pokrycia podłogowe, ale czasem używane są również do innych celów dekoracyjnych (np. do zawieszenia na ścianie lub przykrycia stołów) (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu).

Dywany klasyfikowane są tutj, nawet jeśli wykończone są frędzlami (wykonanymi w czasie tkania lub dodanymi później) lub jeśli wykończone są w inny sposób.

Wyroby te przeważnie wykonywane są na Wschodzie (Iran, Turcja, Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Chiny, Indie) lub w Afryce Północnej (Algieria, Tunezja, Maroko, Egipt).

Pozycja ta nie obejmuje dywanów, w których nitki okrywy są po prostu przewleczone pod nitkami osnowy bez ich okręcania (patrz rysunki 4. i 5.) (pozycja 5702).

 


 


5702-Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe, włączając „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty).

5702 10-Kilimy „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty)

5702 20-Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego

-Pozostałe, z okrywą, niegotowe:

5702 31- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5702 32- -Z materiałów włókienniczych chemicznych

5702 39- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

-Pozostałe, z okrywą, gotowe:

5702 41- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5702 42- -Z materiałów włókienniczych chemicznych

5702 49- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

5702 50-Pozostałe, bez okrywy, niegotowe:

-Pozostałe, bez okrywy, gotowe:

5702 91- -Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5702 92- -Z chemicznych materiałów włókienniczych

5702 99- -Z pozostałych materiałów włókienniczych

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze z tej pozycji obejmują:

(1)Wilton i podobne dywany. Mają one mocne, grube podłoże włókiennicze pokryte okrywą włókienną (tj. zewnętrzna strona uformowana przez sąsiednie nitki lub kępki ustawione do góry) lub pętelkami.

Powierzchnia tych dywanów kształtowana jest za pomocą dodatkowych nitek osnowy, w postaci pętelek na zewnętrznej stronie materiału, wykonanych w procesie tkania, przy użyciu do tego chwilowo wprowadzanych metalowych prętów lub drutów. W wyniku przecięcia tych pętelek otrzymuje się dywan z okrywą włosową (taki jak Wilton, patrz rysunek 4); w tym przypadku okrywa jest przełożona pod pętelkowymi nitkami wątku. Jeżeli przeciwnie, pętelki pozostaną nieprzecięte, otrzymane w ten sposób dywany mają okrywę pętelkową, taką jak dywany brukselskie (patrz rysunki 4 i 5).

Dywany te mogą być gładkie lub wzorzyste, przy czym wzór jest tkany na krośnie (np. krośnie żakardowym) specjalnie skonstruowanym, aby można było wykonać deseń, używając przędz od dwóch do pięciu kolorów.

Dywany Wilton powstają również w wyniku tkania dwóch warstw spodnich połączonych wspólnymi nitkami okrywowymi, które przecina się po utkaniu, aby uzyskać dwa dywany z okrywą włosową (lico do lica Wilton).

Przędza okrywowa zazwyczaj jest wełniana lub z mieszanki wełna/nylon, ale może być również z bawełny, poliamidu, akrylu, wiskozy lub może stanowić mieszaninę tych włókien. Materiał podkładu zazwyczaj jest z bawełny, juty lub polipropylenu.

(2)Dywany Axminster. Są to dywany tkane maszynowo, w których kolejne rzędy pęczków włókien, o kierunku wątku, wprowadzane są w trakcie tkania, zgodnie z góry ustalonym układem kolorów.

(3)Dywany szenilowe. Podstawową ich cechą jest to, że okrywa wykonana jest przez użycie przędz szenilowych (patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 5606). Przędze te mogą być stosowane jako dodatkowy wątek, podczas tkania właściwego; w niektórych przypadkach krótkie odcinki przędzy szenilowej wprowadzane są jako dodatkowy nieciągły wątek, utrzymywany na miejscu przez materiał podkładu.

(4)Płaskie dywany tkane, które nie mają pętelek lub okrywy włosowej, różniące się od materiałów włókienniczych objętych działami od 50. do 55. tym, że będąc ciężkimi i mocnymi, w sposób niebudzący wątpliwości używane są do przykrycia podłogi.

Obejmują Kidderminster lub tak zwane dywany „belgijskie”, które są tkaninami podwójnymi, na których wzór tworzy się przez wymianę tych dwóch tkanin w pewnych odstępach. Poza tymi stosunkowo delikatnymi dywanami pokojowymi, pozycja niniejsza obejmuje również grube dywany lub wykładziny dywanowe (takie jak drogiet) z juty, włókna kokosowego, włosia, przędzy papierowej itd. (zazwyczaj o splocie płóciennym, diagonalnym lub skośnym symetrycznym) i dywaniki z osnową z przędzy jutowej i z wątkiem wykonanym z pasków z odpadowych materiałów powiązanych końcami.

(5)Wycieraczki i maty. Przeważnie wykonane są ze sztywnych pęczków, zazwyczaj z włókna kokosowego lub sizalu, po prostu pętelek przełożonych pod nitkami osnowy w materiale podkładu; produkowane są w małych rozmiarach, odpowiednich do ich zastosowania.

(6)Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) lub podobne maty łazienkowe.

Należy zwrócić uwagę, że pewne dywany wykonuje się w sposób podobny do wielu tkanin włosowych lub szenilowych, objętych pozycją 5801, ale wyraźnie przeznaczone są do przykrycia podłogi, co można stwierdzić na podstawie ich masywności, szorstkości materiału użytego do ich produkcji lub sztywności podkładu, które na ogół mają dodatkową osnowę (wypełniacz).

(7)Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty). Kelem (lub Khilim) zwany również Karamanie, otrzymywane są tą samą metodą, co tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane, opisane w Notach wyjaśniających do pozycji 5805, część (A). Układ włókien porównywalny jest do wspomnianych wyżej tkanin dekoracyjnych i na ogół zawiera te same odstępy w linii osnowy. Tym niemniej, jeśli chodzi o wzór, Kelem generalnie nie ma kwiatów lub liści, ale głównie wzory prostoliniowe. Chociaż można odróżnić wierzch od spodu, różnica jest tak mała, że może być wykorzystywany obustronnie.

Czasami Kelem wykonuje się z dwóch, długich taśm zszytych razem, ze wzorem skrywającym zszycie. Dlatego ma on obrzeża (końce tkane) jedynie na krótkich końcach lub wcale ich nie ma. Oczywiście nie wyklucza to zastosowania dodatkowych obrzeży.

Na ogół osnowa jest wełniana, a wątek jest z wełny lub bawełny.

Pozycja ta obejmuje również dywany wykonane techniką Kelem (szczególnie w Europie Środkowej), których ozdobne desenie są tego samego rodzaju, co lekkie wschodnie Kelem.

Schumacks jest tkany w ten sam sposób, co Kelem, ale różni się od niego następującymi szczegółami:

-w miejsce zakończenia jednej lub dwóch linii wątku tworzących wzór, wprowadzona jest dodatkowa nitka wątku, która ciągnie się przez całą szerokość wyrobu, co zapobiega tworzeniu się odstępów w osnowie;

-odnoście wzoru, to podkład zazwyczaj ozdobiony jest wielobarwnymi płaskimi gwiazdami, od trzech do pięciu, które wyglądają jak medaliony; generalnie obrzeże składa się z jednej szerokiej taśmy głównej, albo z dwóch lub trzech taśm dodatkowych. Strona spodnia ma wygląd włochaty, który nadają jej końce przerwanych nitek wątku, o długości kilku centymetrów.

Wątek „Schumacks” jest wełniany, a osnowa może być z wełny lub bawełny, a nawet z sierści koziej.

Podobne dywany obejmują w szczególności Sileh, które wykonuje się w podobny sposób, co Schumacks. Wzór Sileh oparty jest na motywach w kształcie litery S, okrążających lub prowadzonych z tyłu do przodu i na motywach zwierzęcych, wykropkowywanych na całej powierzchni. Osnowa i wątek w Sileh są wełniane (w rzadkich przypadkach wątek jest z bawełny).

Ta pozycja wyłącza maty i plecionki z materiałów do wyplatania (dział 46).

 


 


5703-Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe.

5703 10-Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5703 20-Z nylonu lub pozostałych poliamidów

5703 30-Z pozostałych materiałów włókienniczych chemicznych

5703 90-Z pozostałych materiałów włókienniczych

Pozycja ta obejmuje dywany igłowe i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze igłowe, wykonane na maszynach igłowych, przy pomocy systemu igieł i haczyków wprowadzających przędzę włókienniczą do istniejącego już podkładu (zazwyczaj tkanina lub włóknina) tworząc pętelki lub, jeżeli te igły i haczyki połączone są z urządzeniem do cięcia, pęczki. Przędze tworzące okrywę zwykle mocowane są przez powleczenie gumą lub tworzywami sztucznymi. Zazwyczaj przed powleczeniem pozwala się im wyschnąć i pokrywa się je dodatkową podkładką z luźnej tkaniny, np. z juty, lub gumą piankową.

Pozycja ta obejmuje również dywany i pozostałe pokrycia podłogowe igłowe wykonane z użyciem pistoletu igłowego lub wykonane ręcznie.

Wyroby objęte tą pozycją można odróżnić od tkanin pętelkowych objętych pozycją 5802po, np. ich sztywności, grubości i wytrzymałości, które powodują, że nadają się do użycia jako pokrycia podłogowe.

 


 


5704-Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe.

5704 10-Płytki mające maksymalny obszar powierzchni 0,3 m2

5704 20-Płytki mające maksymalny obszar powierzchni przekraczający 0,3 m2, ale nieprzekraczający 1 m2

5704 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu. Znaczenie określenia „filc”, patrz Noty wyjaśniająca do pozycji 5602.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Płytki, zazwyczaj z filcu z wełny lub pozostałej sierści zwierzęcej.

(2)Pokrycia podłogowe włókiennicze z filcu igłowanego na ogół wzmocnionego lub impregnowanego od spodu gumą lub tworzywami sztucznymi, w celu wzmocnienia wyrobu lub nadania mu właściwości przeciwpoślizgowych.


 


5705-Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe.

Niniejsza pozycja obejmuje dywany i pokrycia podłogowe włókiennicze, inne niż te, które zostały objęte bardziej szczegółowymi pozycjami tego działu.

Pozycja ta obejmuje:

(1)Dywany z przyklejoną okrywą, których powierzchnia użytkowa z okrywą albo przyklejona jest do podłoża, albo bezpośrednio do spoiwa tworzącego podłoże. Połączenie można uzyskać przez przylepienie lub metodą termiczną, lub przez zastosowanie obu tych metod, lub przez zgrzewanie ultradźwiękowe. Okrywa może być połączona albo z pojedyną powierzchnią podłoża, albo może znajdować się pomiędzy dwoma powierzchniami podłoża, w tym ostatnim przypadku w celu rozdzielenia na dwa dywany.

(2)Dywany włókninowe składające się z warstwy zgrzebnych włókien tekstylnych, karbowanych między rowkowanymi walcami w celu uzyskania pętelek, które można utrzymać w odpowiednim położeniu albo przez grube powleczenie gumą, tworzywami sztucznymi itd., które służy również jako podłoże, albo przez przyklejenie do podkładu za pomocą podobnych klejów.

(3)Dywany wykonane przez „flokowanie”, tj. przez wprowadzenie włókien tekstylnych prostopadle do podłoża włókienniczego powleczonego gumą, tworzywami sztucznymi itd.

(4)Dywany i wykładziny dywanowe, dziane. Na ogół mają wygląd mokiet (pluszu osnowowego) lub czasami skór futerkowych.

__________