DZIAŁ 51

WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO

Uwaga
  1. W całej nomenklaturze:

(a)   „wełna” oznacza włókno naturalne owiec lub jagniąt;

(b)   „cienka sierść zwierzęca” oznacza sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włącznie z dromaderami), jaka, kóz: angorskiej, tybetańskiej, kaszmirskiej lub podobnych kóz (ale nie kóz pospolitych), królika (włącznie z królikiem angorskim), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca;

(c)   „gruba sierść zwierzęca” oznacza sierść zwierząt niewymienionych wyżej, z wyłączeniem włosia i szczeciny do produkcji szczotek (pozycja 0502) oraz włosia końskiego (pozycja 0511).


 


UWAGI OGÓLNE

Czytając Noty wyjaśniające do tego działu należy wziąć pod uwagę Uwagi ogólne Not wyjaśniających do sekcji XI.

Generalnie, dział ten obejmuje wełnę i cienką lub grubą sierść zwierzęcą, włącznie ze zmieszanymi materiałami włókienniczymi klasyfikowanymi jako wełna lub sierść zwierzęca, w różnych stadiach jego przetwarzania, od surowców do tkaniny. Obejmuje on również przędzę i tkaniny z włosia końskiego, ale nie obejmuje włosia końskiego i odpadów z włosia końskiego objętych pozycją 0511. Jak to stwierdzono w uwadze 4. do działu 5., wyrażenie „włosie końskie” dotyczy włosia z grzyw lub ogonów, koni lub bydła.

 


 


5101-Wełna, niezgrzebna ani nieuczesana.

-Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży:

5101 11- -Wełna strzyżona

5101 19- -Pozostała

-Wełna odtłuszczana, niekarbonizowana:

5101 21- -Wełna strzyżona

5101 29- -Pozostała

5101 30-Karbonizowana

W całej nomenklaturze „wełna” oznacza włókno naturalne dorosłych owiec lub jagniąt. Włókna wełniane są złożone głównie z keratyny i mają charakterystyczną łuskową powierzchnię. Są one elastyczne, nadzwyczaj higroskopijne (absorbują wilgotność z powietrza) i z reguły mają wyraźne właściwości spilśniające. Wełna jest prawie niepalna, ale zwęgla się wydzielając zapach podobny do palonego rogu.

Pozycja ta obejmuje wełnę owiec lub jagniąt, niezgrzebną ani nieczesaną, uzyskaną przez strzyżenie zwierzęcia lub skóry nieżywego zwierzęcia (wełna strzyżona), lub przez ściąganie ze skóry po fermentacji lub odpowiedniej obróbce chemicznej (np. wełna ściągana, wełna z padłych owiec lub wełna garbarska).

Wełna niezgrzebna i nieczesana głównie występuje jako:

(A)Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży.

Wełna potna jest wełną jeszcze niepraną ani czyszczoną w inny sposób; dlatego jest wciąż nasiąknięta lanoliną i tłustą substancją pochodzącą od samego zwierzęcia i może zawierać znaczne ilości zanieczyszczeń (roślinnych, nasion, ziemi itd.). Wełna potna strzyżona często ma postać „runa owczego” mającego mniej więcej kontury skóry surowej.

Wełna potna ściągana usuwana jest ze skór owczych lub jagnięcych w procesie fermentacji („pocenia”), w którym włókna i skóra poddawane są połączonemu działaniu ciepła i wilgoci. Może być usuwana również metodą depilacji, w której strona bez włosów jest traktowana siarczkiem sodu lub roztworem wapna. Taka wełna rozpoznawalna jest po obecności cebulek włosowych.

Wełna prana z drugiej strzyży jest wełną praną w zimnej wodzie, kiedy jeszcze znajduje się na zwierzęciu lub przed ściągnięciem jej ze skóry. Nie jest ona całkowicie oczyszczana.

Wełna potna zwykle jest żółtawa. Jednakże czasem jest koloru szarego, czarnego, brązowego lub rudobrunatnego.

(B)Wełna odtłuszczona, niekarbonizowana.

Ta kategoria obejmuje:

(1)Wełnę praną na gorąco - praną tylko w gorącej wodzie i pozbawioną większej części lanoliny i substancji ziemnych.

(2)Wełnę odtłuszczoną - wełna, z której tłuszcz został usunięty niemal w całości przez pranie w gorącej wodzie z mydłem lub innymi detergentami, lub roztworami alkalicznymi.

(3)Wełnę obrobioną rozpuszczalnikami lotnymi (takimi jak benzen i tetrachlorek węgla).

(4)Wełnę mrożoną - poddaną działaniu niskiej temperatury wystarczającej do zamrożenia tłuszczu. Wtedy tłuszcz jest bardzo kruchy i łatwy do pokruszenia i usuwany jest jako pył razem z dużą częścią zanieczyszczeń naturalnych, które zatrzymywane są w wełnie przez tłuszcz.

Większość wełen pranych i odtłuszczonych zawiera jeszcze niewielką ilość tłuszczu i substancji roślinnej (zanieczyszczenia roślinne, nasiona itd.); zanieczyszczenia roślinne w późniejszym etapie usuwane są mechanicznie (patrz Noty wyjaśniająca do pozycji 5105) lub przez karbonizację.

(C)Wełna karbonizowana.

Karbonizowanie usuwa każdą substancję roślinną zawartą jeszcze w wełnie, o której była mowa powyżej w (B). Wełnę zanurza się w kąpieli, zazwyczaj z kwasów nieorganicznych lub soli kwaśnych, która niszczy substancję roślinną, ale nie działa na włókna wełny.

Bielenie, barwienie lub pozostałe procesy zastosowane przed zgrzebleniem lub czesaniem, nie wpływają na klasyfikację wełny do tej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Skór i skórek surowych, nawet dwojonych, włącznie ze skórami owczymi z wełną (pozycja 4102 lub 4301).

(b)Odpadów wełny objętych pozycją 5103 lub szarpanki rozwłóknionej z wełny objętej pozycją 5104.

(c)Czesanki wełnianej we fragmentach (pozycja 5105).

 


 


5102-Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieuczesana (+).

-Cienka sierść zwierzęca:

5102 11- -Z kóz kaszmirskich

5102 19- -Pozostała

5102 20-Gruba sierść zwierzęca

(1)W całej nomenklaturze wyrażenie „cienka sierść zwierzęca” dotyczy sierści alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włączając dromadery), jaka, kozy angorskiej (mohair), tybetańskiej, kaszmirskiej (kaszmir) lub podobnych kóz, królika (włączając królika angorskiego), zająca, bobra, nutrii lub piżmowca (patrz uwaga 1(b) do działu).

Na ogół cienka sierść zwierzęca jest bardziej miękka i mniej skędzierzawa niż wełna. Sierść alpaki, lamy, wigonia, wielbłąda (włączając dromadery), jaka, kozy angorskiej, kaszmirskiej (kaszmir) lub podobnych kóz, lub królika angorskiego, na ogół nadają się do przędzenia podobnie jak wełna; również używana jest do wyrobu peruk i włosów dla lalek. Pozostała cienka sierść zwierzęca (tj. zająca, królika pospolitego, bobra, nutrii lub piżmowca) zazwyczaj nie nadaje się do przędzenia i używana jest do produkcji filców, wyściółek, wypychaczy itd.

(2)W całej nomenklaturze wyrażenie „gruba sierść zwierzęca” dotyczy sierści wszystkich pozostałych zwierząt niewymienionych powyżej w (1), z wyłączeniem wełny (pozycja 5101), sierści z grzyw lub ogonów, koni lub bydła (klasyfikowanych jako „włosie końskie” do pozycji 0511), szczecin lub sierści świń, wieprzy, dzików, sierści borsuka lub innych sierści, stosowanych do wyrobu szczotek i pędzli (pozycja 0502) (patrz uwaga 1 (c) do działu).

Gruba sierść zwierzęca klasyfikowana tutaj obejmuje sierść z boków bydła lub koni oraz kóz pospolitych, psów, małp lub wydr.

Gruba sierść zwierzęca głównie używana jest do wyrobu grubych przędz lub tkanin, filców lub dywanów, lub do wyściełania, lub wypychania.

Sierści zwierzęce otrzymywane są przez zbieranie ich w czasie linienia, przez strzyżenie, usuwanie ze skór itd. i objęte są tą pozycją tylko wtedy, gdy nie są zgrzebne ani czesane, ale na klasyfikację nie ma wpływu mycie, bielenie, barwienie lub sztuczne kędzierzawienie (tę ostatnią operację stosuje się głównie do grubych sierści zwierzęcych do wyściełania).

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Włosów ludzkich (pozycja 0501).

(b)Skór i skórek surowych oraz surowych skór futerkowych (pozycje od 4101 do 4103 lub 4301).

(c)Odpadów z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej (pozycja 5103).

(d)Szarpanki rozwłóknionej z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej (pozycja 5104).

(e)Cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, zgrzebnej lub czesanej (pozycja 5105).

(f)Cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, stosowanych do wyrobu peruk lub tym podobnych (pozycja 6703).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji.

Podpozycja 5102 11

Do celów podpozycji 5102 11 wyrażenie „z kóz kaszmirskich (kaszmir)” oznacza cienki, miękki włos z podsierstka (puszyste runo) rasy kóz, które pochodzą z Kaszmiru, ale dzisiaj hodowane są w kilku innych regionach świata. Do celów tej podpozycji nie bierze się pod uwagę regionu, w którym hodowane są te zwierzęta.

 


 


5103-Odpady wełny lub cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy, ale z wyłączeniem szarpanki rozwłóknionej.

5103 10-Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5103 20-Pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5103 30-Odpady grubej sierści zwierzęcej

Na ogół pozycja ta obejmuje wszystkie odpady (inne niż szarpanka rozwłókniona) wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej, tj. odpady odzyskane w trakcie kolejnych etapów przetwarzania surowej wełny w wyroby prane, zgrzebne, czesane, przędzione, tkane, dziane itd.

Głównie obejmuje następujące odpady:

(1)Odpady z czesania, zgrzeblenia lub innych procesów przygotowawczych do przędzenia, takie jak: wyczeski, najważniejszy odpad składający się z krótkich włókien odzyskanych w trakcie czesania; końce zwojów i taśm, małe kawałki odpadów z czesanych zwojów; odpady zanieczyszczone substancjami roślinnymi i wyczeskowa wełna wtórna, odpady zebrane w czasie zgrzeblenia; włókna odzyskane w procesie czyszczenia wałków zgrzeblarek.

(2)Odpady przędzy, takie jak przędze zniszczone, zasuplone lub poplątane, zebrane jako odpad podczas operacji przędzenia, skręcania, motania, tkania, dziania itp.

(3)Odpady, takie jak odpady sortowane i odpady z prania odzyskiwane w trakcie zbierane z dna kadzi lub z kratek pralnic.

(4)Odpady, takie jak sierść i wełna ze starych materaców.

Niektóre z tych odpadów mogą być nasączone olejem z maszyn lub zmieszane z kurzem, lub innymi zanieczyszczeniami (na przykład naturalnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi od roślin). Odpady te, w zależności od rodzaju i jakości, mogą być używane do przędzenia, wyściełania itd. Na ich klasyfikację nie wpływa karbonizacja, bielenia, barwienia itd.

Pozycja nie obejmuje:

(a)Odpadów włosia końskiego (pozycja 0511).

(b)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(c)Odpadów wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej, jedynie do zastosowania jako nawozy (dział 31).

(d)Szarpanki rozwłóknionej z wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej (pozycja 5104).

(e)Zgrzebnych lub czesanych, odpadów wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej (pozycja 5105).

(f)Kosmyków i pyłu tekstylnych oraz rozdrobnionych resztek włókien (pozycja 5601).

 


 


5104-Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwierzęcej.

Pozycja ta obejmuje szarpankę rozwłóknioną z wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej, uzyskaną przez rozwłóknianie szmat dzianych, tkanych itd., materiałów lub rozwłóknionych odpadów przędz uzyskanych podczas operacji przędzenia, tkania, dziania itd.

Wełna rozwłókniana (wełna ponowna lub wtórna) obejmuje:

(1)Wełnę wtórną i mungo, otrzymane z rozwłókniania przędz wełnianych lub czesankowych, lub szmat.

(2)Wełnę ekstrakcyjną otrzymaną z rozwłóknienia wełny pozostającej przy przerobie szmat mieszanych, zazwyczaj za pomocą kwasu w celu usunięcia włókna pochodzenia roślinnego (np. bawełnę) lub włókien odcinkowych sztucznych.

Rozwłóknione odpady z wełny lub cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej, objęte tą pozycją zazwyczaj są przędzione albo same, albo zmieszane z nowymi włóknami i wykorzystane są do wyrobu tkanin i dzianin, filców lub do wyścielania, lub wypychania.

Do tej pozycji klasyfikowana jest szarpanka rozwłókniona, nawet bielona lub barwiona.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(b)Szarpanki rozwłóknionej zgrzebnej lub czesanej, z wełny lub z cienkiej, lub grubej sierści zwierzęcej (pozycja 5105).

(c)Kosmyków i pyłu oraz rozdrobnionych resztek włókien (pozycja 5601).

(d)Zużytych lub nowych szmat, nierozwłóknionych (pozycja 6310).

 


 


5105-Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włącznie z czesanką wełnianą we fragmnetach) (+).

5105 10-Wełna zgrzebna

-Czesanka wełniana i pozostałe wełny czesane:

5105 21- -Wełna czesana we fragmentach

5105 29- -Pozostała

-Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

5105 31- -Z kóz kaszmirskich

5105 39- -Pozostała

5105 40-Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Wełnę i cienką lub grubą sierść zwierzęcą (włączając odpady i szarpankę rozwłóknioną), zgrzebne przygotowywane do wełnianego przędzenia.

(2)Wełnę i cienką sierść zwierzęcą, czesane po „przygotowaniu” (czyszczeniu) lub procesie zgrzeblenia.

Celem zgrzeblenia (na specjalnych zgrzeblarkach) jest rozplątanie włókien, ułożenie ich równolegle w mniejszym lub większym stopniu i całkowite lub w znacznym stopniu usunięcie z nich obcych substancji (w większości roślinnych), które jeszcze mogą zawierać. Po tych zabiegach włókna mają postać runa.

Jeżeli wymagane są wyroby „wełniane” (tj. takie, które mają być tylko zgrzebne), runo z włókien dzielone jest podłużnie na liczne elementy, które następnie są zwijane lub pocieniane do postaci niedoprzędów, aby powiększyć przyleganie włókien i ułatwić ich przędzenie. Niedoprzędy nawijany są na szpule i mogą być stosowane do dalszej przeróbki na przędze wełniane.

Jeżeli przeciwnie, wymagane są wyroby czesane (wełna czesankowa), można zastosować dwa procesy: albo zgrzebne runo jest czesane, albo alternatywnie wełna lub sierść zwierząt nie jest zgrzeblona, ale przed czesaniem poddana jest procesowi „przygotowania” na rozciągarkach (również „rozciągarkach grzebieniowych”), które rozwierają i rozciągają włókna.

W czasie następnej operacji czesania usuwane są krótkie włókna, zasadniczo w postaci wyczesków, podczas gdy pozostałe włókna zostają ułożone równolegle w postaci taśmy. Z wyczeskami usuwane są również wszystkie zanieczyszczenia roślinne. Czesane taśmy są ciągnięte i rozciągane, aby zapewnić całkowite wymieszanie włókien o różnych długościach, a otrzymana taśma jest zwinięta w kulę zwaną „czesanką”. Materiały, głównie sierść, które nie dają się łatwo zwinąć w kulę, często pozostawione są na tym etapie w postaci ściśniętych zwojów, zwiniętych ciasno między dwoma arkuszami papieru zwanych „zbitą czesanką”. Wyroby czesane poddawane są serii operacji ciągnięcia i skręcania, które przekształcają je w niedoprzęd. Nawijane są one na szpule i gotowe do przędzenia na przędzę czesankową.

Pozycja ta obejmuje przędzę wstępną, taśmy czesane, czesanki i niedoprzędy, o których była mowa powyżej, jak również pocięte lub poprzerywane czesanki we fragmentach i pocięte lub poprzerywane taśmy, które celowo zostały pocięte lub poprzerywane na krótkie ujednolicone długości.

Pozycja ta obejmuje również czesankę wełnianą we fragmentach, czasem znaną jako „czesanka wełniana w masie”, „wełna prana odtłuszczona”, „czesanka otwarta”. Jest to wełna na ogół odtłuszczona, która została mechanicznie pozbawiona rąbków przy zastosowaniu części maszyn z linii produkcyjnej (zgrzeblących i czeszących), używanych do produkcji czesanek wełnianych do przędzenia czesankowego. Po opuszczeniu maszyny czeszącej, wyprodukowana ciągła taśma rozciągana jest i przerywana na nieregularne puszyste fragmenty, które następnie są belowane. Wyrób ma krótkie włókna (przeciętna długość mniejsza niż 45 mm) i jest odpowiedni do przędzenia w systemie wełnianym lub bawełnianym, ale nie do przędzenia czesankowego. Do tego musi on być ponownie zgrzeblony przed przędzeniem. Z wyglądu przypomina on puszystą odtłuszczoną wełnę bez widocznych substancji roślinnych.

Należy zauważyć, że pewne niedoprzędy mogą mieć bardzo podobną średnicę do pojedynczych włókien objętych pozycjami od 5106 do 5110 i mogą być również lekko skręcone, ale ponieważ nie były one jeszcze przędzione i nie tworzą przędzy, dlatego objęte są tą pozycją.

Procesy, takie jak bielenie i barwienie nie wpływają na klasyfikację produktów do tej pozycji.

Ta pozycja nie obejmuje:

(a)Waty (pozycja 3005 lub 5601).

(b)Wełny pakowanej do wyrobu peruk lub tym podobnych (pozycja 6703).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 5105 31

Do wyrobów objętych tą podpozycją stosuje się Noty wyjaśniające do podpozycji 5102 11, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


5106-Przędza z wełny zgrzebnej, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

5106 10-Zawierająca 85% masy lub więcej wełny

5106 20-Zawierająca mniej niż 85% masy wełny

Pozycja ta obejmuje przędze wełniane zarówno pojedyncze, jak i wieloskładowe (złożone), tj. otrzymane przez przędzenie niedoprzędu ze zgrzebnej (ale nieczesanej) wełny. Obejmuje również przędze znane jako przędze czesankowo-zgrzebne, które otrzymuje się ze zgrzebnych (ale nieczesanych) taśm przez operację przędzenia stosowaną do przędz czesankowych. Zazwyczaj wszystkie te przędze nawinięte są na cewki lub cewki stożkowe.

Pozycja ta obejmuje również przędze z wełny zgrzebnej pochodzące z czesankowej wełny we fragmentach, opisanej w Notach wyjaśniających do pozycji 5105.

Pozycja nie obejmuje przędz w opakowaniach do sprzedaży detalicznej (patrz postanowienia części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Przędze objęte tą pozycją składają się z włókien krótkich lub z mieszaniny włókien krótkich i długich, które nie są równoległe, ale przemieszane i krzyżują się między sobą. Na ogół są mniej regularne i zazwyczaj luźniej skręcone niż przędze czesankowe.

Przędze te mogą być poddane procesom wymienionym w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Przędze wieloskładowe (złożone), w których niektóre skrętki są z wełny zgrzebnej, a niektóre z wełny czesankowej, klasyfikowane są do pozycji 5106 lub 5107, w zależności od tego, czy masą przeważa wełna zgrzebna, czy też wełna czesana.

 


 


5107-Przędza z wełny czesanej, niepakowana do sprzedaży detalicznej.

5107 10-Zawierająca 85% masy lub więcej wełny

5107 20-Zawierająca mniej niż 85% masy wełny

Pozycja ta obejmuje nitki czesane, zarówno pojedyncze jak wieloskładowe (złożone), tj. otrzymane przez przędzenie niedoprzędu z wełny czesanej.

Nie obejmuje ich jednak, jeśli są pakowane do sprzedaży detalicznej (patrz postanowienia części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Przędze czesane różnią się od przędz wełnianych gładkim wyglądem i regularnym przekrojem; ich włókna są równoległe, a włókna krótkie i splątane zostały usunięte przez czesanie.

Przędze te mogą być poddane procesom wymienionym w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

Pozycja ta nie obejmuje przędz z wełny zgrzebnej pochodzącej z czesanki wełnianej we fragmentach lub przędz znanych jako przędze czesankowo-zgrzebne (pozycja 5106).

 


 


5108-Przędza z cienkiej sierści zwierzęcej (zgrzebna lub czesana), niepakowana do sprzedaży detalicznej.

5108 10-Zgrzebna

5108 20-Czesana

Pozycja ta obejmuje przędze, zarówno pojedyncze jak i wieloskładowe (złożone), otrzymane przez przędzenie niedoprzędów ze zgrzebnej lub czesanej cienkiej sierści zwierzęcej (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 5102 w celu objaśnienia, co należy rozumieć przez cienką sierść zwierzęcą).

Pozycją tą, nie są objęte przędze pakowane do sprzedaży detalicznej (patrz postanowienie części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI).

Przędze objęte tą pozycją głównie stosowane są do produkcji towarów dzianych lub tkanych, na niektóre rodzaje lekkiej odzieży (np. alpaka) i na płaszcze lub koce (np. sierść wielbłąda (włączając sierść dromadera)), na aksamity lub imitacje futer.

Przędze te mogą być poddane procesom wymienionym w części (I) (B) (1) Uwag Ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5109-Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej.

5109 10-Zawierająca 85% masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

5109 90-Pozostała

Pozycja ta obejmuje przędze wełniane lub czesankowe i przędze z cienkiej sierści zwierzęcej, pakowane do sprzedaży detalicznej, tj. w postaci i spełniające wymogi określone w części (I) (B) (3) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5110-Przędza z grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiego (włącznie z przędzą rdzeniową z włosia końskiego), nawet pakowana do sprzedaży detalicznej.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)             Przędze, zarówno pojedyncze jak i wieloskładowe (złożone), otrzymane przez przędzenie niedoprzędów z grubej sierści zwierzęcej (patrz Noty wyjaśniające do pozycji 5102 w celu objaśnienia, co należy rozumieć przez grubą sierść zwierzęcą).

Przędze te stosowane są do produkcji pewnych tkanin, fizelin lub artykułów do zastosowań technicznych.

(2)Przędze z włosia końskiego. Te przędze na ogół otrzymywane są przez przędzenie krótszego włosia końskiego (z grzyw końskich lub z ogonów bydła). Dłuższe włosia końskie z ogonów końskich nie mogą być przędzione. Mogą być wiązane koniec z końcem, formowane w długie włókna ciągłe, które używane są jako nitki osnowy przy produkcji niektórych materiałów z włosia końskiego. Jednakże pojedyncze włosia końskie (niezwiązane koniec z końcem) będą objęte pozycją 0511.

Przędze z włosia końskiego składające się z wiązki włosia końskiego owiniętego lub z rdzeniem z przędzy bawełnianej, lub innego materiału włókienniczego klasyfikowane są do tej pozycji.

Mogą one być poddane procesom wymienionym w części (I) (B) (1) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI.

 


 


5111-Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej.

-Zawierające 85% masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:

5111 11- -O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 300 g/m2

5111 19- -Pozostałe

5111 20-Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi

5111 30-Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi chemicznymi

5111 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz ze zgrzebnej wełny lub z przędz ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej.

Tkaniny te występują w dużym wyborze i obejmują materiały garniturowe, flanele, barchany dwustronne i pozostałe tkaniny na ubrania, koce, tkaniny dekoracyjne itd.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Bandaży do celów medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin do celów technicznych objętych pozycją 5911.

 


 


5112-Tkaniny z wełny czesankowej lub czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej.

-Zawierające 85% masy lub więcej wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:

5112 11- -O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 200g/m2

5112 19- -Pozostałe

5112 20-Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicznymi

5112 30-Pozostałe, zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi chemicznymi

5112 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak to określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z przędz z wełny czesankowej lub z przędz czesankowych z cienkiej sierści zwierzęcej.

Tkaniny te występują w dużym wyborze i obejmują materiały garniturowe i pozostałe tkaniny odzieżowe, tkaniny dekoracyjne itd.

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)Bandaży do celów medycznych lub pakowanych do sprzedaży detalicznej (pozycja 3005).

(b)Tkanin do celów technicznych objętych pozycją 5911.

 


 


5113-Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego.

Pozycja ta obejmuje tkaniny (jak to określono w części (I) (C) Uwag ogólnych Not wyjaśniających do sekcji XI) wykonane z grubej sierści zwierzęcej objętej pozycją 5102 lub z przędz z włosia końskiego (pozycja 5110). Jednakże tkaniny z włosia końskiego mogą być również wykonane z pojedynczyczego włosia końskiego objętego pozycją 0511.

Tkaniny z grubego sierści zwierzęcej stosowane są do wyściełania mebli lub w meblarstwie, jako fizelina w ubraniach itd.

Tkaniny z pojedynczych włosów końskich wykonane są na specjalnych krosnach, na ogół ręcznych. Ze względu na krótkość włosa (od 20 do 70 cm), te cienkie tkaniny występują głównie w małych kawałkach i przeważnie są używane na sita.

Pozostałe tkaniny z włosia końskiego są szeroko używane jako fizelina do ubrań.

Pozycja nie obejmuje tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911.

__________