UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział głównie obejmuje artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej; jednakże pozycje 4201 i 4202 obejmują również określone artykuły znamienne dla handlu artykułami skórzanymi, ale wykonane z innych materiałów. Ponadto obejmuje on określone artykuły z jelit, błony do rozdzielania listków złota, pęcherzy lub ścięgien.

Skóra wyprawiona

W tym dziale określenie „skóra wyprawiona” zdefiniowane jest w uwadze 1 do tego działu. Określenie „skóra wyprawiona” obejmuje zamsz (włącznie z zamszem kombinowanym), skórę lakierowaną, skórę lakierowaną laminowaną i skórę metalizowaną, tj. produkty opisane w pozycji 4114.

Określone artykuły ze skóry wyprawionej są jednak klasyfikowane do innych działów i są one wymienione w Notach wyjaśniających do poszczególnych pozycji poniżej.

 


 


4201-Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału.

Niniejsza pozycja obejmuje wyposażenie dla wszystkich rodzajów zwierząt, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry futerkowej, tekstyliów lub innych materiałów.

Towary te obejmują, między innymi, siodła i uprzęże (włącznie z lejcami, uzdami i postronkami) dla wierzchowców, zwierząt pociągowych i jucznych, nakolanniki, okulary i buty dla koni, dekoracyjne czapraki dla zwierząt cyrkowych, kagańce dla wszystkich zwierząt, obroże, smycze i czapraki dla psów lub kotów, derki pod siodło, poduszki do siodeł i juki, derki dla koni specjalnie ukształtowane w tym celu, ubrania dla psów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Osprzętu lub ozdób do uprzęży, takich jak strzemiona, wędzidła, napierśniki i sprzączki dla koni, przedstawianych oddzielnie (zazwyczaj sekcja XV) oraz ozdób, takich jak pióropusze dla zwierząt cyrkowych (klasyfikowane do ich własnych, stosownych pozycji).

(b)Szelek dla dzieci lub dorosłych (pozycje 3926, 4205, 6307 itd.)

(c)Biczów, szpicrut lub innych artykułów objętych pozycją 6602.

 


 


4202-Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem (+).

-Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki:

4202 11- -Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4202 12- -Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych lub materiałów włókienniczych

4202 19- -Pozostałe

-Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu:

4202 21- -Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4202 22- -Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych

4202 29- -Pozostałe

-Artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub w torebce:

4202 31- -Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4202 32- -Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych

4202 39- -Pozostałe

-Pozostałe:

4202 91- -Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

4202 92- -Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub materiałów włókienniczych

4202 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje jedynie artykuły w niej szczególnie wymienione i podobne pojemniki.

Pojemniki te mogą być sztywne lub mieć sztywną podstawę, lub być miękkie i bez podstawy.

Z zastrzeżeniem uwag 2. i 3. do tego działu, artykuły objęte częścią pierwszą niniejszej pozycji mogą być z dowolnego materiału. Wyrażenie „podobne pojemniki” w części pierwszej obejmuje pudła na kapelusze, futerały na wyposażenie dodatkowe aparatu fotograficznego, ładownice na naboje, pochwy na noże myśliwskie lub biwakowe, przenośne skrzynki lub walizki na narzędzia, specjalnie ukształtowane lub dopasowane od wewnątrz do poszczególnych narzędzi, z ich wyposażeniem dodatkowym lub bez itd.

Jednakże artykuły objęte częścią drugą tej pozycji muszą być tylko z materiałów w niej wymienionych lub muszą być całkowicie, lub głównie pokryte takimi materiałami lub papierem (podstawa może być z drewna, metalu itd.). Określenie „skóra wyprawionaobejmuje skórę zamszową (włącznie z zamszem kombinowanym) skórę lakierowaną, skórę lakierowaną laminowaną i skórę metalizowaną (zobacz uwagę 1 do działu). Wyrażenie „podobne pojemniki” w części drugiej obejmuje portfele, teczki z notatnikiem, piórniki, okładki na bilety, igielniki, etui na klucze, cygarnice, futerały na fajki, futerały na narzędzia i biżuterię, pudła na buty, pudła na szczotki i pędzle itd.

Towary objęte tą pozycją mogą mieć części z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym, z naturalnych lub hodowlanych pereł, z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), nawet jeśli takie części stanowią więcej niż drobny osprzęt lub małą ozdobę, pod warunkiem że części te nie nadają artykułom ich zasadniczego charakteru. Tak więc torebka ze skóry wyprawionej ze srebrną ramką i sprzączką z onyksu pozostaje w tej pozycji (patrz uwaga 3 B do tego działu).

Wyrażenie „torby sportowe” obejmuje artykuły, takie jak: torby golfowe, torby gimnastyczne, torby do przenoszenia rakiet tenisowych, torby narciarskie i torby wędkarskie.

Określenie „pudełka na biżuterię” obejmuje nie tylko pudełka specjalnie zaprojektowane do przechowywania biżuterii, ale również podobne pojemniki z wieczkiem o różnych rozmiarach (z zawiasami lub zapięciami, lub bez), specjalnie ukształtowane lub dopasowane do przechowywania jednej lub więcej sztuk biżuterii i zazwyczaj wyłożone materiałem włókienniczym, w rodzaju takich, w jakich artykuły jubilerskie są prezentowane i sprzedawane i które nadają się do długotrwałego użytkowania.

Wyrażenie „izolowane torby na żywność lub napoje” obejmuje izolowane torby do ponownego użycia, stosowane do utrzymywania temperatury żywności i napojów podczas transportu lub do tymczasowego przechowywania.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Toreb na zakupy, włącznie z torbami składającymi się z dwóch zewnętrznych warstw z tworzywa sztucznego, pomiędzy które włożona jest wewnętrzna warstwa komórkowego tworzywa sztucznego, nieprzeznaczonych do dłuższego użytkowania, jak opisano w uwadze 3 A (a) do niniejszego działu (pozycja 3923).

(b)Artykułów z materiałów do wyplatania (pozycja 4602).

(c)Artykułów, które chociaż mają charakter pojemników, nie są podobne do tych wymienionych w tej pozycji, na przykład okładek i obwolut na książki, okładek na akta, okładek na dokumenty, bibularzy, ramek na zdjęcia, pudełek na słodycze, słojów na tytoń, popielniczek, płaskich butelek wykonanych z ceramiki, ze szkła itd. i które są całkowicie lub głównie pokryte skórą wyprawioną, folią z tworzywa sztucznego itd. Takie artykuły objęte są pozycją 4205, jeżeli wykonane są ze skóry wyprawionej lub wtórnej (lub pokryte) oraz objęte są innymi działami, jeśli wykonane są z innych materiałów (lub pokryte innymi materiałami).

(d)Gotowych artykułów z sieci (pozycja 5608).

(e)Sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(f)Skrzynek lub walizek na narzędzia, nieukształtowanych specjalnie lub dopasowanych od wewnątrz do przechowywania poszczególnych narzędzi, z ich wyposażeniem dodatkowym lub bez (zazwyczaj pozycja 3926 lub 7326).

(g)Futerałów lub pochew na miecze, bagnety, sztylety lub podobną broń (pozycja 9307).

(h)Artykułów objętych działem 95. (na przykład zabawek, gier, przyborów sportowych).

°

°     °

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 4202 11, 4202 21, 4202 31 i 4202 91

W tych podpozycjach wyrażenie „z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej” obejmuje skórę wyprawioną powleczoną cienką warstwą tworzywa sztucznego lub kauczuku syntetycznego, która jest niewidoczna gołym okiem (zwykle o grubości mniejszej niż 0,15 mm), aby zabezpieczyć powierzchnię skóry wyprawionej, nie uwzględniając zmiany barwy lub połysku.

Podpozycje 4202 31, 4202 32 oraz 4202 39

Podpozycje te obejmują artykuły w rodzaju zwykle noszonych w kieszeni lub torebce oraz obejmuje futerały na okulary, portfele, pugilaresy, portmonetki, etui na klucze, papierośnice, cygarnice, futerały na fajki i woreczki na tytoń.

 


 


4203-Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (+).

4203 10-Artykuły odzieżowe

-Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:

4203 21- -Specjalnie przeznaczone do stosowania w sporcie

4203 29- -Pozostałe

4203 30-Pasy i bandolety

4203 40-Pozostałe dodatki odzieżowe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie noszone stroje i dodatki odzieżowe (z wyjątkami wymienionymi poniżej), ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej. Obejmuje ona, zatem palta, płaszcze, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (włącznie z rękawicami sportowymi lub ochronnymi), fartuchy, rękawy i pozostałą odzież ochronną, klamry, paski, bandolety, pasy, krawaty i paski na nadgarstki.

Obejmuje ona również paski ze skóry wyprawionej otrzymane przez krojenie, ścięte na jednym końcu i możliwe do zidentyfikowania jako przeznaczone do wyrobu pasków.

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, zarówno ze skóry wyprawionej, jak i skóry futerkowej lub zarówno ze skóry wyprawionej, jak i futra sztucznego, we wszystkich wypadkach klasyfikowane są do niniejszej pozycji.

Z wyjątkiem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, artykułów odzieżowych i dodatków odzieżowych ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, które podszyte są skórą futerkową lub futrem sztucznym, lub, do których przyczepiono skórę futerkową lub skórę sztuczną na zewnątrz, chyba że jako zwykła ozdoba, objęte są pozycją 4303 lub 4304.

Towary pozostają klasyfikowane do tej pozycji, nawet jeśli zawierają elektryczne elementy grzejne.

Towary objęte tą pozycją mogą mieć części z metali szlachetnych lub metali pokrytych metalami szlachetnymi, z naturalnych lub hodowlanych pereł, z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych), nawet jeśli takie części stanowią więcej niż drobny osprzęt lub małą ozdobę, pod warunkiem że części te nie nadają artykułom ich zasadniczego charakteru. Tak więc pasek ze skóry wyprawionej ze złotą sprzączką pozostaje w tej pozycji (patrz uwaga 3 (B) do tego działu).

Niniejsza pozycja również wyklucza:

(a)Artykuły odzieżowe lub dodatki odzieżowe ze skóry garbowanej z włosiem lub wełną, zwłaszcza ze skóry jagnięcej lub owczej (dział 43).

(b)Odzież z materiałów włókienniczych ze wzmocnieniami ze skóry wyprawionej (dział 61 lub 62).

(c)Artykuły objęte działem 64 (na przykład obuwie i części obuwia).

(d)                Nakrycia głowy lub ich części, objęte działem 65.

(e)Spinki do mankietów, bransoletki lub pozostałą sztuczną biżuterię (pozycja 7117).

(f)Paski do zegarków (pozycja 9113).

(g)Artykuły objęte działem 95 (na przykład przybory sportowe, takie jak nagolenniki do krykieta, hokeja itp. lub sportowe wyposażenie ochronne, np. maski szermiercze i napierśniki). (Jednak sportowa odzież ze skóry wyprawionej i rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, sportowe, klasyfikowane są do tej pozycji).

(h)Guziki, spinki, zapięcia zatrzaskowe, napy i zatrzaski do odzieży, formy do guzików lub pozostałe części tych artykułów, półprodukty guzików (pozycja 9606).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 4203 21

Wyrażenie „rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, specjalnie przeznaczone do użytku w sporcie” obejmuje rękawiczki, mitenki i rękawice, sprzedawane pojedynczo lub parami, posiadające funkcjonalne cechy konstrukcyjne, które czynią je szczególnie nadającymi się do wykorzystania w sporcie (np. rękawice do hokeja na lodzie, które chronią ręce i pomagają utrzymać kij oraz rękawice bokserskie).

 


 


[4204]

 


 


4205-Pozostałe artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej.

Niniejsza pozycja obejmuje te artykuły ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, które nie są objęte poprzednimi pozycjami tego działu lub innymi działami nomenklatury.

Pozycja obejmuje następujące artykuły, w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych, lub do innych zastosowań technicznych:

(1)taśmy, napędowe lub przenośnikowe do maszyn (włącznie z taśmami plecionymi) o dowolnym przekroju, wykonane jako gotowe pasy lub w długości. Płaskie taśmy ze skóry wyprawionej składają się z pasków z wyselekcjonowanej skóry wyprawionej, splecionych i zespojonych końcami. Okrągłe taśmy są zazwyczaj sporządzone z pasków, zwiniętych i zespojonych tak, aby utworzyły okrągły przekrój. Przenośniki kubełkowe są również włączone.

Pasy lub taśmy, napędowe lub przenośnikowe przedstawiane z maszynami lub urządzeniami, do których są one przeznaczone, nawet rzeczywiście zamontowane, należy klasyfikować z maszyną lub urządzeniem (np. sekcja XVI).

(2)Paski z uchami, gońce czółenkowe, skóry do czesarek, skóry do obić zgrzeblarskich (obicia zgrzeblarskie wyposażone w druty objęte są pozycją 8448), paski strun nicielnicowych i pozostałe artykuły skórzane do maszyn włókienniczych; przybory, uszczelki, podkładki, skórzane uszczelnienia zaworów, skórzane uszczelnienia pomp lub pras, tuleje cylindrowe do maszyn drukarskich oraz skóra perforowana do sortowników; skórzane młotki blacharskie; membrany gazomierzy i pozostałe skórzane części urządzeń lub przyrządów mechanicznych objętych działem 90; skórzane rury i przewody rurowe giętkie.

Obejmuje ona również następujące artykuły:

Wizytówki bagażowe; paski do brzytew; sznurowadła do butów; uchwyty do nosideł paczek; narożniki wzmacniające (do kufrów, walizek itd.); pokrycia niewypchanych puf (pufy wypchane klasyfikowane są do pozycji 9404); paski ogólnego użytku (inne niż te objęte pozycją 4201); szelki dla dzieci lub dorosłych; skórzane nakładki w odcinkach; maty skórzane (inne niż derki pod siodło klasyfikowane do pozycji 4201); okładki na książki; bibularze; butelki na wodę i pozostałe pojemniki ze skóry wyprawionej lub skóry koziej (włącznie z pokrytymi całkowicie lub głównie skórą wyprawioną lub skórą wtórną) niepodobne do wymienionych w pozycji 4202; części klamer; zapinki pokryte skórą, sprzączki i podobne; pokrowce, chwasty itp. do parasoli, parasolek przeciwsłonecznych i lasek; kutasy u szabli; skóra wyprawiona na zamsz z brzegami ząbkowanymi lub połączona (jednakże skóra wyprawiona na zamsz niepocięta w celu nadania specjalnego kształtu lub z brzegami ząbkowanymi, stosowana np. jako ściereczki do kurzu, klasyfikowana jest do pozycji 4114); pilniki do paznokci pokryte skórą kozłową; kawałki pocięte w celu nadania kształtu artykułom, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (np. odzież), gdzie indziej niewymienione ani nieuwzględnione.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Części obuwia objęte działem 64.

(b)Biczy, szpicrut lub pozostałych artykułów objętych pozycją 6602.

(c)Sztucznych kwiatów, liści lub owoców lub ich części (pozycja 6702).

(d)Spinek do mankietów, bransoletek lub pozostałej sztucznej biżuterii (pozycja 7117).

(e)Artykułów objętych działem 94. (na przykład meble, części mebli, lampy i oprawy oświetleniowe).

(f)Artykułów objętych działem 95. (na przykład zabawki, gry, artykuły sportowe).

(g)Guzików, spinek itd. objętych pozycją 9606.

 


 


4206-Artykuły z jelit (innych niż jelita jedwabników), błon, pęcherzy lub ze ścięgien.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Katgut, wyrabiany przez skręcanie pasków z oczyszczonych i wysuszonych jelit, w szczególności jelit baranich. Katgut głównie wykorzystywany jest do wyrobu rakiet, przyborów do łowienia ryb oraz części maszyn.

Jednakże pozycja wyklucza sterylny katgut chirurgiczny lub podobne sterylne materiały do szycia (pozycja 3006) oraz jelita pakowane lub przygotowane jako struny do instrumentów muzycznych (pozycja 9209).

(2)Błonę do rozdzielania listków złota w kawałkach prostokątnych (włącznie z kwadratowymi) lub pociętą na inne kształty oraz inne artykuły z błony do rozdzielania listków złota (błona do rozdzielania listków złota jest przygotowanym jelitem ślepym owiec lub innych przeżuwaczy).

(3)Artykuły wykonane z pęcherzy, takie jak: woreczki na tytoń; ścięgna wykonane jako taśmy maszyn, sznurówki do taśm maszyn itd. Jelita „sztuczne” wykonane przez sklejenie ze sobą dwojonych jelit naturalnych również objęte są tą pozycją.

__________