SEKCJA VII

TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

Uwagi
  1. Towary pakowane w zestawy zawierające dwa lub więcej oddzielnych składników, z których niektóre lub wszystkie objęte są niniejszą sekcją i przeznaczone są do zmieszania celem otrzymania produktów objętych sekcją VI lub VII, należy klasyfikować do właściwej pozycji dla danego produktu, pod warunkiem że składniki te:

(a)   uwzględniając sposób, w jaki są pakowane, są łatwo identyfikowane jako przeznaczone do stosowania razem bez przepakowywania;

(b)   przedstawione są razem;

(c)   są możliwe do zidentyfikowania ze względu na swój charakter lub względne proporcje, w jakich są obecne, jako wzajemnie uzupełniające się.

  1. Z wyjątkiem towarów objętych pozycją 3918 lub 3919, tworzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z nich, zadrukowane we wzory, znaki lub rysunki, które nie są jedynie przypadkowe dla podstawowego zastosowania tych towarów, objęte są działem 49.