Dział 24

TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Uwaga
  1. Niniejszy dział nie obejmuje papierosów leczniczych (dział 30.).

Uwaga do podpozycji

1.W podpozycji 2403 11 wyrażenie „tytoń do fajek wodnych” oznacza tytoń przeznaczony do palenia w fajkach wodnych, który składa się z mieszaniny tytoniu i gliceryny, nawet zawierającej olejki i ekstrakty aromatyczne, melasę lub cukier i nawet aromatyzowany owocami. Jednak produkty niezawierające tytoniu, przeznaczone do palenia w fajkach wodnych, są wyłączone z niniejszej podpozycji.

 


 


UWAGA OGÓLNA

Tytoń otrzymywany jest z różnych uprawianych odmian rodzaju Nicotiana rodziny Solanaceae. Wielkość i kształt liści jest różny dla poszczególnych odmian.

Sposób zbierania i suszenia zależy od jego rodzaju (typu) tytoniu. Roślina może być cięta w całości, w stanie średniej dojrzałości (obcinanie łodyg), lub liście mogą być zbierane oddzielnie w zależności od ich dojrzałości (pierwsze liście). Tytoń może być suszony lub jako cała roślina (na łodygach) lub w postaci pojedynczych liści.

Tytoń suszy się różnymi metodami: suszenie na słońcu (na wolnym powietrzu), suszenie powietrzne (w wiatach ze swobodną cyrkulacją powietrza), suszenie piecowo-rurowe (w gorącym powietrzu z wymiennikami ciepła), suszenie ogniowe (nad otwartym ogniem).

Przed zapakowaniem do transportu suszone liście są obrabiane w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości. Można to przeprowadzić za pomocą naturalnej, kontrolowanej fermentacji (Jawa, Sumatra, Hawana, Brazylia, Orient itd.) lub powtórnego sztucznego suszenia. Obróbka i suszenie wpływa na smak i aromat tytoniu, który po zapakowaniu ulega samorzutnemu dojrzewaniu.

Obrobiony tytoń jest pakowany w wiązki, bele (różnego kształtu), w duże beczki lub klatki. W takich opakowaniach liście są układane (Orient) lub ręcznie wiązane (kilka liści zawiązanych razem owijką lub za pomocą liścia tytoniu), lub po prostu pozostawia się je luzem. Liście tytoniu są zawsze sprasowane, aby zapewnić ich trwałość.

W niektórych wypadkach dodatkowo, oprócz (lub zamiast) procesu fermentacji, dodawane są substancje smakowe lub nawilżające (sosowanie) w celu poprawienia aromatu lub utrzymania jakości.

Dział niniejszy obejmuje nie tylko tytoń nieprzetworzony i przetworzony, ale również przetworzone namiastki tytoniu, które nie zawierają tytoniu.


2401-Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe.

2401 10-Tytoń nieodżyłowany

2401 20-Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

2401 30-Odpady tytoniu

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Nieprzetworzony tytoń w postaci całych roślin lub liści w stanie naturalnym jako wysuszone lub sfermentowane liście w całości lub odżyłowane/warstwowe, nawet pokrojone, łamane lub cięte (włącznie z kawałkami ciętymi, lecz nie tytoń gotowy do palenia).

Liście tytoniu, zmieszane, odżyłowane/warstwowe i „sosowane” („przyprawiane” lub „nasączane”) roztworem o odpowiednim składzie, głównie w celu zapobieżenia pleśnieniu i wysuszeniu, jak również w celu zachowania smaku są również objęte tą pozycją.

(2)Odpady tytoniowe, np. odpady powstające w czasie obróbki liści tytoniu lub w czasie wytwarzania produktów tytoniowych (łodygi, żyły, ścinki, pył itd.).


2402-Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu.

2402 10-Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń

2402 20-Papierosy zawierające tytoń

2402 90-Pozostałe

Pozycja niniejsza jest ograniczona do cygar (nawet owijanych), cygar z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, z tytoniu lub namiastek tytoniu. Pozostały tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji, nie jest objęty niniejszą pozycją (pozycja 2403).

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Cygara, cygara z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń.

Produkty te mogą być wyprodukowane w całości z tytoniu lub z mieszaniny tytoniu i jego namiastek, bez względu na ich proporcje w mieszaninie.

(2)Papierosy zawierające tytoń.

Oprócz papierosów zawierających wyłącznie tytoń, niniejsza pozycja obejmuje również papierosy z mieszaniny tytoniu i jego namiastek, bez względu na ich proporcje w mieszaninie.

(3)Cygara, cygara z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z namiastek tytoniu, na przykład „papierosy” wytworzone ze specjalnie przetworzonych liści pewnej odmiany sałaty, niezawierające ani tytoniu, ani nikotyny.

Pozycja niniejsza nie obejmuje papierosów leczniczych (dział 30). Jednakże, papierosy zawierające pewien rodzaj produktów specjalnie opracowany, aby odzwyczajać od nałogu palenia, ale które nie posiadają właściwości leczniczych, pozostają klasyfikowane do tej pozycji.


2403-Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”; ekstrakty i esencje, z tytoniu.

-Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji:

2403 11- -Tytoń do fajek wodnych wymieniony w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu

2403 19- -Pozostały

-Pozostały:

2403 91- -Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony”

2403 99- -Pozostały

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w każdej proporcji, na przykład przetworzony tytoń do palenia w fajkach lub do robienia papierosów.

(2)Tytoń do żucia, zazwyczaj mocno sfermentowany i aromatyzowany.

(3)Tabakę, z większą lub mniejszą ilością substancji smakowo-zapachowych.

(4)Tytoń prasowany lub aromatyzowany do wyrobu tabaki.

(5)Przetworzone namiastki tytoniu, na przykład mieszanki do palenia niezawierające tytoniu. Jednakże produkty takie jak konopie indyjskie nie są objęte niniejszą pozycją (pozycja 1211).

(6)Tytoń „homogenizowany” lub „odtworzony” otrzymany w wyniku aglomeracji rozdrobnionego tytoniu z liści tytoniowych, odpadów lub pyłu tytoniowego nawet na podłożu (np. arkusze celulozy z łodyg tytoniu), zazwyczaj występującego w postaci prostokątnych arkuszy lub taśm. Może być używany zarówno w postaci arkuszy (jako owijka) lub postrzępiony/pocięty (jako wypełniacz).

(7)Ekstrakty i esencje, z tytoniu. Są to roztwory wyekstrahowane z wilgotnych liści przez prasowanie lub uzyskane przez gotowanie odpadów tytoniowych w wodzie. Są używane główniedo wytwarzania środków owadobójczych i pasożytobójczych.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Nikotyny (alkaloidu ekstrahowanego z tytoniu) (pozycja 2939).

(b)Środków owadobójczych objętych pozycją 3808.

º

º    º

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 2403 11

Podpozycja ta obejmuje, między innymi, produkty składające się z mieszaniny tytoniu, melasy lub cukru, przyprawione owocami, glicerolem, olejkami i ekstraktami aromatycznymi (np. „Meassel” lub „Massel”). Obejmuje ona także produkty niezawierajace melasy lub cukru (np. „Tumbak” lub „Ajami”). Jednakże podpozycja wyklucza produkty do fajek wodnych niezawierające tytoniu (np. „Jurak”) (podpozycja 2403 99).

Fajka wodna jest również znana z innych nazw, takich jak „narguile”, „argila”, „boury”, „gouza”, „hookah”, „shisha” lub „hubble - bubble”.

 

_________