2101-Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty.

-Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy:

2101 11- -Ekstrakty, esencje lub koncentraty

2101 12- -Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy

2101 20-Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej)

2101 30-Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy. Mogą być one otrzymane z naturalnej kawy (nawet z usuniętą kofeiną) lub z mieszanek naturalnej kawy i namiastek kawy w każdej proporcji. Mogą one występować w postaci płynu lub proszku i zwykle mocno skoncentrowane. Niniejsza grupa obejmuje produkty znane jako kawa instant. Kawa ta jest parzona i wysuszona lub parzona, następnie mrożona i suszona próżniowo.

(2)Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej). Są one odpowiednikami, z uwzględnieniem istniejących różnic, produktów omówionych w punkcie (1).

(3)Przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej), omówionych w punktach (1) i (2). Są to przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) (a nie na bazie samej kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)) i zawierają ekstrakty itd. z dodatkiem skrobi lub innych węglowodanów.

(4)Przetwory na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej). Przetwory te obejmują, między innymi:

(a)„pasty kawowe” składające się z mieszanin mielonej, palonej kawy z tłuszczami roślinnymi i czasem z innymi składnikami, oraz

(b)przetwory herbaty składające się z mieszaniny herbaty, mleka w proszku i cukru.

(5)Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy i ich ekstrakty, esencje i koncentraty. Są to wszystkie rodzaje palonych produktów, które po zaparzeniu w wodzie zastępują lub imitują kawę lub, które są dodawane do kawy. Produkty te czasami nazywa się „kawą”, umieszczając w nazwie podstawowy surowiec (np. „kawa” jęczmienna, „kawa” słodowa, „kawa” żołędziowa).

Cykorię paloną otrzymuje się przez palenie korzeni cykorii (Cichorium intybus var. sativum) objętych pozycją 1212. Ma ona czarnawo-brązową barwę i gorzki smak.

Pozostałe palone namiastki kawy są otrzymywane z buraka cukrowego, marchwi, fig, zbóż (szczególnie jęczmienia, pszenicy i żyta), rozdrobnionego groszku, nasion łubinu, jadalnych żołędzi, ziarna soi, pestek daktyli, migdałów, korzeni mniszka lekarskiego lub kasztanów. Niniejsza pozycja obejmuje również palony słód zapakowany w ten sposób, że jego przeznaczenie jako namiastki kawy nie budzi wątpliwości.

Produkty te mogą występować w postaci bryłek, granulek lub proszku lub jako płynne lub stałe ekstrakty. Mogą być również zmieszane z jednym lub kilkoma innymi składnikami (np. solą lub alkalicznymi węglanami) i mogą być pakowane w różnego rodzaju pojemniki.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja 0901).

(b)Herbaty aromatyzowanej (pozycja 0902).

(c)Karmelu (karmelizowanych melas i karmelizowanego cukru) (pozycja 1702).

(d)Produktów objętych działem 22.

 


 


2102-Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia.

2102 10-Drożdże aktywne

2102 20-Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe

2102 30-Proszki do pieczenia, gotowe

(A) DROŻDŻE

Drożdże objęte niniejszą pozycją mogą być w stanie aktywnym lub nieaktywnym.

Drożdże aktywne generalnie powodują fermentację. Składają się głównie z pewnych mikroorganizmów (prawie wyłącznie z rodzaju Saccharomyces), rozmnażających się podczas fermentacji alkoholowej. Drożdże można również otrzymać, zapobiegając częściowo lub całkowicie fermentacji przez napowietrzanie.

Drożdże aktywne obejmują:

(1)Drożdże piwne. Powstają w kadziach podczas fermentacji piwa. Zasadniczo występują w postaci żółtawobrązowej pasty lub ciała stałego o gorzkim smaku chmielu i zapachu piwa.

(2)Drożdże gorzelniane. Powstają podczas fermentacji, np. zboża, ziemniaków lub owoców, w gorzelniach. Występują w postaci zbitej pasty o kremowej barwie i różnym zapachu, zależnie od surowca użytego do destylacji.

(3)Drożdże piekarnicze, produkowane przez rozmnażanie w specyficznych warunkach specjalnie wyhodowanych szczepów drożdży w środowisku węglowodanowym, takim jak melasy. Generalnie sprzedawane są w postaci prasowanych żółtawoszarych kostek (drożdże prasowane), które czasami mają zapach alkoholu. Są one jednakwprowadzane na rynek również w formie suszonej (zazwyczaj w ziarenkach) lub jako drożdże w płynie.

(4)Kultury drożdży, czyste szczepy drożdży wytwarzane w warunkach laboratoryjnych. Mogą być w zawiesinie wody destylowanej, żelatynie lub agarze. Zasadniczo w handlu występują w odmierzonych ilościach zapakowanych w szczelne pojemniki chroniące je przed zakażeniem.

(5)Drożdże zarodowe, otrzymywane z kultur drożdży w wyniku kolejnych procesów fermentacyjnych i używane do zapoczątkowania produkcji (rozmnażania) drożdży handlowych. Zwykle sprzedawane w postaci wilgotnej, sprasowanej i plastycznej masy lub w postaci płynnej zawiesiny.

Drożdże nieaktywne, otrzymywane przez suszenie, są generalnie drożdżami piwnymi, gorzelnianymi lub piekarniczymi, które nie mają aktywności wystarczającej do ich użycia w tych przemysłach. Przeznaczone są do konsumpcji przez ludzi (źródło witaminy B) lub do karmienia zwierząt. Należy jednakże zauważyć, że ze względu na wzrost ich znaczenia, drożdże te w coraz większej mierze produkowane są bezpośrednio ze specjalnie przygotowanych drożdży aktywnych.

Niniejsza pozycja obejmuje również inne typy drożdży suszonych (np. Candida lipolytica lub tropicalis, Candida maltosa) otrzymywanych z drożdży nienależących do Saccharomyces. Produkowane są przez suszenie drożdży hodowanych na podłożach zawierających węglowodory (takie jak oleje napędowe lub n-parafiny) lub węglowodany. Tego typu suszone drożdże są szczególnie bogate w białko i używane jako pasza dla zwierząt. Znane są powszechnie jako petrobiałka lub biobiałka drożdżowe.

(B) POZOSTAŁE MIKROORGANIZMY JEDNOKOMÓRKOWE, MARTWE

Niniejsza kategoria obejmuje mikroorganizmy jednokomórkowe, takie jak bakterie i jednokomórkowe algi, które nie są żywe. Do niniejszej kategorii należą, między innymi, mikroorganizmy otrzymywane w wyniku hodowli na podłożach zawierających węglowodany lub ditlenek węgla. Produkty te są szczególnie bogate w białko i generalnie są używane do karmienia zwierząt.

Niektóre produkty z tej grupy mogą być pakowane jako suplementy diety do spożycia przez ludzi lub żywienia zwierząt (np. w formie proszku lub tabletki) i mogą zawierać małe ilości zaróbek, np. czynników stabilizujących i przeciwutleniaczy. Takie produkty są klasyfikowane do niniejszej pozycji, pod warunkiem że dodatek takich składników nie zmienia ich charakteru jako mikroorganizmów.

(C) PROSZKI DO PIECZENIA, GOTOWE

Proszki do pieczenia, gotowe” klasyfikowane do niniejszej pozycji składają się z mieszanin chemicznych produktów (np. wodorowęglanu sodu, kwasu winowego, węglanu amonu, fosforanów) nawet z dodatkiem skrobi. W odpowiednich warunkach wydzielają one ditlenek węgla i z tego względu są używane w piekarnictwie do wyrobu ciasta. Zazwyczaj sprzedawane są w opakowaniach detalicznych (saszetki, puszki itd.) pod różnymi nazwami (proszek do pieczenia, alzacki środek spulchniający itd.).

Niniejsza pozycja wyklucza, między innymi:

(a)Samowzrastającą mąkę zbożową, np. mąkę, do której został dodany proszek do pieczenia (pozycja 1101 lub 1102).

(b)Autolizowane drożdże (pozycja 2106).

(c)Kultury mikroorganizmów (inne niż drożdże) i szczepionki (pozycja 3002).

(d)Leki objęte pozycją 3003 lub 3004.

(e)Enzymy (amylazy, pepsyny, podpuszczki itd.) (pozycja 3507).

 


 


2103-Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda.

2103 10-Sos sojowy

2103 20-Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

2103 30-Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

2103 90-Pozostałe

(A)            SOSY I PREPARATY DO NICH; ZMIESZANE PRZYPRAWY I ZMIESZANE PRZYPRAWY KORZENNE

Niniejsza pozycja obejmuje przetwory, generalnie bardzo pikantne, stosowane do przyprawiania pewnych potraw (mięsa, ryb, sałatek itd.) i otrzymane z różnego rodzaju składników (jaj, warzyw, mięsa, owoców, mąki, skrobi, oleju, octu, cukru, przypraw korzennych, gorczycy, aromatów itd.). Sosy generalnie występują w postaci płynnej, natomiast preparaty do nich są zwykle w postaci proszku, do którego wystarczy dodać tylko mleko, wodę itd., aby otrzymać sos.

Sosy zazwyczaj dodaje się do żywności w trakcie gotowania lub przy podawaniu. Sosy nadają smak, nawilżają i tworzą kontrast pod względem konsystencji i koloru. Mogą także służyć za nośnik dla żywności, np. sos velouté do kurczaka. Przyprawy w płynie (sos sojowy, ostry sos paprykowy, sos rybny) są stosowane zarówno jako składniki dodawane podczas gotowania, jak i przyprawy stawiane na stole.

Pozycja ta obejmuje także pewne przetwory bazujące na warzywach lub owocach, głównie w formie płynów, emulsji lub zawiesin, czasem zawierające widoczne kawałki warzyw lub owoców. Przetwory te różnią się od przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw i owoców objętych działem 20 tym, że są używane jako sosy, tzn. jako dodatki do żywności lub podczas przygotowywania pewnych posiłków, ale nie są przeznaczone do spożywania jako takie.

Zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne zawierające przyprawy różnią się od przypraw i mieszanin przypraw objętych pozycjami od 0904 do 0910 tym, że zawierają również jedną lub więcej substancji smakowych lub przyprawowych objętych działami innymi niż dział 9, w takich proporcjach, że mieszanina nie ma już zasadniczych cech przypraw w pojęciu działu 9. (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tego działu).

Przykładami produktów objętych niniejszą pozycją są: majonezy, sosy sałatkowe typu dressing, sosy Béarnaise, bolognaise (składające się z rozdrobnionego mięsa, przecieru pomidorowego, przypraw itd.), sosy sojowe, sosy grzybowe, sos Worcester (generalnie zrobiony na bazie gęstego sosu sojowego z domieszką przypraw w occie, z dodatkiem soli, cukru, karmelu i musztardy), ketchup pomidorowy (przetwór otrzymany z przecieru pomidorowego, cukru, octu, soli i przypraw) i inne sosy pomidorowe, sól selerowa (mieszanina soli kuchennej i drobno zmielonych nasion selera), pewne mieszanki przypraw do produkcji kiełbas i produkty objęte działem 22. (inne niż produkty objęte pozycją 2209) przygotowane do celów kulinarnych i niezdatne do konsumpcji jako napoje (np. wino i koniak, do celów kulinarnych).

Niniejszy dział obejmuje również mieszaniny roślin lub części roślin objętych pozycją 1211w rodzaju stosowanych do sosów przyprawowych.

Oprócz produktów objętych działami 9. i 20. wspomnianych powyżej niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Ekstraktów i soków z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych (pozycja 1603).

(b)Zup i bulionów oraz przetworów do nich (pozycja 2104).

(c)Hydrolizatów białkowych, składających się głównie z mieszaniny aminokwasów i chlorku sodu, stosowanych jako dodatki do przetworów spożywczych (pozycja 2106).

(d)Autolizowanych drożdży (pozycja 2106).

(B)MĄKA I MĄCZKA, Z GORCZYCY ORAZ GOTOWA MUSZTARDA

Mąka i mączka, z gorczycy otrzymywane są w wyniku mielenia i przesiewania nasion gorczycy objętych pozycją 1207. Mogą być otrzymane z nasion białej lub czarnej gorczycy lub mieszaniny tych dwóch odmian. Niniejsza pozycja obejmuje mąkę i mączkę otrzymane z ziaren gorczycy nawet odtłuszczonych lub nawet pozbawionych osłonek przed mieleniem oraz bez względu na ich przeznaczenie.

Niniejsza pozycja obejmuje również gotową musztardę składającą się z mąki gorczycowej zmieszanej z niewielkimi ilościami innych składników (mąką zbożową, kurkumą, cynamonem, pieprzem itp.) lub mającą postać pasty złożonej z mieszaniny mąki gorczycowej z octem, moszczem gronowym lub winem, do której mogą być dodane sól, cukier, przyprawy korzenne lub inne przyprawy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje między innymi:

(a)Nasion gorczycy (pozycja 1207).

(b)Oleju gorczycowego (pozycja 1514).

(c)Wytłoków z nasion gorczycy, tj. produktu pozostającego po ekstrakcji oleju gorczycowego z nasion gorczycy (pozycja 2306).

(d)Eterycznego olejku gorczycowego (pozycja 3301).

 


 


2104-Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane.

2104 10-Zupy i buliony i preparaty do nich

2104 20-Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

(A)      ZUPY I BULIONY I PREPARATY DO NICH

Niniejsza kategoria obejmuje:

(1)Preparaty do zup lub bulionów wymagające jedynie dodatku wody, mleka itd.

(2)Zupy i buliony gotowe do spożycia po podgrzaniu.

Produkty te generalnie bazują na produktach roślinnych (warzywa, mąka, skrobie, tapioka, makaron, ryż, ekstrakty roślinne itd.), mięsie, ekstraktach mięsnych, tłuszczu, rybach, skorupiakach, mięczakach lub pozostałych bezkręgowcach wodnych, peptonach, aminokwasach lub ekstrakcie drożdżowym. Mogą również zawierać znaczne ilości soli.

Produkty te generalnie występują w postaci tabletek, bryłek, kostek lub w postaci proszku lub płynu.

(B)      ZŁOŻONE PRZETWORY SPOŻYWCZE, HOMOGENIZOWANE

Zgodnie z uwagą 3. do niniejszego działu złożone przetwory spożywcze, homogenizowane, objęte niniejszą pozycją są to dokładnie zhomogenizowane mieszaniny dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak mięso, ryby, warzywa lub owoce, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci, lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o masie nieprzekraczającej 250 g. Oprócz podstawowych składników produkty te mogą zawierać niewielkie ilości takich substancji, jak ser, żółtka jaj, skrobia, dekstryny, sól lub witaminy, które są dodawane zarówno w celach dietetycznych (zbilansowanie diety), jak i do przyprawienia, zakonserwowania lub w innych celach. Mogą również zawierać widoczne kawałki składników, pod warunkiem że kawałki te występują tylko w niewielkich ilościach tj., że nie zmieniają charakteru produktów jako przetworów homogenizowanych.

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane generalnie są stosowane jako żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci i mają postać gładkiej pasty, o różnej konsystencji, odpowiedniej do bezpośredniego spożycia lub po podgrzaniu. Zwykle są pakowane w hermetyczne słoiki lub puszki w ilości odpowiadającej jednemu pełnemu posiłkowi.

Niniejsza pozycja nie obejmuje homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych, które są przygotowane do sprzedaży detalicznej w innym charakterze niż żywność odpowiednia dla niemowląt lub małych dzieci, lub do celów dietetycznych lub znajdują się w pojemnikach o zawartości większej niż 250 g. Pozycja niniejsza nie obejmuje również przetworów składających się z jednego podstawowego składnika, takiego jak mięso, podroby mięsne, ryby, warzywa lub owoce (zazwyczaj dział 16 lub 20), nawet zawierających niewielkie ilości innych składników dodanych w celu przyprawienia, zakonserwowania lub w innych celach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Mieszanek suszonych warzyw (julienne), nawet proszku (pozycja 0712).

(b)Mąki, mączki i proszku, z suszonych warzyw strączkowych (pozycja 1106).

(c)Ekstraktów i soków, z mięsa, ryb itd. i innych produktów objętych działem 16.

(d)Przetworów spożywczych zawierających kakao (generalnie pozycja 1806 lub 1901).

(e)Zakonserwowanych warzyw objętych pozycją 2004 lub 2005, włącznie z mieszankami warzyw (julienne,         sałatki,itd.), nawet jeśli czasami są używane do przygotowania zup.

(f)Autolizowanych drożdży (pozycja 2106).

 


 


2105-Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao.

Niniejsza pozycja obejmuje lody zazwyczaj przygotowywane na bazie mleka lub śmietanki i pozostałe lody jadalne (np. sorbet, lizaki lodowe), nawet zawierające kakao w każdej proporcji. Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje mieszanek i baz do produkcji lodów, które klasyfikowane są według ich zasadniczych składników (np. pozycja 1806, 1901 lub 2106).


 


2106-Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

2106 10-Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe

2106 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje, pod warunkiem że nie są objęte jakąkolwiek inną pozycją w nomenklaturze:

(A)Przetwory przeznaczone do spożycia przez ludzi, zarówno bezpośrednio, jak i po obróbce (takiej jak obróbka cieplna, rozpuszczanie lub zagotowanie w wodzie, mleku itd.).

(B)Przetwory składające się całkowicie lub częściowo ze środków spożywczych, stosowane do produkcji napojów lub przetworów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Niniejsza pozycja obejmuje przetwory składające się z mieszanin związków chemicznych (kwasów organicznych, soli wapniowych itd.) ze środkami spożywczymi (mąką, cukrem, mlekiem w proszku itd.), stosowane zarówno jako składniki produktów spożywczych, jak i dla polepszenia ich niektórych właściwości (wyglądu, trwałości itd.) (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 38.).

Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów enzymatycznych zawierających środki spożywcze (np. preparatów służących do zwiększania kruchości mięsa, zawierających enzymy proteolityczne z dodatkiem dekstrozy lub innych środków spożywczych). Preparaty te objęte są pozycją 3507, pod warunkiem że nie są objęte bardziej szczegółową pozycją w nomenklaturze.

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi:

(1)Proszki do wyrobu stołowych kremów, galaretek, lodów śmietankowych lub podobnych produktów, nawet słodzone.

Proszki na bazie mąki, mączki, skrobi, ekstraktu słodowego lub towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nawet zawierające dodatek kakao, są objęte pozycją 1806 lub 1901 w zależności od zawartości kakao (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 19.). Inne proszki są klasyfikowane do pozycji 1806, jeśli zawierają kakao. Proszki o charakterze aromatyzowanego lub barwionego cukru używane „jako środek słodzący” objęte są pozycją 1701 lub 1702, w zależności od rodzaju.

(2)Aromatyzowane proszki do produkcji napojów, nawet słodzone, na bazie kwaśnego węglanu sodu i glycyrrhizyny lub wyciągu z lukrecji (sprzedawane jako „proszek kakaowy”).

(3)Przetwory na bazie masła albo innych tłuszczów lub olejów, pochodzących z mleka i używane np. do wyrobów piekarniczych.

(4)Pasty na bazie cukru, zawierające dodatek tłuszczu w stosunkowo dużej proporcji i czasami, mleko lub orzechy, nieodpowiednie do bezpośredniego przetworzenia w wyroby cukiernicze, ale używane jako nadzienia itd. do czekolad, fantazyjnych herbatników, ciastek i ciast itd.

(5)Miód naturalny wzbogacony mleczkiem pszczelim.

(6)Hydrolizaty białkowe składające się głównie z mieszaniny aminokwasów i chlorku sodu, stosowane do przetworów spożywczych (np. w charakterze przypraw); koncentraty białkowe otrzymywane przez wyeliminowanie pewnych składników z odtłuszczonej mąki sojowej, używane do wzbogacania w białko przetworów spożywczych; teksturowaną mąkę sojową i inne teksturowane substancje białkowe. Jednakże, niniejsza pozycja nie obejmuje nieteksturowanej odtłuszczonej mąki sojowej, nawet odpowiedniej do spożycia przez ludzi (pozycja 2304) i izolatów białkowych (pozycja 3504).

(7)Preparaty bezalkoholowe lub alkoholowe (nie na bazie substancji aromatycznych), w rodzaju stosowanych do produkcji różnych napojów bezalkoholowych lub alkoholowych. Preparaty te mogą być otrzymywane przez połączenie ekstraktów roślinnych objętych pozycją 1302 z kwasem mlekowym, kwasem winowym, kwasem cytrynowym, kwasem fosforowym, środkami konserwującymi, środkami pianotwórczymi, sokami owocowymi itd. Preparaty te zawierają (w całości lub w części) składniki aromatyczne, które są charakterystyczne dla poszczególnych napojów. W rezultacie, wspomniane napoje zazwyczaj mogą być otrzymane przez zwykłe rozcieńczenie preparatów wodą, winem lub alkoholem, nawet z dodatkiem np. cukru lub ditlenku węgla. Niektóre z tych preparatów są specjalnie przygotowane do użytku domowego; są również szeroko stosowane w przemyśle w celu wyeliminowania niepotrzebnego transportu dużych ilości wody, alkoholu itd. Jak wyjaśniono, preparaty te nie są przeznaczone do konsumpcji jako napoje, a zatem powinny być odróżniane od napojów objętych działem 22.

Niniejsza pozycja nie obejmuje preparatów, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów, na bazie jednej lub kilku substancji aromatycznych (pozycja 3302).

(8)Tabletki spożywcze na bazie naturalnych lub syntetycznych środków aromatycznych (np. waniliny).

(9)Słodycze, gumy do żucia i tym podobne wyroby (w szczególności dla diabetyków) zawierające syntetyczne środki słodzące (np. sorbitol) zamiast cukru.

(10)Preparaty (np. tabletki) składające się z sacharyny i środków spożywczych, takich jak laktoza, używane do słodzenia.

(11)Drożdże autolizowane i pozostałe ekstrakty drożdżowe otrzymywane przez hydrolizę drożdży. Produkty te nie powodują fermentacji i charakteryzują się wysoką zawartością białka. Są używane głównie w przemyśle spożywczym (np. do produkcji pewnych przypraw).

(12)Preparaty do produkcji lemoniady lub innych napojów, składające się np. z:

-aromatyzowanych lub barwionych syropów będących roztworami cukru z dodatkiem naturalnych lub syntetycznych substancji nadających im smak, np. pewnych owoców lub roślin (malin, czarnej porzeczki, cytryny, mięty itd.), nawet zawierających dodatek kwasu cytrynowego i konserwantów;

-aromatyzowanego syropu z dodatkiem złożonych preparatów objętych niniejszą pozycją (patrz punkt 7 powyżej), zawierającego, w szczególności, zarówno ekstrakt z orzeszków cola i kwas cytrynowy lub kwas cytrynowy, barwione karmelizowanym cukrem i owocowe olejki eteryczne (np. olejek cytrynowy lub pomarańczowy);

-aromatyzowanego syropu z dodatkiem soków owocowych, które zostały zmodyfikowane przez dodatek składników (kwasu cytrynowego, olejków eterycznych otrzymywanych z owoców itd.) w takiej ilości, że równowaga między składnikami soku, jaka występuje w soku naturalnym, jest wyraźnie naruszona;

-zagęszczonego soku owocowego z dodatkiem kwasu cytrynowego (w takiej proporcji, że łączna zawartość kwasu jest znacznie większa niż w naturalnym soku), owocowych olejków eterycznych, syntetycznych środków słodzących itd.

Preparaty te są przeznaczone do konsumpcji jako napoje po zwykłym rozcieńczeniu wodą lub po dalszej obróbce. Niektóre preparaty tego rodzaju są dodawane do innych środków spożywczych.

(13)Mieszaniny wyciągu żeńszenia z innymi składnikami (np. laktozą lub glukozą) używane do produkcji „herbatek” lub napojów żeńszeniowych.

(14)Produkty składające się z mieszaniny roślin lub części roślin (włącznie z nasionami lub owocami) różnych gatunków lub składające się z roślin lub części roślin (włącznie z nasionami lub owocami) jednego lub różnych gatunków zmieszanych z innymi substancjami, takimi jak jeden lub więcej ekstraktów roślinnych, które nie są spożywane jako takie, lecz są w rodzaju stosowanych do przygotowania naparów ziołowych lub „herbatek” ziołowych (np. posiadające właściwości przeczyszczające, moczopędne lub wiatropędne), włączając produkty reklamowane jako przynoszące ulgę w różnych dolegliwościach lub utrzymujące dobry stan zdrowia i dobre samopoczucie.

Z niniejszej pozycji wyłączone są produkty, których części składowe naparów stanowią terapeutyczną lub profilaktyczną dawkę składników aktywnych mających zastosowanie w poszczególnych dolegliwościach (pozycja 3003 lub 3004).

Z niniejszej pozycji są również wyłączone takie produkty, zaklasyfikowane do pozycji 0813 lub działu 9.

(15)Mieszaniny roślin, części roślin, nasion lub owoców (całych, krojonych, gniecionych, mielonych lub sproszkowanych) gatunków objętych różnymi działami (np. działem 7., 9., 11., 12.) lub różnych gatunków objętych pozycją 1211, niespożywane jako takie, lecz w rodzaju stosowanych zarówno bezpośrednio do aromatyzowania napojów, jak też do przygotowywania ekstraktów stosowanych do produkcji napojów.

Jednakże produkty tego typu, których zasadniczy charakter wynika z obecności gatunków objętych działem 9. są wyłączone (dział 9).

(16)Preparaty często określane jako suplement diety (food supplements), na bazie ekstraktów roślinnych, koncentratów owocowych, miodu, fruktozy itd. z dodatkiem witamin oraz czasami niewielkich ilości związków żelaza. Opakowania tych preparatów często zawierają napisy informujące o ich działaniu utrzymującym ogólne zdrowie lub dobre samopoczucie. Jednakże podobne preparaty przeznaczone do zapobiegania chorobom i dolegliwościom lub ich leczenia są wyłączone (pozycja 3003 lub 3004).

(17)Preparaty w postaci granulek lub proszków składające się z cukru, środka aromatyzującego lub barwiącego (np. ekstrakty roślinne lub niektóre owoce, lub rośliny takie, jak pomarańcza, czarna porzeczka itp.), przeciwutleniaczy (np. kwas askorbinowy lub kwas cytrynowy, lub obydwa), środków konserwujących itd., w rodzaju stosowanych do wytwarzania napojów. Jednakże preparaty, które posiadają charakter cukru objęte są, w zależności od przypadku, pozycją 1701 lub 1702.

 

Pozycja niniejsza wyłącza ponadto:

a)preparaty otrzymywane z owoców, orzechów lub pozostałych jadalnych części roślin objętych pozycją 2008, pod warunkiem że zasadniczy charakter preparatów wynika z obecności tych owoców, orzechów lub pozostałych jadalnych części roślin (pozycja 2008),

b)mikroorganizmy z pozycji 2102 pakowane jako suplementy diety do spożycia przez ludzi (pozycja 2102).

__________