UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje kakao (włącznie z ziarnem kakaowym) we wszystkich postaciach, masło kakaowe, tłuszcz i olej oraz przetwory spożywcze zawierające kakao (w dowolnej proporcji), z wyjątkiem:

(a)Jogurtu i innych produktów objętych pozycją 0403.

(b)Białej czekolady (pozycja 1704).

(c)Przetworów spożywczych z mąki, kaszy, mączki, skrobi lub ekstraktu słodowego, zawierających mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, oraz przetworów spożywczych z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, zawierających mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, objętych pozycją 1901.

(d)Spęcznianych lub prażonych zbóż, zawierających nie więcej niż 6 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (pozycja 1904).

(e)Ciast, ciastek, herbatników i innych wyrobów piekarniczych, zawierających kakao (pozycja 1905).

(f)Lodów śmietankowych i innych lodów jadalnych, zawierających kakao w dowolnej proporcji (pozycja 2105).

(g)Napojów, bezalkoholowych lub alkoholowych (np. „creme de cacao”), zawierających kakao i gotowych do spożycia (dział 22).

(h)Lekarstw (pozycja 3003 lub 3004).

Niniejszy dział nie obejmuje również teobrominy, alkaloidu wyekstrahowanego z kakao (pozycja 2939).

 


 


1801-Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone.

Ziarna kakaowe są nasionami występującymi w dużej ilości (od 25 do 80) w owocu (strąku kakaowym) drzewa kakaowego (Theobroma cacao). Mają one spłaszczony, owalny kształt, generalnie są fioletowe lub czerwonawe. Składają się z twardej, kruchej łuski i bardzo cienkiej, białawej łupiny lub osłonki okrywającej jądro i dzielącej je na kilka części.

W celu złagodzenia lekko gorzkiego smaku, uwydatnienia aromatu i łatwiejszego oddzielania łusek, ziarna kakaowe poddaje się fermentacji; mogą być one również poddane działaniu pary i suszone. Ziarna kakaowe są prażone, co ułatwia usunięcie łusek, zwiększa kruchość jądra, zagęszcza produkt oraz poprawia smak i aromat. Następnie ziarna kakaowe są łamane w urządzeniach zwanych śrutownikami (łuszczarkami), gdzie jednocześnie są usuwane kiełki; kolejny etap obróbki ziarna to oddzielenie łusek, łupin, osłonek i kiełków od rozdrobnionych jąder (śruty kakaowej).

Niniejsza pozycja obejmuje surowe lub prażone ziarno, całe (nawet oddzielone od łusek, łupin, osłonek lub kiełków) lub łamane.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Łusek, łupin, osłonek i innych odpadów z kakao (pozycja 1802).

(b)Ziarna kakaowego zmielonego na miazgę (pozycja 1803).

 


 


1802-Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao.

Niniejsza pozycja obejmuje odpady pozostałe z produkcji proszku kakaowego lub masła kakaowego. Niektóre z tych odpadów mogą być używane do dalszej ekstrakcji masła kakaowego, a wszystkie - do ekstrakcji teobrominy. Mogą być również dodawane, w odpowiednio niewielkich ilościach, do pasz dla zwierząt. W postaci zmielonej są one czasami używane zamiast proszku kakaowego, ponieważ przypominają kakao pod względem zapachu, ale nie smaku.

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Łuski, łupiny i osłonki oddzielane podczas procesu prażenia i rozdrabniania ziarna. Zawierają one niewielkie fragmenty jąder (które przylegają do łusek, łupin lub osłonek i nie mogą być łatwo oddzielone od nich), z których mogą być wyekstrahowane pewne ilości masła kakaowego.

(2)Kiełki kakaowe, otrzymane z ziarna kakaowego poddanego procesowi odkiełkowania w tak zwanych urządzeniach odkiełkowujących. Nie zawierają one praktycznie tłuszczu.

(3)Pył kakaowy, powstały w wyniku czyszczenia łusek w maszynach sortujących; zazwyczaj zawartość w nim tłuszczu jest wystarczająco wysoka, aby ekstrakcja była ekonomicznie uzasadniona.

(4)Kuch kakaowy (otrzymany w wyniku ekstrakcji masła kakaowego z łusek, łupin lub osłonek zawierających fragmenty jąder lub z całych ziaren). Kuch ten zawiera cząsteczki łusek, łupin i osłonek, nie nadaje się przez to do produkcji proszku kakaowego lub czekolady.

Niniejsza pozycja nie obejmuje kuchu kakaowego pozbawionego łusek, łupin i osłonek, otrzymanego w wyniku ekstrakcji masła kakaowego z miazgi kakaowej (pozycja 1803).

 


 


1803-Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona.

1803 10-Nieodtłuszczona

1803 20-Odtłuszczona całkowicie lub częściowo

Miazga kakaowa jest otrzymywana w wyniku mielenia prażonego ziarna kakaowego (oczyszczonego z łusek, łupin, osłonek i kiełków) w młynach żarnowych lub tarczowych; otrzymany produkt jest formowany w tabletki, bryły lub bloki. Miazga w tej postaci może być używana przez cukierników, ale generalnie wykorzystywana jest do produkcji masła kakaowego, proszku kakaowego i czekolady.

Niniejsza pozycja obejmuje również miazgę całkowicie lub częściowo odtłuszczoną (kuch kakaowy); jest ona używana do produkcji proszku kakaowego lub czekolady, lub czasami do produkcji teobrominy.

Niniejsza pozycja nie obejmuje miazgi kakaowej zawierającej dodatek cukru lub innego środka słodzącego
(pozycja 1806).

 


 


1804-Masło, tłuszcz i olej, kakaowe.

Masło kakaowe, substancja tłuszczowa występująca w ziarnie kakaowym, jest generalnie otrzymywana przez tłoczenie na gorąco zarówno miazgi kakaowej, jak i całego ziarna. Gorszy gatunek, często określany jako tłuszcz kakaowy, może być również otrzymywany z uszkodzonych ziaren kakaowych lub z różnego rodzaju odpadów kakaowych (łusek, łupin, pyłu itd.) zarówno przez tłoczenie, jak i ekstrakcję odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Masło kakaowe ma generalnie konsystencję stałą w pokojowej temperaturze, lekko oleistą i żółtawo-białą barwę; ma zapach podobny do kakao i przyjemny smak. Generalnie oferowane jest w postaci tabliczek i używane do produkcji czekolady (do wzbogacania miazgi kakaowej), w przemyśle cukierniczym (do produkcji niektórych słodyczy), w przemyśle perfumeryjnym (do ekstrakcji związków zapachowych przez macerację tłuszczami), w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym (do wyrobu maści, czopków itd.).

 


 


1805-Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego.

Proszek kakaowy jest otrzymany przez sproszkowanie częściowo odtłuszczonej miazgi kakaowej, której dotyczyła pozycja 1803.

Niniejsza pozycja obejmuje wyłącznie proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego. Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi, proszek kakaowy otrzymany w wyniku potraktowania okruchów strąków kakaowych, miazgi lub proszku substancjami alkalicznymi (węglan sodu lub potasu itd.) w celu zwiększenia jego rozpuszczalności (kakao rozpuszczalne).

Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego oraz proszek kakaowy z dodatkiem mleka w proszku lub peptonów jest objęty pozycją 1806. Jednakże leki, w których proszek kakaowy spełnia rolę wypełniacza lub nośnika substancji leczniczych, są objęte pozycją 3003 lub 3004.

 


 


1806-Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao (+).

1806 10-Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego

1806 20-Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg

-Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:

1806 31- -Nadziewane

1806 32- -Bez nadzienia

1806 90-Pozostałe

Czekolada zawiera głównie miazgę kakaową i cukier lub inny środek słodzący, zwykle z dodatkiem aromatu i masła kakaowego; w niektórych przypadkach miazga kakaowa może być zastąpiona proszkiem kakaowym i tłuszczem roślinnym. Czasami do czekolady dodaje się również mleko, kawę, orzechy laskowe, migdały, skórkę pomarańczową itd.

Czekolada i wyroby czekoladowe mogą mieć formę bloków, tabliczek, tabletek, batonów, pastylek, krokietów, granulek lub proszku lub mogą występować w postaci wyrobów czekoladowych nadziewanych kremami, owocami, likierami itd.

Niniejsza pozycja obejmuje również wszystkie wyroby cukiernicze zawierające kakao w dowolnej proporcji (włącznie z nugatem czekoladowym), słodzony proszek kakaowy, czekoladę w proszku, czekoladową pastę do smarowania i,zasadniczo, wszystkie przetwory spożywcze zawierające kakao (inne niż te, które zostały wyłączone w Uwagach ogólnych Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Czekolada wzbogacona witaminami również klasyfikowana jest do niniejszej pozycji.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Białej czekolady (składającej się z masła kakaowego, cukru i mleka w proszku) (pozycja 1704).

(b)Herbatników i innych wyrobów piekarniczych oblewanych czekoladą (pozycja 1905).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

 

Podpozycja 1806 20

Towary przedstawiane w „innej postaci” są objęte podpozycją 1806 20 jeżeli są w postaci granulek, ziaren, kuleczek, pastylek, kulek, strużyn, płatków, posypki, wiórków i tym podobnych. Towary objęte tą podpozycją są zazwyczaj przeznaczone do wytwarzania wyrobów czekoladowych, wyrobów piekarniczych, wyrobów cukierniczych, lodów itp. lub do dekoracji.
 
Podpozycja 1806 31

W tej podpozycji określenie „nadziewane” oznacza bloki, tabliczki lub batony, których wnętrze, złożone np. z kremu, pomady, wiórków kokosowych, owoców, past owocowych, likierów, marcepanu, orzechów, nugatu, karmelu lub kombinacji tych produktów, jest oblane czekoladą. Jednolite bloki, tabliczki lub batony czekoladowe, zawierające np. zboże, owoce lub orzechy (nawet rozdrobnione) znajdujące się w całej masie czekolady, nie są uważane za „nadziewane”.

_________