1601-Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów.

Niniejsza pozycja obejmuje kiełbasy i podobne wyroby, tj. przetwory składające się z mięsa lub podrobów (łącznie z jelitami i żołądkami), które zostały pocięte na kawałki lub rozdrobnione, lub z krwi, umieszczone w jelitach, żołądkach, pęcherzach, skórach lub podobnych osłonach (naturalnych lub sztucznych). Niektóre z tych produktów mogą być jednakże pozbawione tych osłon, lecz uformowane w charakterystyczny kształt kiełbasy, tj. kształt cylindryczny lub podobny, o przekroju poprzecznym okrągłym, owalnym lub prostokątnym (z bardziej lub mniej zaokrąglonymi końcami).

Kiełbasy i podobne produkty mogą być surowe lub parzone, nawet wędzone, i mogą zawierać dodatek tłuszczu, skrobi, przypraw, mieszanek przypraw, itd. Mogą też zawierać stosunkowo duże (np. wielkości kęsa) kawałki mięsa lub podrobów. Kiełbasy i podobne wyroby klasyfikowane są w niniejszej pozycji, nawet wtedy gdy pocięte są w plasterki lub zapakowane w pojemnikach hermetycznych.

Pozycja niniejsza zawiera, między innymi:

(1)Kiełbasy i podobne produkty, na bazie mięsa (np. frankfurterki, salami).

(2)Wątrobianki (włącznie z tymi z wątróbek drobiowych).

(3)Kiszki krwiste, salcesony.

(4)„Andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z cienkich jelit), mocno przyprawiane suszone kiełbasy, kiełbasy typu mortadela i podobne produkty.

(5)Pasztety, pasty mięsne, galantyny i rillettes (gotowane mięso rozdrobnione), jeśli włożono je w kiełbasiane osłony lub nadano im charakterystyczny kształt kiełbas.

Niniejsza pozycja obejmuje również pewne przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi „przygotowanymi posiłkami”) oparte na kiełbasach lub podobnych produktach (zobacz Uwagi ogólne Not wyjaśniajączch do niniejszego działu, akapit trzeci).

Niniejsza pozycja nie obejmuje jednakże:

(a)Mięs występujących w pęcherzach, jelitach lub podobnych osłonach (naturalnych lub sztucznych) bez uprzedniego rozdrobnienia lub pocięcia na kawałki, np. rolady z szynki i łopatki (przeważnie pozycja 0210 lub 1602).

(b)Surowego mięsa, pociętego na kawałki lub rozdrobnionego, ale niezawierającego innych składników, nawet jeśli jest umieszczone w osłonie (dział 2).

(c)Przetworów umieszczonych w osłonkach normalnie w rodzaju nieużywanych jako osłonki kiełbas, jeżeli przetwory te byłyby klasyfikowane do tej pozycji bez takich osłonek (przeważnie pozycja 1602).

(d)Drobiu poddanego obróbce termicznej, z którego usunięto jedynie kości, takiego jak rolada z indyka (pozycja 1602).

 


 


1602-Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane.

1602 10-Przetwory homogenizowane

1602 20-Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt

-Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31- -Z indyków

1602 32- -Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

1602 39- -Pozostałe

-Ze świń:

1602 41- -Szynki i ich kawałki

1602 42- -Łopatki i ich kawałki

1602 49- -Pozostałe, włącznie z mieszankami

1602 50-Z bydła

1602 90-Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, objęte niniejszym działem, z wyjątkiem kiełbas i podobnych produktów (pozycja 1601), ekstraktów mięsnych i soków mięsnych (pozycja 1603).

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Mięso i podroby, które były gotowane w wodzie (inne niż przez sparzenie lub podobną obróbkę  patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do działu 2), gotowane na parze, grilowane, smażone, pieczone lub inaczej gotowane.

(2)Pasztety, pasty, galantyny i rillettes (gotowane mięso rozdrobnione), pod warunkiem że nie spełniają wymagań klasyfikacji do pozycji 1601 jako kiełbasy lub podobne produkty.

(3)Mięso i podroby przetworzone lub konserwowane metodami innymi niż przewidziane w dziale 2. lub pozycji 0504, włącznie z obtoczonymi rzadkim ciastem lub bułką tartą, truflami, mieszankami przypraw (np. pieprzem i solą) lub dokładnie zhomogenizowanymi (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu, punkt (4)).

(4)Przetwory z krwi, inne niż „kiszki krwiste” i podobne produkty objęte pozycją 1601.

(5)Przetwory spożywcze (włącznie z tak zwanymi „gotowymi posiłkami”) zawierające więcej niż 20% masy mięsa, podrobów lub krwi (patrz Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Makaronu (ravioli, itd.) nadziewanego mięsem lub podrobami (pozycja 1902).

(b)Sosów i preparatów do nich, zmieszanych przypraw i zmieszanych mieszanek przypraw (pozycja 2103).

(c)Zup i bulionów i preparatów do nich oraz złożonych przetworów spożywczych homogenizowanych (pozycja 2104).

 


 


1603-Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Ekstrakty objęte tą pozycją mają bardzo podobne własności fizyczne (wygląd, zapach, smak itd.) i skład chemiczny, chociaż otrzymywane są z różnych źródeł.

Pozycja niniejsza obejmuje:

(1)Ekstrakty mięsne. Są to koncentraty otrzymywane generalnie przez gotowanie mięsa w wodzie lub parze pod ciśnieniem i przez koncentrację powstałego płynu, po usunięciu tłuszczu przez filtrowanie lub odwirowanie. Ekstrakty te mogą występować w stanie stałym lub płynnym, w zależności od stopnia ich koncentracji.

(2)Soki mięsne otrzymane przez wyciskanie mięsa surowego.

(3)Ekstrakty z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych. Ekstrakty z ryb otrzymywane są np. przez zagęszczanie wodnych ekstraktów z mięsa śledzi lub innych ryb, lub mączki rybnej (nawet odtłuszczonej); podczas produkcji mogą być usunięte wszystkie lub pewne składniki nadające smak ryby (np. w przypadku ryb morskich - trimetyloamina), w wyniku czego wyciągi te mają podobne własności do ekstraktów mięsnych.

(4)Soki otrzymane przez wyciskanie surowych ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych.

Wszystkie te produkty mogą zawierać sól lub inne substancje w ilościach wystarczających do zapewnienia ich utrwalenia.

Ekstrakty używane są do produkcji pewnych przetworów spożywczych, takich jak zupy (nawet zagęszczone) i sosy. Soki są używane głównie jako dietetyczna żywność.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Zup i bulionów oraz preparatów do nich i złożonych przetworów spożywczych homogenizowanych, zawierających mięso, ryby itd., ekstraktów (włącznie z zupami i bulionami, w postaci tabletek lub kostek), które poza wymienionymi zawierają także inne substancje, takie jak tłuszcz, żelatyna i zwykle duże ilości soli (pozycja 2104).

(b)Produktów rozpuszczalnych z ryb lub ssaków morskich objętych pozycją 2309.

(c)Leków, w których produkty objęte niniejszą pozycją nie stanowią podstawowej substancji (dział 30).

(d)Peptonów i peptonianów (pozycja 3504).

 


 


1604-Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej.

-Ryby, całe lub w kawałkach, ale niemielone:

1604 11- -Łosoś

1604 12- -Śledź

1604 13- -Sardynki, sardynele i brisling lub szproty

1604 14- -Tuńczyki, latający bonito i pelamida (Sarda spp.)

1604 15- -Makrele

1604 16- -Sardele

1604 17- -Węgorze

1604 18- -Płetwy rekina

1604 19- -Pozostałe

1604 20-Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane

-Kawior i namiastki kawioru:

1604 31- -Kawior

1604 32- -Namiastki kawioru

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Ryby gotowane, poddane obróbce cieplnej w parze wodnej, grilowane, smażone, pieczone lub poddane innej cieplnej obróbce kulinarnej; należy jednakże odnotować, że ryby wędzone, które były poddane obróbce cieplnej przed lub podczas wędzenia pozostają w pozycji 0305, pod warunkiem że nie zostały przyrządzone w inny sposób.

(2)Ryby przetworzone lub zakonserwowane w occie, oleju itd.; marynaty rybne (ryba przyrządzona w winie, occie itd., do której dodano przyprawy lub inne składniki); kiełbaski rybne; pasty rybne; produkty znane jako „pasta z sardeli” i „pasta z łososia” (pasty zrobione z tych ryb z dodatkiem tłuszczu) itd.

(3)Ryby i ich części, przetworzone lub zakonserwowane metodami innymi niż wymienione w pozycjach od 0302 do 0305, np. filety rybne obtoczone jedynie w rzadkim cieście lub bułce tartej, przetworzony mlecz i wątróbki, dokładnie zhomogenizowane ryby (patrz Uwagi Ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu, punkt (4)) i pasteryzowane lub sterylizowane ryby.

(4)Niektóre przetwory żywnościowe (włącznie z tak zwanymi „gotowymi posiłkami”) zawierające ryby (patrz Uwagi Ogólne Not wyjaśniających do niniejszego działu).

(5)Kawior. Przyrządzany jest z ikry jesiotra, ryby występującej w rzekach kilku regionów (Włochy, Alaska, Turcja, Iran i Rosja), której głównymi odmianami są: bieługa, szyp, jesiotr rosyjski i siewruga. Kawior jest zazwyczaj w postaci miękkiej, ziarnistej masy, składającej się z jajeczek o średnicy od 2 do 4 mm, w kolorze od szaro-srebrzystego do czarnozielonkawego, odznacza się silnym zapachem i łagodnym słonawym smakiem. Może również występować w postaci sprasowanej, tj. jednorodnej pasty, czasami kształtowanej w cienkie pręciki lub pakowanej w małe puszki.

(6)Namiastki kawioru. Produkty te spożywane są jako kawior, lecz przyrządzone są z ikry ryb innych niż jesiotr (np. łosoś, karp, szczupak, tuńczyk, cefal, dorsz, drab morski), które zostały umyte, oczyszczone z przylegających organów, są solone i czasami prasowane lub suszone; mogą być również przyprawione lub barwione.

Wszystkie te produkty zostają zaklasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet wówczas, gdy znajdują się w hermetycznych pojemnikach.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Rybiej ikry, tj. rybich jaj i mlecza, nieprzetworzonych lub niezakonserwowanych, lub przetworzonych lub zakonserwowanych procesem przewidzianym w dziale 3, innych niż te nadające się do bezpośredniego spożycia jako kawior lub substytuty kawioru (dział 3).

(b)Ekstraktów i soków, z ryb (pozycja 1603).

(c)Makaronu nadziewanego rybą (pozycja 1902).

(d)Sosów i preparatów do nich, zmieszanych przypraw i zmieszanych mieszanek przypraw (pozycja 2103).

(e)Zup i bulionów i preparatów do nich oraz homogenizowanych złożonych produktów spożywczych (pozycja 2104).