SEKCJA IV

GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

Uwaga
  1. W niniejszej sekcji określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez ściskanie, albo przez dodanie spoiwa w ilości nieprzekraczającej 3 % masy.