DZIAŁ 14

MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje następujących produktów, które powinny być klasyfikowane do sekcji XI: materiałów roślinnych lub włókien z materiałów roślinnych w rodzaju stosowanych głównie do produkcji tkanin bez względu na stopień obróbki, lub pozostałych materiałów roślinnych, które zostały tak przetworzone, aby były odpowiednie wyłącznie do zastosowania jako materiały włókiennicze.
  2. Pozycja 1401 dotyczy, między innymi, bambusa (nawet rozszczepionego, przetartego wzdłużnie lub ciętego na długość, zaokrąglonego na końcach, bielonego, zabezpieczonego ognioodpornie, polerowanego lub barwionego), rozszczepionej łoziny, trzciny i tym podobnych, rdzeni trzcinopalmy rotang (rattan) oraz rozszczepionej lub ciągnionej trzcinopalmy rotang (rattan). Pozycja nie dotyczy wiórów drzewnych (pozycja 4404).
  3. Pozycja 1404 nie dotyczy wełny drzewnej (pozycja 4405) oraz kępek i pęczków z włosia przygotowanych do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli (pozycja 9603).

 


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje:

(1)Materiały roślinne, surowe lub poddane prostej obróbce, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyrobu mioteł lub szczotek oraz jako wyściółka lub materiał obiciowy.

(2)Nasiona, pestki, łuski i orzechy wykorzystywane do rzeźbienia, produkcji guzików i innych małych wyrobów galanteryjnych.

(3)Inne produkty roślinne, gdzie indziej niewymienione

Niniejszy dział wyłącza materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do produkcji materiałów włókienniczych, bez względu na stopień ich obróbki oraz inne materiały roślinne poddane obróbce, wykorzystywane jako materiały włókiennicze (sekcja XI).

 


 


1401-Materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa oczyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe).

1401 10-Bambusy

1401 20-Trzcinopalmy rotang (rattan)

1401 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje surowce roślinne, w rodzaju stosowanych głównie do produkcji, przez łączenie lub wyplatanie, takich artykułów jak: maty, tace, koszyki wszelkich typów (włącznie z koszykami do pakowania owoców, warzyw, ostryg itd.), kosze do pakowania, walizki, meble (np. krzesła i stoły), kapelusze itd. Surowce te mogą być także wykorzystane do wyrobu szczotek i pędzli, rączek do parasoli, lasek, wędzisk, fajek, grubych lin itd., do produkcji masy papierniczej lub podściółki.

Niniejsza pozycja obejmuje, między innymi, następujące surowce:

(1)Bambusy, specjalne odmiany traw, które rosną obficie w niektórych rejonach, a w szczególności w Chinach, Japonii i Indiach. Bambusy mają bardzo jasną, błyszczącą, zazwyczaj pustą wewnątrz łodygę, w niektórych przypadkach z rowkiem między węzłami. Niniejsza pozycja obejmuje bambusy (nawet rozszczepione, piłowane wzdłużnie lub cięte na długość, zaokrąglone na końcach, bielone, zabezpieczone przed ogniem, polerowane lub barwione).

(2)Trzcinopalmy rottang (tartan) są to łodygi palm pnących, zazwyczaj z rodzaju Calamus, które pochodzą głównie z Azji Południowej. Są one cylindryczne, lite i elastyczne, mają generalnie od 0,3 cm do 6 cm średnicy i barwę od żółtej do brązowej; ich powierzchnia jest matowa lub błyszcząca. Niniejsza pozycja obejmuje rdzeń i twardą część zewnętrzną trzcinopalmy rottang (tartan); obejmuje ona również długie paski uzyskane z wzdłużnego cięcia tych rdzeni lub całej trzcinopalmy rottang (tartan).

(3)Trzciny i sitowie, określenie to jest wspólnym terminem odnoszącym się do wielu roślin zielnych rosnących w wilgotnych miejscach, zarówno w strefie umiarkowanej, jak i w tropikach. Trzciny generalnie mają sztywniejszy pień lub łodygę, prostą i wydrążoną, z węzłami zaznaczającymi miejsce liści w dość regularnych odstępach. Najlepiej znaną odmianą jest to oczeret jeziorny (Scirpus lacustris), trzcina zwyczajna lub dzika (Arundo donax oraz Phragmites communis), różne gatunki Cyperus (np. Cyperus tegetiformis, chińska trawa na maty) oraz gatunki Juncus (np. Juncus effusus, japońska trzcina na maty).

(4)Łoziny (biała, żółta, zielona lub czerwona), długie, giętkie, młode odrośla lub gałęzie pewnej odmiany wierzby (Salix).

(5)Rafię, jest to handlowa nazwa włóknistych pasków uzyskanych z liści pewnych drzew palmowych z rodzaju Raphia, z których najważniejszym jest Raphia ruffia uprawiana głównie na Madagaskarze. Rafia wykorzystywana jest do wyplatania oraz jako materiał wiążący w ogrodnictwie wyłączone są włókna z nieprzędzionej rafii (pozycja 4601). Niniejsza pozycja obejmuje inne liście i trawy (np. panama oraz latania) wykorzystywane do tych samych celów, co rafia oraz do wyrobu kapeluszy.

(6)Słomę zbożową, nawet z kłosami, oczyszczoną, bieloną lub barwioną (patrz niżej)

(7)Wewnętrzną korę (łyko) różnych odmian lipy (gatunki Tilia). Włókna tej kory są bardzo mocne i służą do wyrobu lin, pakułów i szorstkich mat, jak również do wiązania roślin. Niniejsza pozycja obejmuje również korę baobabu oraz korę niektórych wierzb i topoli, które służą do tych samych celów.

Oprócz słomy zbożowej, która w postaci nie preparowanej jest wyłączona (pozycja 1213), materiały roślinne do wyplatania klasyfikowane są do niniejszej pozycji nawet po płukaniu oraz w postaci surowych, rozszczepionych na pasma, obrane ze skóry, polerowane, bielone, przygotowane do barwienia, barwione, malowane lub lakierowane oraz zabezpieczone przed ogniem. Towary z niniejszej pozycji mogą być również cięte wzdłuż, także zaokrąglone na końcach (słoma do wyrobu słomek do picia, trzcina do wyrobu wędzisk, bambus do barwienia itd.) lub sortowane w pęczki lub kłębki, które mogą być lekko skręcone dla ułatwienia pakowania, magazynowania, transportu itd.; materiały z niniejszej pozycji, które zostały połączone wskutek skręcenia dla użycia ich w tym stanie jako plecionki, klasyfikowane są do pozycji 4601.

Niniejsza pozycja wyłącza również:

(a)Wióry drzewne (pozycja 4404).

(b)Materiały roślinne opisane wyżej, miażdżone, kruszone, czesane lub przygotowane w inny sposób do przędzenia (pozycja 5303 lub 5305).

 


 


[1402]


 


[1403]

 

 


 


1404-Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

1404 20-Linters bawełniany

1404 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie materiały roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone do nomenklatury.

Należą do nich:

(A)Linters bawełniany.

Nasiona pewnych odmian bawełny po oddzieleniu włókien bawełnianych przez odzieranie pozostają pokryte delikatnym puchem utworzonym przez bardzo krótkie włókna (zwykle krótsze niż 5 mm). Włókna te noszą nazwę lintersu bawełnianego.

Linters jest zbyt krótki do przędzenia; duża zawartość celulozy czyni go idealnym surowcem do przygotowania prochu bezdymnego i produkcji włókien chemicznych (np. rayon) i tworzyw sztucznych celulozowych. Są one czasem wykorzystywane w produkcji pewnych odmian papieru, bloków filtracyjnych oraz jako wypełniacz w przemyśle gumowym.

Linters bawełniany jest klasyfikowany do niniejszej pozycji niezależnie od przewidzianego wykorzystania, także surowy, oczyszczony, bielony, barwiony lub absorpcyjny. Może występować luzem lub mocno ściśnięty w postaci arkuszy lub płyt.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Waty, pokrytej substancjami farmaceutycznymi lub pakowanej do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (pozycja 3005).

(b)Innych rodzajów waty (pozycja 5601).

(B)Surowe materiały roślinne, w rodzaju stosowanych głównie w farbiarstwie lub garbarstwie.

Produkty takie są używane głównie w farbiarstwie lub garbarstwie zarówno bezpośrednio jak i w przygotowaniu ekstraktów barwiących lub garbarskich. Materiały te mogą być niepoddane obróbce, oczyszczone, suszone, mielone lub sproszkowane (nawet sprasowane).

Do najważniejszych z nich należą:

(1)Drewno: sumaka, drzewa Clarophora tinctoria (włącznie z tak zwanym „młodym drzewem farbiarskim”), modrzewia kampechiańskiego, kwebracho, drzewa brazylijskiego (łącznie z drzewem pernambuko i sappan), kasztana, czerwonego drzewa sandałowego.

Należy zauważyć, że drewno używane głównie w farbiarstwie lub garbarstwie objęte jest niniejszą pozycją tylko, jeśli występuje w postaci wiórów drzewnych, strużyn, jako zmielone lub sproszkowane. W innych postaciach drewno to jest wyłączone (dział 44).

(2)Kora: różnych rodzajów dębów (włącznie z czarnym dębem (dębem farbiarskim) oraz drugą korą dębu korkowego), kasztana, srebrnej brzozy, sumaka, młodego drzewa farbiarskiego, akacji, mimozy, namorzynu, choiny i wierzby.

(3)Korzenie i podobne: marzanny, konegry, berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris) i alkany.

(4)Owoce, jagody i nasiona: strąki algarobili, miseczki żołędziowe dębu walońskiego, mirobalany chebułowe, dividivi (libidibi), jagody szakłaka balwierskiego (znane również jako perskie jagody, nasiona tureckie, żółte jagody itd.), nasiona i miazga arudy właściwej, łupiny orzecha włoskiego i migdała.

(5)Galasówki: galasówka Aleppo, galasówka chińska, galasówka węgierska, galasówka sosnowa itd.

Galasówki są to narośla wytwarzane na liściach lub gałązkach różnych dębów i innych drzew, po nakłuciu przez owady, takie jak z rodzaju Cynips. Zawierają one taninę i kwas galusowy i są używane w farbiarstwie i do przygotowywania niektórych rodzajów atramentu.

(6)Pnie, łodygi, liście i kwiaty: pnie, łodygi i liście urzetu barwierskiego, sumaka, „młodego drzewa farbiarskiego”, ostrokrzewu, mirtu, słonecznika, henny, rezedy, indygowca; liście pistacji (mastyka); kwiaty krokosza barwierskiego (saflor barwierski) i janowca barwierskiego (Genista tinctoria; urzet barwierski).

Należy zauważyć, że wyłączone są znamiona i szyjki słupka krokusa (pozycja 0910).

(7)Mchy: mchy, z których otrzymywane są barwniki znane pod nazwą orselia, barwnik (ang.) cudbear oraz lakmus (Rocella tinctoria oraz fuciformis, Lichen tartareus oraz Lichen parellus, mech brodawkowaty lub Umbilicaria pustulata).

Niniejsza pozycja wyłącza:

(a)Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego oraz garbniki (kwasy taninowe), łącznie z taniną z galasówek ekstrahowaną wodą (pozycja 3201).

(b)Ekstrakt drzewa farbiarskiego i inne roślinne ekstrakty farbiarskie (pozycja 3203).

(C)Twarde nasiona, pestki, łupiny i orzechy, w rodzaju stosowanych do rzeźbienia.

Produkty te używane są głównie do wyrobu guzików, paciorków, różańców i innych drobnych artykułów galanteryjnych.

Obejmują one, między innymi:

(1)Corozo, nasiona („orzechy”) wielu odmian drzew palmowych rosnących głównie w Ameryce Południowej. Ich struktura, twardość i barwa przypominają właściwości kości słoniowej i stąd ich powszechna nazwa „roślinna kość słoniowa”.

(2)Nasiona („orzechy”) palmy doum, rosnącej głównie z Afryce Wschodniej i Środkowej (Erytrea, Somalia, Sudan itd.).

(3)Podobne „orzechy” niektórych innych palm (np. orzechy winodani wachlonowatej lub palmy Tahiti).

(4)Nasiona odmiany trzciny Canna India (kanna indyjska); nasiona Abrus precatorius (znanego również jako drzewo różańcowe), pestki daktyli; orzechy palmy piassawa.

(5)            Łupiny orzecha kokosowego

Niniejsza pozycja obejmuje wymienione wyżej produkty w całości lub pokrojone (co często dotyczy orzechów corozo i doum), ale nie poddane dalszej obróbce. Poddane innym rodzajom obróbki są wyłączone (zazwyczaj pozycja 9602 lub 9606).

(D)Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie jako wypełniacze lub jako wyściółki (na przykład kapok, włosie roślinne i trawa morska), nawet pakowane w warstwy na nośniku lub bez.

Niniejsza kategoria obejmuje materiały roślinne stosowane głównie do wypychania mebli, poduszek, materaców, jaśków, wyrobów siodlarskich i rymarskich, kół ratunkowych itp. Materiały te są klasyfikowane do niniejszej pozycji, nawet jeśli mają pomocnicze zastosowanie.

Z pozycji wyłączone są materiały roślinne stosowane jako wypełniacze, ale wymienione gdzie indziej lub stosowane głównie do innych celów, np. wełna drzewna (pozycja 4405), wełna korkowa (pozycja 4501), włókna kokosowe (pozycja 5305) i odpady włókien roślinnych tekstylnych (dział 52 lub 53).

Produkty tej grupy obejmują między innymi:

(1)Kapok, nazwa handlowa jasnożółtego lub czasami brązowawego puchu, otaczającego nasiona różnych drzew z rodziny Bombacaceae. Włókna mają od 15 do 30 mm długości w zależności od odmiany, są elastyczne, nieprzepuszczające wody, lekkie, ale delikatne.

(2)Niektóre inne puchy roślinne (znane czasem jako jedwabie roślinne), uformowane z jednokomórkowych włosków nasion pewnych odmian roślin tropikalnych (np. Asclepias).

(3)Produkty znane jako włosie roślinne, włączając włókno algierskie (crin vegetal), otrzymywane z liści pewnych odmian karłowatych drzew palmowych (zwłaszcza z Chamaerops humilis).

(4)Trawa morska (np. Zostera marina), odmiana rośliny morskiej, która ma postać podobną do włosa lub trawy.

(5)Produkt naturalnie skręcony (fr. foin frisé), otrzymywany z liści pewnych trzcin z rodzaju Carex.

Niniejsza pozycja obejmuje te materiały, jeżeli są surowe lub jeżeli są oczyszczone, bielone, barwione, gręplowane lub inaczej przygotowane (z wyjątkiem do przędzenia). Są one klasyfikowane do tej pozycji, jeżeli są importowane w motkach.

Pozycja ta obejmuje również warstwę materiałów roślinnych opisanych powyżej rodzajów na nośniku z materiału włókienniczego, papieru itp. lub umieszczoną pomiędzy arkuszami materiałów włókienniczych, papieru itp. poprzez zszycie za pomocą zszywek lub zwykłe przeszycie.

(E)Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie w miotłach, szczotkach lub pędzlach (na przykład sorgo miotełkowe, piassawa, perz właściwy i palma istle), nawet w motkach lub w wiązkach.

Kategoria ta obejmuje materiały roślinne stosowane głównie w miotłach, szczotkach i pędzlach itp., nawet jeśli mają one dodatkowe zastosowanie do innych celów. Jednak wyłączone z niej są materiały roślinne, wymienione gdzie indziej w nomenklaturze lub niestosowane głównie do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli, na przykład bambusy, nawet dzielone, trzciny i sitowie (pozycja 1401), alfa, trawa esparto i łodygi żarnowca miotlastego, jeżeli są przygotowane do stosowania we włókiennictwie (pozycja 5303 (żarnowiec miotlasty) lub pozycja 5305 (alfa i trawa esparto)), włókna kokosowe (pozycja 5305).

Produkty tej grupy obejmują między innymi:

(1)       Wiechy ryżu, sorgo miotełkowe (Sorghum vulgare var. technicum) lub pewne gatunki prosa z usuniętymi nasionami.

(2)       Piassawa, włókna otrzymywane z liści pewnych palm tropikalnych. Najbardziej znanymi odmianami są piassawa brazylijska i afrykańska

(3)       Korzenie perzu właściwego, trawiasta roślina z rodzaju Andropogon, która rośnie na suchych, piaszczystych glebach. Roślina ta, znana czasem jako „trawa do produkcji szczotek”, jest chwastem występującym w Europie, szczególnie na Węgrzech i we Włoszech. Korzenie perzu właściwego nie należy mylić z korzeniami wetywerii pachnącej (trawa Khus-Khus lub indyjska odmiana perzu właściwego), które wytwarzają olejki eteryczne, ani z odmianą leczniczą perzu właściwego, którego korzenie mają właściwości lecznicze (pozycja 1211).

(4)       Korzenie pewnych innych roślin trawiastych Ameryki Środkowej, takich jak rośliny z rodzaju Epicampes (np. ang. broomroat lub zacaton).

(5)       Włókna gomuti, uzyskiwane z Arenga saccharifera lub pinnata.

(6)       Włókna palmy istle lub ixtle (Tampico, włókno tampico lub włókno meksykańskie), złożone z włókien, włączając krótkie twarde włókna otrzymywane z krótkolistnej agawy meksykańskiej.

Wszystkie te materiały pozostają w tej pozycji, nawet jeśli są cięte, bielone, barwione lub czesane (inne niż do przędzenia) i nawet w motkach lub wiązkach.

Jednakże pozycja ta nie obejmuje przygotowanych kępek lub pęczków włókien, gotowych do wstawienia bez podziału w miotłach, szczotkach lub pędzlach (lub wymagających jedynie pewnego niewielkiego przetworzenia, aby być gotowymi do takiego wstawienia). Są one klasyfikowane do pozycji 9603 (patrz uwaga 3 do działu 96).

(F)Inne produkty roślinne.

Produkty te obejmują:

(1)       Esparto, z traw esparto (Stipa tenacissima) oraz trawa Lygeum spartum, rosnąca w Afryce i Hiszpanii. Ich głównym zastosowaniem jest produkcja miazgi papierniczej, ale są one wykorzystywane także do produkcji lin i siatek, artykułów wyplatanych, takich jak dywaniki, maty, kosze, obuwie itp. oraz jako materiał wypychający i wyściełający do krzeseł i materacy.

Esparto jest klasyfikowane do niniejszej pozycji tylko w postaci łodyg i liści, nawet surowych, bielonych lub barwionych; jest ono wyłączone w postaci walcowanej, kruszonej lub czesanej jako włókno tekstylne (pozycja 5305).

(2)       Alfa, jeśli nie są przetworzone do zastosowania we włókiennictwie.

(3)       Surowe łodygi żarnowca miotlastego, rośliny strączkowej, której włókna są wykorzystywane w przemyśle włókienniczym; czesane włókna żarnowca miotlastego oraz pakuły są wyłączone (pozycja 5303).

(4)       Lufa, znana również jako gąbka roślinna, składająca się z tkanki komórkowej pewnej odmiany lufy (Luffa cylindrica).

Wyłączone są gąbki pochodzenia zwierzęcego (pozycja 0509).

(5)       Mąki z corozo, „orzechów” palmy doum, łupiny orzecha kokosowego lub podobnych

(6)Mchy (inne niż służące do barwienia (patrz punkt (A) (7), do celów leczniczych lub dekoracyjnych). Agar-agar, karagenina i inne naturalne śluzy i zagęszczacze ekstrahowane z materiałów roślinnych są wyłączone (pozycja 1302). Wyłączone są również wodorosty morskie i pozostałe algi objęte pozycją 1212 oraz martwe algi jednokomórkowe (pozycja 2102).

(7)Główki szczeci barwierskiej, włącznie z tymi przygotowanymi do wykorzystania przy wykańczaniu tkanin, ale niezamontowane.

(8)Japoński papier ryżowy (tzw.) wykonany przez krojenie miąższu niektórych drzew rosnących na Dalekim Wschodzie. Jest on wykorzystywany do produkcji sztucznych kwiatów, w malarstwie itd. Arkusze papieru ryżowego klasyfikowane są do niniejszego działu, nawet jeśli zostały one poddane satynowaniu w celu wyrównania powierzchni lub zostały pocięte na prostokąty (włączając kwadraty).

(9)Liście betelu składające się ze świeżych zielonych liści pnącza Piper betle L. Liście betelu są najczęściej żute po posiłkach ze względu na działanie odświeżające i stymulujące.

(10)Kora mydłki właściwej (kora mydlana lub kora panamska) (Quillaia saponaria).

(11)Jagody lub nasiona mydleńca (Sapindus mukorossi, S. trifoliatus, S. saponaria, S. marginatus, S. drummondii).

Niniejsza pozycja obejmuje również warstwę materiałów roślinnych (rodzajów właściwych dla niniejszej pozycji) na podkładzie z materiału włókienniczego, papieru itd. lub umieszczoną między arkuszami materiału włókienniczego, papieru itd., przymocowaną zszywkami lub zwyczajnie zszytą.

__________