UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje tylko ziarna zboż, nawet znajdujące się w snopach lub kłosach. Ziarno uzyskane ze zbóż koszonych przed dojrzeniem pozostające w łuskach klasyfikowane jest jak zwykłe zboże. Świeże zboża (inne niż kukurydza cukrowa objęta działem 7.), nawet odpowiednie do wykorzystania jako warzywa, są klasyfikowane do niniejszego działu.

Ryż klasyfikowany jest do pozycji 1006, nawet gdy został wyłuskany, wybielony, wypolerowany, wyglazurowany, sparzony lub połamany, pod warunkiem że nie został poddany innej obróbce. Pozostałe rodzaje ziarna po wyłuskaniu lub poddaniu innej obróbce, jak na przykład opisane w pozycji 1104 (zobacz odpowiednie Noty wyjaśniające), wyłączone są z niniejszego działu.

 


 


1001-Pszenica i meslin (+).

-Pszenica durum:

1001 11- -Nasiona

1001 19- -Pozostałe

-Pozostałe:

1001 91- -Nasiona

1001 99- -Pozostałe

Pszenicę można podzielić na dwie główne odmiany:

(1)Pszenicę zwyczajną, miękką, półtwardą lub twardą, zazwyczaj o mączystym wnętrzu ziarna.

(2)Pszenicę durum (patrz uwaga 1. do podpozycji niniejszego działu). Pszenica durum ma zazwyczaj kolor od bursztynowożółtego do brązowego; przezroczyste, podobne do rogu, szkliste pęknięcia.

Orkisz, gatunek pszenicy o małych brązowych ziarnach, które zachowują łuskę nawet po wymłóceniu, również klasyfikowany jest do tej pozycji.

Meslin jest mieszanką pszenicy z żytem zazwyczaj w proporcji dwa do jednego.

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1001 11 i 1001 91

Do celów podpozycji 1001 11 i 1001 91 określenie „nasiona” dotyczy tylko pszenicy i meslin uznanych przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczone do siewu.

 


 


1002-Żyto (+).

1002 10-Nasiona

1002 90-Pozostałe

Żyto ma raczej wydłużone ziarna, o barwie zielono-szarej lub jasnozielonej. Mąka żytnia jest barwy szarej.

Żyto porażone grzybem, znanym jako sporysz, jest wyłączone (pozycja 1211).

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1002 10

Do celów podpozycji 1002 10 określenie „nasiona” dotyczy tylko żyta uznanego przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonego do siewu.

 


 


1003-jęczmień (+).

1003 10-Nasiona

1003 90-Pozostały

Jęczmień ma ziarno bardziej mięsiste niż pszenica. Jest on wykorzystywany głównie jako pasza dla zwierząt inwentarskich, do produkcji słodu i jeśli jest polerowany lub łuszczony do przyrządzania zup lub gotowanej żywności.

Przylistkowe odmiany jęczmienia różnią się od większości pozostałych zbóż tym, że ich plewy (lub łuski) łączą się z jądrem ziarna w czasie wzrostu i nie mogą być oddzielone przez zwykłe młócenie lub przewianie. Tego rodzaju ziarno jęczmienia, które jest barwy słomianożółtej i szpiczaste na końcach, objęte jest niniejszą pozycją tylko wówczas, gdy występuje w całości, z plewami (lub łuskami). Jeżeli plewy lub łuski zostały usunięte, przylistkowe ziarna jęczmienia są wyłączone (pozycja 1104); usuwanie takie wymaga mielenia, który powoduje czasem także usunięcie części owocni.

Odmiana jęczmienia, który w stanie naturalnym nie ma plew lub łusek, pozostaje objęta niniejszą pozycją, pod warunkiem że nie została poddana żadnemu procesowi oprócz młócenia lub przewiania.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Jęczmienia kiełkującego (słodu) ani słodu palonego (patrz uwaga wyjaśniająca do pozycji 1107).

(b)Jęczmienia palonego (substytutu kawy) (pozycja 2101).

(c)Kiełków słodowych oddzielonych od ziarna słodowego podczas procesu suszenia i od innych odpadów browarnianych (fusów zbożowych, chmielowych, itd.) (pozycja 2303).

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1003 10

Do celów podpozycji 1003 10 określenie „nasiona” dotyczy tylko jęczmienia uznanego przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonego do siewu.

 


 


1004-Owies (+).

1004 10-Nasiona

1004 90-Pozostały

Są dwie główne odmiany owsa: owies szary (lub czarny) i owies biały (lub żółty).

Niniejsza pozycja obejmuje ziarna z ich plewami, jak również ziarno nieposiadające w stanie naturalnym plew ani łusek, pod warunkiem że nie zostało one poddane żadnemu procesowi oprócz młócenia lub przewiania.

Niniejsza pozycja obejmuje również owies, którego koniec plewy kłosowej został usunięty podczas normalnego procesu przetwarzania lub innych operacji (młócenia, transportu, przeładunku itd.).

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1004 10

Do celów podpozycji 1004 10 określenie „nasiona” dotyczy tylko owsa uznanego przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonego do siewu.

 


 


1005-Kukurydza (+).

1005 10-Nasiona

1005 90-Pozostałe

Istnieje wiele odmian kukurydzy o ziarnach w różnych barwach (złotożółte, białe, czasem czerwono-brązowe lub cętkowane) i kształtach (okrągłe, w kształcie kła, spłaszczone itd.).

Niniejsza pozycja nie obejmuje słodkiej kukurydzy (dział 7).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 1005 10

W podpozycji 1005 10 określenie „nasiono” obejmuje tylko ziarno kukurydzy uznane przez odpowiednie władze państwowe za odpowiednie do siewu.


 


1006-R.

1006 10-Ryż niełuskany

1006 20-Ryż łuskany (brązowy)

1006 30-Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany

1006 40-Ryż łamany

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Ryż niełuskany lub nieobrobiony (w łusce) (ryż paddy), tzn. ziarno ryżu ściśle otoczonego łuską.

(2)Ryż (brązowy) łuskany (ryż cargo), który mimo usunięcia łuski za pomocą mechanicznej łuskarki jest nadal zamknięty w owocni. Ryż łuskany prawie zawsze zawiera niewielkie ilości ryżu niełuskanego.

(3)Ryż częściowo bielony, to znaczy całe ziarna ryżu, z których częściowo usunięto owocnię.

(4)Ryż całkowicie bielony (ryż wybielony), całe ziarna ryżu, z których w trakcie przepuszczania przez specjalne cylindry stożkujące całkowicie usunięto owocnię.

Całkowicie bielony ryż może być polerowany, a następnie glazurowany dla poprawienia wyglądu. Proces polerowania (służący poprawieniu wyglądu matowej powierzchni zwykłego ryżu bielonego) jest przeprowadzany w szczotkarkach lub „stożkach polerujących”. „Glazurowanie” polega na powlekaniu ziaren mieszanką glukozy i talku w specjalnych bębnach glazurujących.

Pozycja niniejsza obejmuje również ryż „Camolino”, który składa się z ryżu bielonego powleczonego cienką błonką oleju.

(5)Ryż łamany, tzn. ryż łamany w trakcie obróbki.

Pozycja niniejsza obejmuje również:

(a)Ryż wzbogacony, składający się z mieszanki ziaren zwykłego ryżu bielonego i bardzo małych proporcji (rzędu 1%) ziaren ryżu powleczonego lub nasyconego substancjami witamin.

(b)Ryż parzony (ryż parboiled), który nadal w łusce i przed poddaniem działaniu innego procesu (łuskania, bielenia, polerowania) został namoczony w gorącej wodzie lub parze i następnie wysuszony. Na niektórych etapach procesu sparzania ryż może być poddany obróbce pod ciśnieniem lub działaniu całkowitej lub częściowej próżni.

Struktura ziarna ryżu parzonego jest nieznacznie zmodyfikowana przez ten proces. Ryż taki, po bieleniu, polerowaniu itd. można całkowicie ugotować w ciągu od 20 do 35 minut.

Odmiany ryżu, które zostały poddane obróbkom istotnie zmieniającym strukturę ziarna są wyłączone z niniejszej pozycji. Ryż poddany wstępnej obróbce termicznej, składający się z poddanych obróbce ziaren ryżu, całkowicie lub częściowo, a następnie odwodnionych, objęty jest pozycją 1904. Ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga przygotowywania do spożycia od 5 do 12 minut, podczas gdy ryż całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga tylko namoczenia w wodzie i zagotowania przed spożyciem. Ryż „dmuchany”, uzyskiwany w procesie pęcznienia i gotowy do spożycia, także klasyfikowany jest do pozycji 1904.

 


 


1007-Ziarno sorgo (+).

1007 10-Nasiona

1007 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje tylko te odmiany sorgo, które są znane jako sorgo ziarniste i którego ziarna mogą być wykorzystane do spożycia przez ludzi. Pozycja niniejsza obejmuje takie sorgo, jak: caffrorum (kafryjskie), cernuum (sorgo zwisłe), durra (sorgo murzyńskie) oraz nervosum (kaolian).

Niniejsza pozycja nie obejmuje sorgo pastewnego (które wykorzystywane jest do zrobienia siana lub przygotowywania kiszonki), takiego jak halapensis, sorgo trawiastego (używanego do wypasu), takiego jak sudenensis (sudańskie) lub słodkiego sorgo wykorzystywanego głównie do produkcji syropu i melasy, jak np. saccharatum. W postaci nasion do siewu produkty te klasyfikowane są do pozycji 1209. W innym przypadku sorgo pastewne i sorgo trawiaste klasyfikowane są do pozycji 1214, a słodkie sorgo do pozycji 1212. Pozycja niniejsza wyłącza również sorgo miotełkowe (Sorghum vulgare var. technicum), które klasyfikowane jest do pozycji 1404.

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1007 10

Do celów podpozycji 1007 10 określenie „nasiona” dotyczy tylko sorgo uznane przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczone do siewu.

 


 


1008-Gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża.

1008 10-Gryka

-Proso:

1008 21- -Nasiona

1008 29- -Pozostałe

1008 30-Ziarno mozgi kanaryjskiej

1008 40-Palusznik (Digitaria spp.)

1008 50-Komosa ryżowa(Chenopodium quinoa)

1008 60-Pszenżyto

1008 90-Pozostałe zboża

(A) GRYKA, PROSO I MOZGA KANARYJSKA

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Grykę. Zboże to, znane również jako czarna pszenica, należy do rodziny Polygonaeae, całkiem odmiennej od rodziny Gramineae, do której należy większość pozostałych zbóż.

(2)Proso, okrągłe, bladożółte ziarna. Obejmuje następujące gatunki: Setaria spp., Pennisetum spp., Echinochloa spp., Eleusine spp. (włącznie z Eleusine coracana (korakan)), Panicum spp., Digitaria sanguinalis oraz Eragrostis tef.

(3)Mozgę kanaryjską, połyskliwe nasiona barwy słomianej, wydłużone i zaostrzone na obu końcach.

(B) POZOSTAŁE ZBOŻA

Grupa ta obejmuje niektóre krzyżówki zbóż, np. pszenżyto, powstałe ze skrzyżowania pszenicy z żytem.

o

oo

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 1008 21

Do celów podpozycji 1008 21 określenie „nasiona” dotyczy tylko prosa uznanego przez odpowiednie władze państwowe jako przeznaczonego do siewu.