DZIAŁ 7

WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE

Uwagi
  1. Niniejszy dział nie obejmuje produktów paszowych objętych pozycją 1214.
  2. W pozycjach od 0709 do 0712 wyraz „warzywa” obejmuje grzyby jadalne, trufle, oliwki, kapary, dynie, bakłażany, oberżyny, kukurydzę cukrową (Zea mays var. saccharata), owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, koper włoski, pietruszkę zwyczajną, trybulkę, estragon, rzeżuchę i słodki majeranek (Majorana hortensis lub Origanum majorana).
  3. Pozycja 0712 obejmuje wszystkie suszone warzywa wymienione w pozycjach od 0701 do 0711 oprócz:

(a)   suszonych warzyw strączkowych, łuskanych (pozycja 0713);

(b)   kukurydzy cukrowej w postaciach wymienionych w pozycjach od 1102 do 1104;

(c)   mąki, mączki, proszku, płatków i granulek, z ziemniaków (pozycja 1105);

(d)   mąki, mączki i proszku, z suszonych warzyw strączkowych, objętych pozycją 0713 (pozycja 1106).

  1. Jednakże suszone lub rozgniatane, lub mielone owoce z rodzaju Capsicum, lub z rodzaju Pimenta są wyłączone z niniejszego działu (pozycja 0904).

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje warzywa włącznie z produktami wymienionymi w uwadze 2. do działu, świeże, schłodzone, zamrożone (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zakonserwowane tymczasowo lub suszone (także odwodnione, odparowane lub liofilizowane). Należy również zaznaczyć, że niektóre z tych produktów po ususzeniu i sproszkowaniu są czasem używane jako substancje aromatyzujące, ale mimo to są klasyfikowane w pozycji 0712.

Określenie „schłodzony” oznacza, że temperaturę produktu obniżono generalnie do około 0°C, bez jego zamrażania. Jednak niektóre produkty, takie jak ziemniaki, mogą być uważane za schłodzone, gdy ich temperatura zostanie obniżona do około +10°C i utrzymywana na tym poziomie.

Określenie „zamrożony” oznacza, że produkt ochłodzono do temperatury niższej od temperatury zamarzania produktu, do jego całkowitego zamrożenia.

Warzywa objęte niniejszym działem mogą występować w całości, pokrojone, posiekane, poszatkowane, roztarte na miazgę, starte, obrane lub w łupinie, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

Niniejszy dział obejmuje również niektóre bulwy i korzenie o wysokiej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone i suszone, nawet pokrojone w plastry lub w postaci granulek.

Warzywa występujące w stanie nie objętym żadną z pozycji niniejszego działu są klasyfikowane do działu 11. lub sekcji IV. Na przykład mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych oraz mąka, mączka, proszek, płatki, granulki z ziemniaków są klasyfikowane do działu 11., a warzywa przetworzone lub konserwowane w jakimkolwiek sposób nieprzewidziany niniejszym działem są objęte działem 20.

Należy jednak zauważyć, że sama homogenizacja nie powoduje zaklasyfikowania produktu objętego niniejszym działem jako preparatu objętego działem 20.

Należy również zauważyć, że warzywa klasyfikowane są do niniejszego działu, nawet jeśli zostaną umieszczone w hermetycznych opakowaniach (np. mączka cebulowa w konserwach). Jednak w większości przypadków produkty umieszczone w takich pojemnikach zostały przygotowane lub zakonserwowane w inny sposób niż przewidziano to w pozycji niniejszego działu i dlatego też są wyłączone (dział 20).

Podobnie, produkty wymienione w niniejszym dziale są w nim klasyfikowane (np. warzywa świeże lub schłodzone), jeśli pakowane są przy pomocy technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą (MAP). W procesie pakowania MAP powietrze otaczające produkt jest zmienione lub kontrolowane (np. przez usunięcie lub zredukowanie zawartości tlenu oraz zastąpienie go lub zwiększenie zawartości ditlenku azotu lub węgla).

Warzywa świeże i suszone, także przeznaczone do spożycia, siewu lub sadzenia (np. ziemniaki, cebula, szalotki, czosnek, warzywa strączkowe) zaklasyfikowano do niniejszego działu. Jednak nie obejmuje on rozsad warzyw nadających się do przesadzenia (pozycja 0602).

Oprócz zastrzeżeń wymienionych wyżej oraz w uwagach do działu niniejszy dział nie obejmuje:

(a)Roślin i korzeni cykorii (pozycja 0601 lub 1212).

(b)Niektórych produktów warzywnych wykorzystywanych jako surowiec w przemyśle spożywczym, np. zbóż (dział 10) oraz buraków cukrowych i trzciny cukrowej (pozycja 1212).

(c)Mąki, mączki i proszku, z korzeni lub bulw objętych pozycją 0714 (pozycja 1106).

(d)Niektórych roślin i części roślin, mimo że są one czasem wykorzystywane do celów kulinarnych, np. bazylia, ogórecznik, hyzop, wszystkie gatunki mięty, rozmaryn, ruta zwyczajna, szałwia oraz suszone korzenie łopianu (Arctium lappa) (pozycja 1211).

(e)Jadalnych wodorostów morskich i innych alg (pozycja 1212).

(f)Rzepy szwedzkiej, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, siana, lucerny (alfalfa), koniczyny, espercety, kapusty pastewnej, łubinu, wyki i podobnych produktów pastewnych (pozycja 1214).

(g)Naci buraków i marchewki (pozycja 2308).

 


 


0701-Ziemniaki, świeże lub schłodzone (+).

0701 10-Sadzeniaki

0701 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie rodzaje ziemniaków świeżych lub schłodzonych (inne niż słodkie ziemniaki objęte pozycją 0714). Pozycja niniejsza obejmuje między innymi sadzeniaki ziemniaków przeznaczone do sadzenia i młode ziemniaki.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0701 10

W podpozycji 0701 10 określenie „sadzeniaki” obejmuje tylko ziemniaki uznane za przeznaczone do sadzenia przez odpowiednie władze państwowe.

 


 


0702-Pomidory, świeże lub schłodzone.

Niniejsza pozycja obejmuje wszystkie rodzaje świeżych i schłodzonych pomidorów.


 


0703-Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone.

0703 10-Cebula i szalotka

0703 20-Czosnek

0703 90-Pory i pozostałe warzywa cebulowe

Niniejsza pozycja obejmuje następujące świeże oraz schłodzone warzywa cebulowe:

(1)Cebulę (włącznie z sadzonkami i młodą cebulą wiosenną) oraz szalotkę.

(2)Czosnek.

(3)Pory, szczypiorek i inne warzywa cebulowe.


 


0704-Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone.

0704 10-Kalafiory i brokuły głowiaste

0704 20-Brukselka

0704 90-Pozostałe

Do świeżych i schłodzonych produktów objętych niniejszą pozycją należą:

(1)Kalafiory i brokuły głowiaste (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. botrytis L.).

(2)Brukselka.

(3)Inne kapusty głowiaste (np. kapusta biała, kapusta sabaudzka, kapusta czerwona, kapusta chińska), kapusta ogrodowa, kapusta włoska i inne kapusty liściaste, kiełkujące brokuły (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck) i inne kiełkujące kapusty oraz kalarepa.

Pozostałe kapustne w postaci korzeni nie są objęte niniejszą pozycją (np. rzepa objęta pozycją 0706, rzepa szwedzka objęta pozycją 1214).


 


0705-Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone.

-Sałata:

0705 11- -Sałata głowiasta

0705 19- -Pozostała

-Cykoria:

0705 21- -Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29- -Pozostała

Niniejsza pozycja obejmuje sałatę (Lactuca sativa) świeżą lub schłodzoną, której podstawowym rodzajem jest sałata głowiasta. Pozycja ta obejmuje ponadto świeżą lub schłodzoną cykorię (Cichorium spp.) włącznie z endywią w następujących podstawowych odmianach:

(1)Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum).

(2)Eskarola (Cichorium endivia var. latifolia).

(3)Endywia kędzierzawa (Cichorium endivia var. crispa).

Niniejsza pozycja nie obejmuje roślin i korzeni cykorii (pozycja 0601 lub 1212).


 


0706-Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone.

0706 10-Marchew i rzepa

0706 90-Pozostałe

Do świeżych lub schłodzonych korzeni objętych niniejszą pozycją należą: marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery (zwyczajne lub niemieckie), rzodkiewki, wężymord (skorzonera), korzenie chrzanu, karczochy chińskie (Stachys affinis), korzenie łopianu (Arctium lappa) oraz pasternaku (Pastinaca sativa). Produkty te pozostają objęte niniejszą pozycją nawet po usunięciu naci.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Selera objętego pozycją 0709.

(b)Korzeni łopianu tymczasowo zakonserwowanych (pozycja 0711).

(c)Produktów paszowych objętych pozycją 1214.


 


0707-Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone.

Niniejsza pozycja obejmuje tylko świeże lub schłodzone ogórki oraz korniszony.


 


0708-Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone.

0708 10-Groch (Pisum sativum)

0708 20-Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 90-Pozostałe warzywa strączkowe

Niniejsza pozycja obejmuje warzywa strączkowe:

(1)Groch (Pisum sativum), włącznie z zielonym groszkiem i grochem pastewnym.

(2)Fasolę (Vigna spp., Phaseolus spp.), do której należy fasola strączkowa, fasola azjatycka, fasola w strączkach jadalnych, znana jako fasola zwyczajna, fasola szparagowa zielona, fasola tyczkowa, fasola wielokwiatowa, fasola szparagowa włóknista, fasola szparagowa woskowa, fasolnik chiński (wigna), łącznie z czarno nakrapianym.

(3)Bób (Vicia faba var. major), bobik (Vicia faba var. equina lub var. minor), fasolnik egipski (Dolichos lablab L.).

(4)Cieciorkę (ciecierzycę).

(5)Soczewicę.

(6)Nasiona guar.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Soi (pozycja 1201).

(b)Ziarna chleba świętojańskiego (pozycja 1212).

 


 


0709-Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone.

0709 20-Szparagi

0709 30-Oberżyny (bakłażany)

0709 40-Selery inne niż seler korzeniowy

-Grzyby i trufle:

0709 51- -Grzyby z rodzaju Agaricus

0709 59- -Pozostałe

0709 60-Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta

0709 70-Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

-Pozostałe:

0709 91- -Karczochy

0709 92- -Oliwki

0709 93- -Dynie i tykwy (Cucurbita spp.)

0709 99- -Pozostałe

Do warzyw z tej pozycji należą:

(1)Szparagi.

(2)Oberżyny (bakłażany).

(3)Selery (inne niż seler objęty pozycją 0706).

(4)Grzyby (włączając grzyby rodzaju Agaricus, takie jak pieczarki dwuzarodnikowe A. bisporus) oraz trufle.

(5)Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta. Owoce z rodzaju Capsicum obejmują paprykę słodką lub paprykę o wydłużonych strąkach zwaną pieprzem tureckim (Capsicum annuum var. annuum), które są najłagodniejszymi z rodzaju Capsicum i które zarówno niedojrzałe jak i dojrzałe warzywa stosuje się do sałatek, po ostrzejsze odmiany Capsicum frutescens oraz Capsicum annuum, do których należy chilli, pieprz Cayenne, papryka itp., używane najczęściej do przyprawiania potraw. Owoce z rodzaju Pimenta włącznie z pieprzem jamajskim (zwanym również pieprzem goździkowym, pieprzem angielskim lub zielem angielskim). Pozycja nie obejmuje tych produktów w postaci wysuszonej, pokruszonej lub zmielonej (pozycja 0904).

(6)Szpinak, włącznie ze szpinakiem nowozelandzkim i szpinakiem ogrodowym.

(7)Karczochy.

(8)Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), nawet w kolbach.

(9)Dynie, kabaczki i tykwy (Cucurbita spp.)

(10)Oliwki.

(11)Rabarbar, karczochy jadalne, koper włoski, kapary i szczaw.

(12)Burak boćwina, boćwina szerokoogonkowa oraz piżmian jadalny.

(13)Pietruszka, trybula, estragon, rzeżucha (np. rukiew wodna), cząber (Satureia hortensis), kolendra, koper ogrodowy, słodki majeranek (Majorana hortensis lub Origanum majorana), poza lebiodką pospolitą (Origanum vulgare), która jest wykluczona (pozycja 1211).

(14)Pędy bambusa oraz kiełki sojowe.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również jadalnych bulw z gatunku Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa, znanych powszechnie jako chiński orzech wodny (pozycja 0714).

 


 


0710-Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone.

0710 10-Ziemniaki

-Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21- -Groch (Pisum sativum)

0710 22- -Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29- -Pozostałe

0710 30-Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 40-Kukurydza cukrowa

0710 80-Pozostałe warzywa

0710 90-Mieszanki warzyw

Niniejsza pozycja obejmuje warzywa zamrożone, które gdy są świeże lub schłodzone, są klasyfikowane do pozycji od 0701 do 0709.

Znaczenie wyrażenia „zamrożone” zdefiniowano w Uwagach ogólnych do niniejszego działu Not wyjaśniających.

Warzywa zamrożone objęte niniejszą pozycją są generalnie uzyskiwane na skalę przemysłową w procesach szybkiego zamrożenia. Procesy takie wykorzystuje się dla zapewnienia szybkiego przejścia przez zakres temperatur maksymalnej krystalizacji. Pozwala to uniknąć zniszczenia struktury komórkowej, a po rozmrożeniu warzywa odzyskują zasadniczo swój wygląd w stanie świeżym.

Warzywa, do których przed zamrożeniem dodano soli lub cukru, oraz warzywa ugotowane na parze lub w wodzie są klasyfikowane w niniejszej pozycji. Jednakże niniejsza pozycja nie obejmuje warzyw poddanych obróbce termicznej poprzez inne procesy (dział 20) lub przygotowanych z innymi składnikami w postaci np. gotowych posiłków (sekcja IV).

Podstawowymi rodzajami warzyw konserwowanych przez mrożenie są ziemniaki, groch, fasola, szpinak, kukurydza cukrowa, szparagi, marchew i buraki ćwikłowe.

Niniejsza pozycja obejmuje również mieszanki mrożonych warzyw.

 


 


0711-Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia.

0711 20-Oliwki

0711 40-Ogórki i korniszony

-Grzyby i trufle:

0711 51- -Grzyby z rodzaju Agaricus

0711 59- -Pozostałe

0711 90-Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw

Niniejsza pozycja odnosi się do warzyw, które poddano obróbce wyłącznie w celu tymczasowej konserwacji na okres transportu lub magazynowania przed użyciem (np. gazowym ditlenkiem siarki, solanką, wodą siarkową lub innymi roztworami konserwującymi), pod warunkiem że w stanie tym są one niezdatne do bezpośredniego spożycia.

Warzywa objęte niniejszą pozycją są pakowane generalnie w beczułki lub beczki i wykorzystywane głównie jako surowce do celów przemysłowych; podstawowe odmiany to: cebula, oliwki, kapary, ogórki, korniszony, grzyby, trufle i pomidory.

Pozycja ta nie obejmuje jednak towarów, które oprócz tymczasowego zakonserwowania w solance zostały poddane również obróbce specjalnej (np. w roztworze sody, przez fermentację mlekową), objętych działem 20. (na przykład oliwki, kapusta kiszona, korniszony i zielony groszek).

 


 


0712-Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

0712 20-Cebula

-Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle:

0712 31- -Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32- -Uszaki (Auricularia spp.)

0712 33- -Trzęsaki (Tremella spp.)

0712 39- -Pozostałe

0712 90-Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw

Niniejsza pozycja obejmuje warzywa objęte pozycjami od 0701 do 0711, suszone (także odwodnione, odparowane lub mrożono-suszone), tzn. o usuniętej różnymi metodami naturalnej zawartości wody. Do podstawowych rodzajów warzyw przerobionych w taki sposób należą ziemniaki, cebula, grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.), trufle, marchew, kapusta oraz szpinak. Są one zazwyczaj przygotowane w postaci pasków lub plastrów jednej odmiany lub jako mieszanki (julienne).

Pozycja ta obejmuje również warzywa suszone, łamane lub sproszkowane, takie jak szparagi, kalafior, pietruszka, trybula, cebula, czosnek, seler, generalnie używane jako substancje aromatyzujące lub do przygotowywania zup.

Niniejsza pozycja nie obejmuje m.in.:

(a)Suszonych warzyw strączkowych łuskanych (pozycja 0713).

(b)Suszonych, pokruszonych lub mielonych owoców z rodzaju Capsicum lub Pimenta (pozycja 0904), mąki, mączki, proszku, płatków, granulek ziemniaczanych (pozycja 1105), mąki, mączki i proszku z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 (pozycja 1106).

(c)Zmieszanych przypraw i zmieszanych przypraw korzennych (pozycja 2103).

(d)Przetworów zup na bazie suszonych warzyw (pozycja 2104).

 


 


0713-Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone (+).

0713 10-Groch (Pisum sativum)

0713 20-Ciecierzyca (cieciorka)

-Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31- -Fasola z gatunku Vigna mungo (L). Hepper lub Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 32- -Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)

0713 33- -Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris)

0713 34- -Sorzycha ziemna (Vigna subterranea lub Voandzeia subterranea)

0713 35- -Fasolnik chiński (Vigna unguiculata)

0713 39- -Pozostałe

0713 40-Soczewica

0713 50-Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 60-Nikla indyjska (Cajanus cajan)

0713 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje warzywa strączkowe objęte pozycją 0708, suszone i łuskane, w rodzaju nadających się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta (np. groch, ciecierzyca, fasolka Adzuki i inne rodzaje fasoli, soczewica, bób, bobik oraz nasiona guar), nawet jeśli są przeznaczone do siania (nawet niejadalne wskutek poddania obróbce chemicznej) lub do innych celów. Mogą one zostać poddane umiarkowanej obróbce termicznej dla zapewnienia lepszej konserwacji dzięki inaktywowaniu enzymów (w szczególności peroksydazy) oraz usunięciu części wilgoci; obróbka taka nie powinna jednak wpływać na wewnętrzne cechy liścienia.

Suszone warzywa strączkowe objęte niniejszą pozycją mogą być bez skórki lub dzielone.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Mąki, mączki i proszku z suszonych łuskanych warzyw strączkowych (pozycja 1106).

(b)Soi (pozycja 1201).

(c)Nasion wyki (innych niż bób i bobik), wyki i łubinu (pozycja 1209).

(d)Ziarna chleba świętojańskiego (pozycja 1212).

°°°

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0713 31

Niniejsza podpozycja obejmuje tylko fasole gatunków Vigna mungo (L.) Hepper, znane jako fasola urd lub fasola mungo oraz fasola gatunkówVigna radiata (L.) Wilczek, znane jako fasola mung i fasola złota. Oba gatunki są powszechnie używane do produkcji kiełków fasoli.

 


 


0714-Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca.

0714 10-Maniok (cassava)

0714 20-Ziemniaki słodkie

0714 30-Pochrzyn (ignam) (Dioscorea spp.)

0714 40-Kolokazja jadalna (taro) (Colocasia spp.)

0714 50-Ksantosoma (żółtosocza lub malanga) (Xanthosoma spp.)

0714 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje bulwy i korzenie, które ze względu na wysoką zawartość skrobi lub inuliny są wykorzystywane do produkcji żywności lub wyrobów przemysłowych. Pozycja ta obejmuje również rdzeń sagowca. W niektórych przypadkach bulwy i korzenie są wykorzystywane bezpośrednio do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.

Niniejsza pozycja obejmuje takie produkty świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach, w postaci granulek wykonanych z kawałków (np. frytek) korzeni lub bulw objętych niniejszą pozycją oraz z mąki, mączki i proszku wykonanego z produktów objętych pozycją 1106. Granulki są produkowane przez bezpośrednie sprasowanie lub przez dodanie środka wiążącego (melasy, stężonego ługu sodowego itd.). Zawartość dodanego środka wiążącego nie może przekraczać 3 % masy. Rozbite granulki manioku pozostają objęte klasyfikacją do niniejszej pozycji, pod warunkiem że można stwierdzić ich tożsamość. Rozbite granulki z manioku można rozpoznać na podstawie ich cech fizycznych, np. obecności niejednorodnych cząstek z połamanymi kawałkami granulek manioku, brązowawych w czarne kropki, kawałków włókna widocznych gołym okiem oraz niewielkich pozostałości piasku lub krzemionki.

Oprócz bulw i korzeni w szczególności wymienionych w treści pozycji (maniok (Manihot esculenta), słodkie ziemniaki (Ipomoea batatas), itp.), pozycja obejmuje jadalne bulwy gatunków Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa, powszechnie znanych jako chiński kasztan wodny.

Produkty objęte tą pozycją, poddane obróbce innej niż przewidziana w tym dziale, objęte są innymi działami, np. mąka, mączka i proszek (pozycja 1106), skrobie (pozycja 1108) oraz tapioka (pozycja 1903).

Pozycja ta nie obejmuje również żywych bulw dalii (pozycja 0601) oraz ziemniaków, świeżych lub suszonych (pozycja odpowiednio 0701 lub 0712).

__________