DZIAŁ 6

DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

Uwagi
  1. Z uwzględnieniem drugiej części pozycji 0601 niniejszy dział obejmuje wyłącznie drzewa żywe i towary (włącznie z rozsadą roślin warzywnych) zwykle dostarczane ze szkółek ogrodniczych lub kwiaciarskich do celów hodowlanych lub zdobniczych; nie obejmuje on ziemniaków, cebuli, szalotki, czosnku lub innych produktów objętych działem 7.
  2. Każde powołanie się w pozycji 0603 lub 0604 na określone towary będzie odnosić się również do bukietów, koszy kwiatowych, wieńców i podobnych artykułów wykonanych całkowicie lub częściowo z towarów tego rodzaju, bez uwzględnienia akcesoriów z innych materiałów. Pozycje te nie obejmują jednak kolaży lub podobnych płyt dekoracyjnych objętych pozycją 9701.

 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje wszystkie żywe rośliny w rodzaju dostarczanych przez szkółki ogrodnicze (łącznie z inspektami) lub kwiaciarskie w stanie nadającym się do sadzenia lub celów zdobniczych, a także rośliny i korzenie cykorii, inne niż korzenie objęte pozycją 1212, nawet jeśli nie są one zwykle dostarczane przez szkółki ogrodnicze lub kwiaciarskie. Należą do nich drzewa, krzewy i krzaki oraz rozsada roślin warzywnych łącznie z, między innymi, roślinami do celów leczniczych. Niniejszy dział nie obejmuje nasion i owoców ani niektórych korzeni bulwiastych i bulw (ziemniaki, cebule, szalotki i czosnek), których nie można jednoznacznie zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: wykorzystywane do celów spożywczych albo wykorzystywane do sadzenia.

Dział ten obejmuje również:

(1)Kwiaty cięte i pąki kwiatowe, liście, gałęzie i inne części roślin, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane do celów zdobniczych.

(2)Bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i podobne wyroby kwiaciarskie.

 


 


0601-Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

0601 10-Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin

0601 20-Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie

Niniejsza pozycja obejmuje bulwy itp., nawet w donicach, skrzynkach itd., między innymi następujących roślin:

Amarylis, zawilec (gatunki cebulkowe), begonia, kanna, chionodoksa, konwalia majowa, krokus, cyklamen, dalia, pustynnik (eremurus), frezja, szachownica, przebiśnieg, mieczyk, gloksynia, hiacynt, irys, lilia, cynobrówka, narcyz, śnieżek baldaszkowaty, szczawik, tuberoza, jaskier, kalijka etiopska, tigridia i tulipan.

Niniejsza pozycja obejmuje również cebulki itp. roślin nieużywanych do celów zdobniczych (np. korona rabarbaru) oraz korony szparagów.

Pozycja nie obejmuje jednak niektórych bulw, korzeni bulwiastych, cebulek, pędów podziemnych i kłączy (np. cebuli, szalotki, czosnku, ziemniaków, topinamburu) objętych działem 7 oraz kłączy imbiru (pozycja 0910).

Pozycja ta obejmuje również rośliny i korzenie cykorii oprócz niepalonych korzeni cykorii z odmiany Cichorium intybus sativum (pozycja 1212).

 


 


0602-Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia (+)

0602 10-Nieukorzenione sadzonki i zrazy

0602 20-Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie

0602 30-Rododendrony i azalie, szczepione lub nie

0602 40-Róże, szczepione lub nie

0602 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)Drzewa, krzewy i krzaki wszystkich rodzajów (leśne, owocowe, ozdobne itd.), włącznie z materiałem do szczepienia.

(2)Rośliny i sadzonki wszystkich rodzajów przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem tych objętych pozycją 0601.

(3)Żywe korzenie roślin.

(4)Nieukorzenione sadzonki; zrazy (szczepione lub okulizowane); rozłogi i odkłady.

(5)Grzybnie składające się z nici grzybni (mycelium), nawet zmieszane z ziemią lub substancjami roślinnymi.

Drzewa, krzewy, krzaki i inne rośliny objęte niniejszą pozycją mogą występować z korzeniami nagimi lub okrytymi ziemią, mogą być zasadzone w donicach, kubełkach, skrzynkach (pudełkach), itp.

Pozycja nie obejmuje korzeni bulwiastych (np. dalii objętych pozycją 0601) oraz korzeni cykorii objętych pozycją 0601 lub 1212.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0602 20

W pozycji 0602 20 określenie „drzewa, krzewy i krzaki” obejmuje trzcinę i winorośl ze zdrewniałą łodygą (np. winorośl, „Boysenberry”, jeżyna popielica, kiwi) oraz ukorzenione sadzonki tych roślin.

Niniejsza pozycja nie obejmuje dzikiej róży (podpozycja 0602 40).

Podpozycje 0602 20, 0602 30, 0602 40 i 0602 90

Żywe korzenie należy klasyfikować włącznie z tymi roślinami do odpowiadających tym roślinom podpozycji.

 


 


0603-Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane.

-Świeże:

0603 11- -Róże

0603 12- -Goździki

0603 13- -Orchidee

0603 14- -Chryzantemy

0603 15- -Liliowate (Lilium spp.)

0603 19- -Pozostałe

0603 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko kwiaty cięte i pąki kwiatowe, ale także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i tym podobne artykuły (np. bukieciki, kwiaty do butonierek) zawierające kwiaty lub pąki kwiatowe. Bukiety takie są objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że mają zasadniczy charakter artykułu kwiaciarskiego, nawet jeśli posiadają dodatki innych materiałów (wstążki, papierowe ozdoby itd.).

Cięte gałęzie drzew, krzewów i krzaków, jeśli mają kwiaty lub pąki kwiatowe (np. magnolia i niektóre rodzaje róż) są traktowane jak kwiaty cięte lub pąki kwiatowe objęte niniejszą pozycją.

Niniejsza pozycja nie obejmuje kwiatów, płatków i pąków używanych głównie do celów perfumeryjnych, farmaceutycznych, produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, pod warunkiem że w stanie, w jakim są prezentowane nie nadają się do stosowania w bukietach ani do celów zdobniczych (pozycja 1211). Niniejsza pozycja nie obejmuje również kolaży i podobnych płyt dekoracyjnych objętych pozycją 9701.

 


 


0604-Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane.

0604 20-Świeże

0604 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje nie tylko liście, gałęzie itp., ale także bukiety, wieńce, kosze kwiatowe i podobne artykuły zawierające liście lub części drzew, krzewów, krzaków i innych roślin lub trawy, mchy, względnie porosty. Bukiety i podobne artykuły zawierające dodatki innych materiałów (wstążki, ramki druciane itd.) pozostają objęte niniejszą pozycją, pod warunkiem że posiadają zasadniczy charakter artykułu kwiaciarskiego.

Towary objęte niniejszą pozycją mogą zawierać owoce dekoracyjne. Jeśli jednak zawierają kwiaty lub pąki kwiatowe, to są one objęte pozycją 0603.

Niniejsza pozycja obejmuje naturalne choinki bożonarodzeniowe, pod warunkiem że nie nadają się one wyraźnie do przesadzenia (np. odpiłowane korzenie, korzenie zniszczone przez zanurzenie w gotującej wodzie).

Niniejsza pozycja nie obejmuje również roślin i części roślin (włączając trawy, mchy i porosty) używanych głównie do celów perfumeryjnych, farmaceutycznych lub produkcji środków owadobójczych, grzybobójczych i podobnych (pozycja 1211) lub do wyplatania (pozycja 1401), pod warunkiem że w stanie, w jakim są prezentowane, nie nadają się do bukietów ani do celów zdobniczych. Pozycja ta nie obejmuje również kolaży i podobnych płyt dekoracyjnych objętych pozycją 9701.

__________