SEKCJA II

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Uwaga
  1. W niniejszej sekcji określenie „granulki” oznacza produkty, które zostały zaglomerowane albo bezpośrednio przez sprasowanie, albo przez dodanie środka wiążącego w ilości nieprzekraczającej 3 % masy.