2913-Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912.

Są one otrzymywane z aldehydów przez zastąpienie jednego lub więcej atomów wodoru (innych niż atom wodoru grupy aldehydowej (CHO)) przez jeden lub więcej atomów fluorowca, grupy sulfonowe (SO3H), nitrowe (NO2) lub nitrozowe (NO) bądź przez jakąkolwiek ich kombinację.

Najważniejszą pochodną jest chloral (aldehyd trichlorooctowy) (Cl3CCHO); bezwodna ruchliwa, bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu; produkt stosowany jako środek nasenny.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wodzianu chloralu (Cl3CCH(OH)2) (2,2,2,-trichloroetano-1,1-diol), który objęty jest pozycją 2905.

Niniejsza pozycja nie obejmuje związków aldehydów z wodorosiarczanami (IV), które klasyfikowane są jako sulfonowane pochodne alkoholi (pozycje od 2905 do 2911).

__________