2917-Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

-Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

2917 11- -Kwas szczawiowy, jego sole i estry

2917 12- -Kwas adypinowy, jego sole i estry

2917 13- -Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry

2917 14- -Bezwodnik maleinowy

2917 19- -Pozostałe

2917 20-Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne

-Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne:

2917 32- -Ortoftalany dioktylu

2917 33- -Ortoftalany dinonylu lub didecylu

2917 34- -Pozostałe estry kwasu ortoftalowego

2917 35- -Bezwodnik ftalowy

2917 36- -Kwas tereftalowy i jego sole

2917 37- -Tereftalan dimetylu

2917 39- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje kwasy polikarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, estry i sole, jak również fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (włącznie z pochodnymi złożonymi) jakiegokolwiek z tych produktów.

(A) ALIFATYCZNE KWASY POLIKARBOKSYLOWE ORAZ ICH ESTRY,

SOLE I POCHODNE

(1)Kwas szczawiowy (HOOCCOOH). Drobne kryształy, bezbarwne, przezroczyste i bez zapachu; toksyczny. Stosowany jako środek wybielający dla materiałów tekstylnych i skór, jako zaprawa farbiarska w przemyśle włókienniczym oraz w syntezie organicznej.

Jego najważniejszymi solami są szczawiany amonu, potasu, sodu, wapnia, żelaza oraz amonu-żelaza.

Jego najważniejszymi estrami są szczawiany dimetylu i dietylu.

(2)Kwas adypinowy (HOOC(CH2)4COOH). Krystalizuje w postaci bezbarwnych igieł; stosowany m.in. do produkcji niektórych tworzyw sztucznych, takich jak poliamidy.

(3)Kwas azelainowy. Krystaliczny proszek o barwie żółtawej do białej; stosowany m.in. do produkcji tworzyw sztucznych (żywice alkidowe, poliamidy, poliuretany) i w innych syntezach organicznych.

(4)Kwas sebacynowy. Białe listki; stosowany m.in. jako stabilizator tworzyw sztucznych (żywic alkidowych, poliestrów maleinowych i innych, poliuretanów); do produkcji tworzyw sztucznych.

(5)Bezwodnik maleinowy. Bezbarwna, krystaliczna masa; stosowany do produkcji tworzyw sztucznych (poliestrów) i w innych syntezach organicznych.

(6)Kwas maleinowy (HOOCCH=CHCOOH). Duże, bezwonne kryształy lub w postaci odlewanych bloków; stosowany m.in. do produkcji pewnych tworzyw sztucznych (np. poliestrów).

(7)Kwas malonowy (HOOCCH2COOH). Krystalizuje w postaci dużych bezbarwnych płatków.

Najważniejsze estry to malonian dietylu, stosowany w syntezach organicznych (np. w przemyśle farmaceutycznym do produkcji barbituranów).

(8)Kwas bursztynowy (HOOC(CH2)2COOH). Bezbarwne, bezwonne i przezroczyste kryształy. Stosowany w syntezie organicznej.

(B) CYKLOALKANOWE, CYKLOALKENOWE LUB CYKLOTERPENOWE KWASY POLIKARBOKSYLOWE ORAZ ICH ESTRY,

SOLE I INNE POCHODNE

(C) AROMATYCZNE KWASY POLIKARBOKSYLOWE ORAZ ICH ESTRY,

SOLE I INNE POCHODNE

(1)Bezwodnik ftalowy (C6H4(CO)2O). Krystalizuje w postaci półprzezroczystych białych igieł, masy krystalicznej lub białych płatków; kryształki bezwodnika ftalowego są bardzo lekkie, o dużej objętości i mają charakterystyczny zapach. Stosowany jest w syntezie organicznej (tworzyw sztucznych żywic alkidowych oraz plastyfikatorów itp.).

(2)Kwasy benzenodikarboksylowe (o-, m-, p-) (C6H4(COOH)2). Kwas orto-benzenodikarboksylowy jest zwyczajowo nazywany kwasem ftalowym (kwas orto-ftalowy). Kwas meta-benzenodikarboksylowy jest zwyczajowo nazywany kwasem izoftalowym, a kwas para-benzenodikarboksylowy jest zwyczajowo nazywany kwasem tereftalowym. Występują w postaci kryształów. Stosowane są do produkcji syntetycznych środków barwiących, tworzyw sztucznych (żywic alkidowych) oraz plastyfikatorów.

Estry obejmują ortoftalany dimetylu, dietylu, dibutylu (di-n-butylu, diizobutylu itd.), dioktylu (di-n-oktylu, diizooktylu, bis(2-etyloheksylu) itd.), dinonylu (di-n-nonylu, diizononylu itd.), didecylu (di-n-decylu itd.) lub ortoftalany dicykloheksylu i inne estry kwasu ortoftalowego, np. ftalany estrów glikolu etylenowego, jak również dimetylowego i innych estrów kwasu tereftalowego.

(3)Kwasy dichloroftalowy i tetrachloroftalowy oraz ich bezwodniki.