2906-Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

-Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe:

2906 11- -Mentol

2906 12- -Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocyklo-heksanole

2906 13- -Sterole i inozyty

2906 19- -Pozostałe

-Aromatyczne:

2906 21- -Alkohol benzylowy

2906 29- -Pozostałe

(A) ALKOHOLE CYKLOALKANOWE, CYKLOALKENOWE LUB CYKLOTERPENOWE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE

(1)Mentol, alkohol drugorzędowy będący głównym składnikiem olejku mięty pieprzowej. Ma postać kryształów. Stosowany jako antyseptyk, środek miejscowo znieczulający oraz przynoszący ulgę w nieżycie nosa.

(2)Cykloheksanol, metylo- i dimetylocykloheksanole są związkami o charakterystycznym zapachu przypominającym zapach kamfory. Stosowane są jako rozpuszczalniki lakierów. Dimetylocykloheksanol stosowany jest do produkcji mydła.

(3)Sterole są alkoholami alifatycznymi, nasyconymi lub nienasyconymi, których struktura pochodzi od węglowodoru perhydro-1,2-cyklopentanofenantrenu, przy czym grupa wodorotlenowa występuje w pozycji 3, grupy metylowe w pozycjach 10 i 13, zaś w pozycji 17 występuje łańcuch boczny zawierający od 8 do 10 atomów węgla. Występują powszechnie w świecie zwierzęcym (zoosterole) i roślinnym (fitosterole). Najważniejszym z nich jest cholesterol otrzymywany głównie z bydlęcego rdzenia kręgowego i z lanoliny. Otrzymywany jest również z żółci oraz jako produkt uboczny podczas ekstrakcji lecytyny z żółtek jaj. Ma on postać błyszczących bezbarwnych tabletek, nierozpuszczalnych w wodzie.

Niniejsza pozycja nie obejmuje ergosterolu, występującego w grzybach i ziarnach żyta porażonego sporyszem, Jest on prowitaminą, z której przez działanie promieniowaniem ultrafioletowym otrzymuje się witaminę D2. Zarówno ergosterol jak i witamina D2 objęte są pozycją 2936.

(4)Inozyty składniki tkanek. Znanych jest dziewięć izomerycznych postaci inozytu. Mają postać białych kryształów. Są szeroko rozpowszechnione w świecie roślinnym i zwierzęcym.

(5)Terpineole. Bardzo ważne alkohole stosowane jako baza perfum o zapachu bzu, itp. W przyrodzie występują albo w stanie wolnym, albo w postaci estrów z wieloma olejkami eterycznymi (np. kardamonowym, pomarańczowym, kwiatu pomarańczy, petit-grain, otrzymywanym z przedwcześnie zerwanych pomarańczy, majerankowym, muszkatołowym, terpentynowym, olejkiem gwajakowca, kamforowym).

Techniczny terpineol zazwyczaj stanowi mieszaninę izomerów, lecz klasyfikowany jest do niniejszej pozycji (patrz uwaga 1 (b) do działu 29.). Jest on bezbarwną, oleistą cieczą, czasami bywa stosowany jako środek bakteriobójczy. Izomer w stanie stałym stosowany jest w medycynie i również bywa stosowany jako środek bakteriobójczy.

(6)Terpin, otrzymywany na drodze syntezy. Ma postać białych kryształów. Wodzian terpinu otrzymywany jest z terpentyny, są to bezbarwne, aromatyczne kryształy. Stosowany w medycynie, a także do produkcji terpineolu.

(7)Borneol (kamfora z Borneo); alkoholowy odpowiednik kamfory, która jest ketonem. Ma wygląd i zapach przypominający naturalną kamforę. Jest to krystaliczna biała, a czasem brązowawa masa, lotna w temperaturze pokojowej.

(8)Izoborneol. Krystaliczne płytki. Jest produktem pośrednim w konwersji a-pinenu do kamfory.

(9)Santalol, główny składnik olejku drzewa sandałowego.

(B) ALKOHOLE AROMATYCZNE I ICH FLUOROWCOWANE,

SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE

Alkohole aromatyczne zawierają grupę wodorotlenową (OH) połączoną nie z pierścieniem aromatycznym, lecz z łańcuchem bocznym.

(1)Alkohol benzylowy (fenylometanol, fenylokarbinol). Wystepuje w stanie wolnym lub zestryfikowany w olejkach jaśminowym lub tuberozowym, oraz w styraksie (żywicy ze styrakowca lekarskiego) i w balsamie jodłowym. Bezbarwna ciecz o przyjemnym aromatycznym zapachu. Stosowany w syntezie organicznej i w produkcji lakierów, barwników, syntetycznych perfum itp.

(2)2-Fenyloetanol (alkohol fenyloetylowy). Ciecz, stanowiąca główny składnik olejku różanego.

(3)3-Fenylopropanol (alkohol fenylopropylowy). Występuje w styraksie, w sumatrzańskiej żywicy benzoesowej, w olejku kasjowym i w chińskim olejku cynamonowym. Jest to gęsta bezbarwna ciecz o delikatnym zapachu hiacynta.

(4)Alkohol cynamonowy. Występuje w ciekłym styraksie i w balsamie peruwiańskim. Krystalizuje w postaci igieł, o zapachu hiacynta.

(5)Difenylometanol (difenylokarbinol, benzhydrol). Krystalizuje w postaci igieł.

(6)Trifenylometanol (trifenylokarbinol). Ma postać kryształów. Alkohol ten jest substancją wyjściową do otrzymywania ważnej grupy barwników, obejmującej aurynę, rozanilinę itp.

***

Do celów niniejszej pozycji, addukty aldehydów i ketonów z wodorosiarczynami klasyfikowane są jako sulfonowane pochodne alkoholi. Niniejsza pozycja obejmuje również alkoholany metali otrzymywane z alkoholi cyklicznych.

__________