2802-Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna.

(A) SIARKA SUBLIMOWANA LUB STRĄCONA

Siarka w obydwu kategoriach charakteryzuje się zwykle czystością około 99,5%.

Siarka sublimowana lub kwiat siarczany, otrzymywana jest w procesie wolnej destylacji surowej lub zanieczyszczonej siarki, po której następuje kondensacja do ciała stałego (lub sublimacja) pod postacią drobnych, bardzo lekkich cząsteczek. Główne zastosowanie znajduje w uprawie winorośli i produkcji wina, w przemyśle chemicznym lub w procesie wulkanizacji wysokiej jakości kauczuku.

Do niniejszej pozycji klasyfikuje się także „siarkę sublimowaną płukaną”, potraktowaną wodnym roztworem amoniaku w celu wyeliminowania ditlenku siarki; produkt ten stosuje się w medycynie.

Siarka strącona klasyfikowana do niniejszej pozycji jest zawsze produktem strącania z roztworu siarczków lub wielosiarczków metali alkalicznych lub metali ziem alkalicznych za pomocą kwasu solnego. Jest jeszcze drobniejsza i jaśniejsza (jasno żółta) od siarki sublimowanej; zapachem przypomina siarkowodór, zapach z czasem zanika. Stosowana jest prawie zawsze do celów leczniczych.

Siarki strąconej objętej niniejszą pozycją nomenklatury nie należy mylić z niektórymi gatunkami siarki „odzyskiwanej” (rozcieranej na proszek lub rozdrobnionej), opisywanymi jako „strącone”, ale klasyfikowanymi do pozycji 2503.

(B) SIARKA KOLOIDALNA

Siarka koloidalna jest otrzymywana w wyniku oddziaływania siarkowodoru na roztwór ditlenku siarki zawierający żelatynę. Inna metoda jej otrzymywania polega na działaniu kwasem nieorganicznym na tiosiarczan sodu lub na rozpylaniu katodowym. Siarka koloidalna jest białym proszkiem tworzącym z wodą emulsję; można ją jednak przechować w tej postaci tylko po dodaniu ochronnego koloidu (albuminy lub żelatyny), a i wówczas czas przechowywania jest ograniczony. Niniejsza pozycja nomenklatury obejmuje tak przygotowane roztwory koloidalne. Jak wszystkie zawiesiny koloidalne, zawiesina siarki ma dużą powierzchnię adsorpcyjną i może adsorbować barwniki; jest to także bardzo aktywny środek antyseptyczny stosowany w medycynie.

Pozycja nie obejmuje nieoczyszczonej siarki otrzymywanej w wyniku procesu Frascha i siarki oczyszczonej, nawet jeśli zwykle charakteryzuje się ona bardzo wysoką czystością (pozycja 2503).