2803-Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone).

Węgiel jest niemetalem występującym w stanie stałym.

Niniejsza pozycja obejmuje poniżej przedstawione rodzaje węgla.

Sadze powstają w wyniku niepełnego spalania lub krakingu (za pomocą ogrzewania, za pomocą łuku elektrycznego lub za pomocą iskry elektrycznej) substancji organicznych bogatych w węgiel, takich jak:

(1)Gazy ziemne, takie jak metan, gazy antracenowe (tj. gazy nawęglane antracenem) i acetylen. Sadza acetylenowa, bardzo drobny i czysty produkt, jest otrzymywana w procesie nagłego rozpadu sprężonego acetylenu zainicjowanego iskrą elektryczną.

(2)Naftalen, żywice, oleje (sadze lampowe).

Sadze, w zależności od metody ich otrzymywania, przedstawia się także jako sadze tunelowe lub sadze piecowe.

Sadze mogą zawierać zanieczyszczenia oleiste.

Sadze wykorzystuje się jako pigment przy otrzymywaniu farb, farb drukarskich, past do butów itp., w produkcji kalki, a także jako środek wzmacniający w przemyśle gumowym.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Naturalnego grafitu (pozycja 2504).

(b)Węgla naturalnego w postaci paliwa stałego (antracyt, węgiel kamienny i brunatny); koksu, paliwa aglomerowanego i węgla retortowego (dział 27).

(c)Niektórych czarnych pigmentów naturalnych objętych pozycją 3206 (np. czerń glinowa, czerń łupkowa, czerń krzemowa).

(d)Grafitu sztucznego, grafitu koloidalnego lub półkoloidalnego (np. pozycja 3801).

(e)Węgla aktywowanego i czerni kostnej (pozycja 3802).

(f)Węgla drzewnego (pozycja 4402).

(g)Węgla krystalicznego w postaci diamentów (pozycje 7102 i 7104).