2819-Tlenki i wodorotlenki chromu.

2819 10-Tritlenek chromu

2819 90-Pozostałe

(A) TLENKI CHROMU

(1)Tritlenek chromu (VI) (tlenek chromu (VI), tritlenek chromowy) lub bezwodnik chromowy (CrO3) (zwany niewłaściwie „kwasem chromowym”, gdyż może dawać chromiany objęte pozycją 2841). Występuje w postaci pomarańczowych lub czerwonych płytek lub igieł, rozpływa się pod wpływem wilgoci z powietrza, jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, o gęstości około 2,8. W połączeniu z alkoholem daje mieszaniny wybuchowe. Jest utleniaczem w chemii organicznej (otrzymywanie izatyny, barwników indygowych itp.), ma również zastosowanie lecznicze, a zmieszany z diatomitem, „epurite”, służy do oczyszczania acetylenu.

(2)Tritlenek dichromu (III) (tlenek chromu (III), półtoratlenek chromu, tlenek chromawy) (Cr2O3). Otrzymywany przez kalcynację chromianów z solą amonową lub przez redukcję dichromianów. Bardzo twardy produkt o barwie zielono-oliwkowej, występujący w postaci proszku lub kryształów, nierozpuszczalny w wodzie, o gęstości około 5. Czysty tlenek chromu jest stosowany jako pigment, zwany „zielenią tlenkową chromową”, której nie należy mylić z mieszaninami chromianu ołowiu i błękitu pruskiego, zwanymi „zieleniami chromowymi”. Tlenek chromu służy również do produkcji farb i farb drukarskich, znajduje zastosowanie w produkcji porcelany, szkła (barwne szkła optyczne) oraz w przemyśle gumowym. Ze względu na dużą twardość i odporność na wysoką temperaturę stosuje się go do produkcji preparatów ściernych i cegieł ogniotrwałych, stosowanych do wykładania pieców do topienia metali. Służy również do otrzymywania produktów antykorozyjnych i używany jest w hutnictwie chromu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje chromitu, czyli naturalnego tlenku chromu zawierającego żelazo (rudy chromowo-żelazowej, chromitu żelaza) (pozycja 2610).

(B) WODOROTLENKI CHROMU

Określenie „wodorotlenki chromu” stosuje się do różnych wodzianów opisanych powyżej tlenków, a w szczególności do zielonego wodzianu tlenku chromu (Cr2O3.2H2O), który otrzymuje się, działając kwasem borowym na dichromian potasu. Stosowany jest on jako barwnik o nazwie „zieleń chromowa” lub do otrzymywania zieleni Guigneta. Istnieje również wodorotlenek chromu o barwie fioletowej.