2820-Tlenki manganu.

2820 10-Ditlenek manganu

2820 90-Pozostałe

(1)Ditlenek manganu (bezwodnik manganowy) (MnO2). Jest najważniejszym z tlenków manganu. Otrzymuje się go działając roztworem manganianu (VII) potasu (nadmanganianu potasu) w rozcieńczonym kwasie azotowym na sól manganu (II) (np. siarczan). Jest to brązowy lub czarniawy proszek (o gęstości około 5), nierozpuszczalny w wodzie.

To bardzo silny utleniacz. Stosowany w pirotechnice, w syntezie organicznej (otrzymywanie hydroksyantrachinonów, aminoantrachinonów itp.), w maskach gazowych, jako depolaryzator w ogniwach, w przemyśle ceramicznym, do produkcji sykatyw, atramentu do drukarek (czerni manganowej), barwników (brązowych pigmentów, zwanych uniwersalnym barwnikiem ciemnobrązowym, bitumem manganowym), niektórych mastyksów i półszlachetnych kamieni syntetycznych (granatu syntetycznego), w szklarstwie (mydło szklarskie), zwykle celem poprawy żółtego zabarwienia szkła.

Tlenek ten ma charakter bezwodnika, od którego pochodzą manganiany (IV) objęte pozycją 2841.

Niniejsza pozycja nie obejmuje bezwodnego naturalnego ditlenku manganu (piroluzytu) i uwodnionego naturalnego ditlenku manganu (psylomelanu) (pozycja 2602).

(2)Tlenek manganu (MnO). Szarawy lub zielonkawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie, o gęstości około 5,1. Stosowany jest do drukowania tekstyliów.

Niniejsza pozycja nie obejmuje wodorotlenku manganu (II) (pozycja 2825).

(3)Tritlenek dimanganu (półtoratlenek manganu lub tlenek manganowy) (Mn2O3). Jest tlenkiem zasadowym. Brązowy lub czarny proszek (o gęstości około 4,8), nierozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie: drukowanie tkanin, barwienie ceramiki, przemysł szklarski, produkcja sykatyw (linolanu manganu), katalizator w chemii organicznej lub nieorganicznej (produkcja kwasu azotowego).

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnego tlenku manganu (III) (braunitu - pozycja 2602) ani wodorotlenku manganu (pozycja 2825).

(4)Tlenek manganu (II)-manganu (III) (tlenek manganu o charakterze soli) (Mn3O4). Substancja ta przypomina pod pewnymi względami tlenek żelaza o charakterze soli.

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnego tlenku manganu o charakterze soli (hausmanitu) (pozycja 2602).

(5)Tlenek manganu (VII) (bezwodnik nadmanganowy) (Mn2O7). Ciemnobrązowa ciecz absorbująca wilgoć i wybuchająca w temperaturze około 40°C.

Pochodnymi tego tlenku są manganiany (VII), objęte pozycją 2841.

Niniejsza pozycja nie obejmuje kwasu manganowego (VII) (kwasu nadmanganowego) (pozycja 2825).