2816-Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru.

2816 10-Wodorotlenek i nadtlenek magnezu

2816 40-Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru

(A) WODOROTLENEK I NADTLENEK MAGNEZU

(1)Wodorotlenek magnezu (Mg(OH)2). Biały proszek, cięższy od tlenku magnezu, jest związkiem trwałym, lecz pod wpływem działania powietrza przekształca się powoli w węglan. Stosowany w farmacji.

(2)Nadtlenek magnezu (MgO2). Otrzymuje się go działając nadtlenkiem wodoru na wodorotlenek magnezu. Biały proszek, zawierający tlenek jako zanieczyszczenie; prawie nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany do bielenia piór, do otrzymywania środków do czyszczenia zębów lub jako środek do odkażania układu pokarmowego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje tlenku magnezu (pozycja 2519 lub, jeśli występuje w postaci hodowanych kryształów o masie nie mniejszej niż 2,5 g każdy, pozycja 3824).

(B) TLENEK, WODOROTLENEK I NADTLENEK STRONTU

(1)Tlenek strontu (bezwodny lub żrący tlenek strontu) (SrO). Otrzymywany jest przez kalcynację strąconego węglanu strontu. Biały, porowaty, higroskopijny i rozpuszczalny w wodzie proszek. W zetknięciu z powietrzem tworzy węglany. Stosowany w pirotechnice lub w medycynie, służy także do otrzymywania wodorotlenku strontu i pigmentów.

(2)Wodorotlenek strontu (Sr(OH)2). Istnieje albo jako bezpostaciowy bezwodnik, albo tworzy kryształy zawierające 8 cząsteczek H2O; w zetknięciu z powietrzem tworzy węglan. Stosowany do produkcji szkła, służy także do otrzymywania soli strontu i fosforyzujących pigmentów.

(3)Nadtlenek strontu (SrO2). Otrzymywany w reakcji tlenu z tlenkiem strontu. Biały proszek rozkładający się w gorącej wodzie. Stosowany w pirotechnice.

(C) TLENEK, WODOROTLENEK I NADTLENEK BARU

(1)Tlenek baru (bezwodny tlenek baru) (BaO). Produkt, którego nie należy mylić z naturalnym siarczanem baru, czasami zwanym barytem. Otrzymywany przez kalcynację strąconego azotanu baru, lub strąconego węglanu baru, lub też przez hydrolizę krzemianu baru. Tlenek baru wyglądem przypomina tlenek strontu, lecz jest od niego cięższy (o gęstości około 5,5) i może krystalizować. Stosowany do produkcji wodorotlenku i nadtlenku baru oraz baru metalicznego.

Niniejsza pozycja nie obejmuje surowego produktu otrzymywanego jedynie przez kalcynację witerytu (pozycja 2511).

(2)Wodorotlenek baru (Ba(OH)2). Zwykle występuje w postaci białawych, wykwitających, blaszkowatych kryształów (z 8 cząsteczkami H2O) lub roztworu wodnego (wody barytowej). Stosowany jest w: przemyśle szklarskim, do produkcji osłon przed promieniami rentgenowskimi, w garncarstwie, do oczyszczania wody, do produkcji wodorotlenku potasu i różnych związków baru.

(3)Nadtlenek baru (BaO2). Otrzymywany przez ogrzewanie tlenku baru w powietrzu pozbawionym ditlenku węgla. Biały proszek lub szarawe, nierozpuszczalne bryłki (o gęstości około 5). W wodzie następuje jego rozkład, a produktem reakcji jest nadtlenek wodoru; stosowany do produkcji nadtlenku wodoru.