2834-Azotyny; azotany

2834 10-Azotyny

-Azotany:

2834 21- -Potasu

2834 29- -Pozostałe

(A) AZOTANY (III) (AZOTYNY)

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje azotany (III) (azotyny), sole metali z kwasem azotowym (III) (kwasem azotawym) (HNO2) (pozycja 2811).

(1)Azotan (III) sodu (azotyn sodu) (NaNO2). Otrzymywany przez redukcję azotanu (V) sodu ołowiem; a także w procesie otrzymywania glejty. Bezbarwne, higroskopijne kryształy, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Stosowany jako utleniacz w barwnikach kadziowych; w syntezie organicznej; w marynowaniu mięsa; w fotografice; do produkcji trutek na szczury itp.

(2)Azotan (III) potasu (azotyn potasu) (KNO2). Otrzymywany tak samo jak azotan (III) sodu lub przez działanie ditlenku siarki na mieszaninę tlenku wapnia i azotanu (V) potasu. Biały krystaliczny proszek lub żółtawe pałeczki; często zawiera zanieczyszczenia w postaci innych soli. Rozpuszczalny w wodzie, bardzo łatwo rozpływa się pod wpływem wilgoci i rozkłada na powietrzu. Stosowany do podobnych celów co azotan (III) sodu (azotyn sodu).

(3)Azotan (III) baru (azotyn baru) (Ba(NO2)2). Kryształy stosowane w pirotechnice.

(4)Pozostałe azotany (III) (azotyny). Obejmują one azotan (III) amonu, nietrwały i wybuchowy; stosowany w postaci roztworów do produkcji azotu w laboratoriach.

Niniejsza pozycja nie obejmuje heksaazotano (III) kobaltanów (III) (pozycja 2842).

(B) AZOTANY (V)

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje azotany (V), czyli sole metali z kwasem azotowym (V) (pozycja 2808), inne niż azotan (V) amonu i azotan (V) sodu, nawet czyste (pozycja 3102 lub 3105). (Patrz pozostałe wyłączenia poniżej).

Zasadowe azotany (V) są również klasyfikowane do niniejszej pozycji:

(1)Azotan (V) potasu (KNO3) (zwany także saletrą potasową lub saletrą indyjską). Otrzymywany z azotanu (V) sodu i chlorku potasu. Występuje w postaci bezbarwnych kryształów, szklistej masy lub białego krystalicznego proszku, rozpuszczalnego w wodzie i higroskopijnego, gdy jest zanieczyszczony. Oprócz zastosowań wymienionych dla azotanu (V) sodu, jest on stosowany do produkcji czarnego prochu, zapalników chemicznych, ogni sztucznych, zapałek i topników w hutnictwie.

(2)Azotany (V) bizmutu.

(a)Obojętny azotan (V) bizmutu (Bi(NO3)3.5H2O). Otrzymywany w wyniku reakcji kwasu azotowego (V) z bizmutem; duże, bezbarwne kryształy, rozpływające się pod wpływem wilgoci z powietrza. Stosowany do produkcji tlenków lub soli bizmutu oraz niektórych lakierów.

(b)Zasadowy azotan (V) bizmutu (BiNO3(OH)2). Otrzymywany z obojętnego azotanu (V) bizmutu; biały perłowy proszek nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany w medycynie (przeciw zaburzeniom przewodu pokarmowego), w ceramice (barwniki opalizujące); w kosmetykach; do produkcji zapalników z piorunianem itp.

(3)Azotan (V) magnezu (Mg(NO3)2.6H2O). Bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Stosowany w pirotechnice, do wytwarzania materiałów ognioodpornych (wraz z tlenkiem magnezu), siatek żarowych itp.

(4)Azotan (V) wapnia (Ca(NO3)2). Otrzymywany przez działanie kwasu azotowego (V) na pokruszony wapień. Biała masa, rozpływająca się pod wpływem wilgotnego powietrza, rozpuszczalna w wodzie, alkoholu i acetonie. Stosowany w pirotechnice, przy wyrobie materiałów wybuchowych, zapałek, nawozów itp.

(5)Azotan (V) żelaza (III) (Fe(NO3)3. 6 lub 9 H2O). Niebieskie kryształy. Stosowany jako zaprawa w farbiarstwie i w drukarstwie (sam lub w połączeniu z octanem). Czysty roztwór wodny stosuje się w medycynie.

(6)Azotan (V) kobaltu (Co(NO3)2.6H2O). Purpurowe, czerwonawe lub brązowawe kryształy, rozpuszczalne w wodzie, rozpływajace się pod wpływem wilgoci z powietrza. Stosowany do produkcji błękitów lub żółcieni kobaltowych oraz atramentów sympatycznych; do dekorowania ceramiki oraz elektrolitycznego pokrywania kobaltem itp.

(7)Azotan (V) niklu (Ni(NO3)2.6H2O). Zielone kryształy rozpływające się pod wpływem wilgoci z powietrza, rozpuszczalne w wodzie. Stosowany w ceramice (pigmenty brązowe); w farbiarstwie (jako zaprawa); do niklowania elektrolitycznego; do otrzymywania tlenku niklu lub do otrzymywania czystego niklu katalitycznego.

(8)Azotan (V) miedzi (II) (Cu(NO3)2). Otrzymywany w wyniku krystalizacji (z 3 lub 6 cząsteczkami H2O, w zależności od temperatury) produktu reakcji rozpuszczania miedzi w kwasie azotowym (V). Niebieskie lub zielone kryształy, rozpuszczalne w wodzie, higroskopijne, trujące. Stosowany w pirotechnice; w przemyśle barwników; w farbiarstwie i drukowaniu tekstyliów (zaprawa); do produkcji tlenku miedzi (II) i papierów fotograficznych; do elektrolitycznego pokrywania, do patynowania metali itp.

(9)Azotan (V) strontu (Sr(NO3)2). W wyniku działania na gorąco tlenku lub siarczku strontu na kwas azotowy (V) otrzymuje się sól bezwodną, w wyniku działania na zimno sól uwodnioną (4 cząsteczkami H2O). Krystaliczny, bezbarwny proszek, rozpływający się pod wpływem wilgoci z powietrza, rozpuszczalny w wodzie, rozkładający się pod wpływem ogrzewania. Stosowany w pirotechnice do czerwonych ogni; stosowany także do otrzymywania zapałek.

(10)Azotan (V) kadmu (Cd(NO3)2.4H2O). Otrzymywany z tlenku. Bezbarwne igły rozpuszczalne w wodzie i rozpływające się pod wpływem wilgoci z powietrza. Stosowany jako barwnik w ceramice lub w przemyśle szklarskim.

(11)Azotan (V) baru (Ba(NO3)2). Otrzymywany z naturalnego węglanu (witerytu) (pozycja 2511). Bezbarwne lub białe kryształy lub krystaliczny proszek, rozpuszczalne w wodzie, trujące. Stosowany w pirotechnice do zielonych ogni; do produkcji materiałów wybuchowych, szkła optycznego, glazur ceramicznych, soli baru lub azotanów itp.

(12)Azotan (V) ołowiu (Pb(NO3)2). Powstaje jako produkt uboczny otrzymywania ditlenku ołowiu w wyniku działania kwasu azotowego (V) na minię ołowianą. Bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, trujące. Stosowany w pirotechnice (ognie żółte); do produkcji zapałek, materiałów wybuchowych; niektórych barwników; w garbarstwie; w fotografice i w litografii; do produkcji soli ołowiu oraz jako utleniacz w syntezie organicznej.

Oprócz wyłączeń podanych wyżej niniejsza pozycja również nie obejmuje:

(a)Azotanów (V) rtęci (pozycja 2852).

(b)Acetoazotanów (dział 29), (np. acetoazotanu żelaza stosowanego jako zaprawa).

(c)Soli podwójnych siarczanu (VI) amonu i azotanu (V) amonu, nawet czystych, (pozycja 3102 lub 3105).

(c)Materiałów wybuchowych złożonych z mieszanin azotanów (V) metali (pozycja 3602).