2832-Siarczyny; tiosiarczany.

2832 10-Siarczyny sodu

2832 20-Pozostałe siarczyny

2832 30-Tiosiarczany

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Siarczany (IV) (siarczyny) metali - sole kwasu siarkowego (IV) (siarkawego) (H2SO3) (który występuje tylko w postaci roztworów wodnych i odpowiada mu ditlenek siarki objęty pozycją 2811).

(B)Tiosiarczany metali - sole nieistniejącego w stanie wolnym kwasu tiosiarkowego (H2S2O3).

Niniejsza pozycja nie obejmuje stężonych ługów siarczynowych (pozycja 3804) i produktów przemysłowych, tzw. „disiarczanów (III) (podsiarczynów)” stabilizowanych substancjami organicznymi, (pozycja 2831).

(A) SIARCZANY (IV) (SIARCZYNY)

Niniejsza pozycja obejmuje zarówno siarczany (IV) obojętne jak i kwaśne:

(1)Siarczany (IV) sodu (siarczyny sodu). Obejmują one wodorosiarczan (IV) sodu (NaHSO3), disiarczan (IV) disodu (Na2SO3.SO2 lub Na2S2O5) i siarczan (IV) sodu (Na2SO3).

(a)Wodorosiarczan (IV) sodu (wodorosiarczyn sodu „disiarczyn sodu”, kwaśny siarczyn sodu) otrzymuje się działając ditlenkiem siarki na wodny roztwór węglanu sodu. Bezbarwny proszek lub kryształy, raczej nietrwały, o zapachu ditlenku siarki, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie; przedstawiany jest także jako stężony roztwór o żółtawej barwie. Stosowany jako reduktor w syntezie organicznej, do produkcji indyga, bielenia wełny lub jedwabiu, jako czynnik wulkanizacyjny w obróbce lateksu, w garbarstwie, w winiarstwie (jako środek antyseptyczny konserwujący wino) do zmniejszania pławności rud w procesie flotacji.

(b)Disiarczan (IV) disodu (metadwusiarczyn sodu, pirosiarczyn, suchy siarczyn, w niektórych krajach niepoprawnie nazywany „kryształem disiarczynu sodu”). Otrzymuje się z wodorosiarczanu (IV), utlenia się raczej szybko, zwłaszcza w obecności wilgotnego powietrza. Stosowany do tych samych celów co kwaśny siarczan (IV) oraz przy uprawie winorośli i w fotografice.

(c)Siarczan (IV) sodu (siarczyn sodu) (obojętny siarczyn sodu) otrzymuje się przez zobojętnianie węglanem sodu roztworu wodorosiarczanu (IV). Bezwodny (w proszku) lub krystaliczny (z 7 cząsteczkami H2O), bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie. Stosowany w fotografice, w browarnictwie, do obróbki kalafonii, jako środek antyseptyczny lub wybielacz, do otrzymywania innych siarczanów (IV) lub tiosiarczanów oraz barwników organicznych itp.

(2)Siarczan (IV) amonu (siarczyn amonu) ((NH4)2SO3.H2O). Otrzymywany w wyniku działania ditlenku siarki na amoniak. Bezbarwne kryształy rozpuszczalne wodzie, utleniające się na powietrzu. Stosowany w syntezie organicznej.

(3)Siarczany (IV) potasu (siarczyny potasu) występują w takiej samej postaci jak siarczany (IV) sodu (siarczyny sodu)

(a)Wodorosiarczan (IV) potasu (wodorosiarczyn potasu), krystaliczny, stosowany w farbiarstwie i winiarstwie.

(b)Disiarczan (IV) dipotasu (pirosiarczyn potasu) (metadisiarczyn potasu), biały proszek lub łuski; stosowany w fotografice, do karotowania włosków w kapelusznictwie lub jako środek antyseptyczny.

(c)Obojętny siarczan (IV) (siarczyn), krystaliczny (z 2 cząsteczkami H2O), stosowany do drukowania tekstyliów.

(4)Siarczany (IV) wapnia (siarczyny wapnia), obejmują:

(a)Wodorosiarczan (IV) wapnia (kwaśny siarczyn wapnia) (wodorosiarczyn wapnia) (Ca(HSO3)2) otrzymuje się działając ditlenkiem siarki na wodorotlenek wapnia. Stosowany do rozpuszczania ligniny w procesie przygotowania ścieru chemicznego, jako wybielacz (np. gąbek), jako antychlor i jako środek zapobiegający zmętnieniu piwa.

(b)Obojętny siarczan (IV) wapnia (obojętny siarczyn wapnia) (CaSO3), biały, krystaliczny proszek lub uwodnione igły (2 cząsteczkami H2O), bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, tworzy krystaliczne naloty na powietrzu. Stosowany jest w medycynie lub w winiarstwie.

(5)Pozostałe siarczany (IV) (siarczyny). Obejmują siarczany (IV) (siarczyny) magnezu (mające te same zastosowania co siarczany (IV) wapnia), siarczan (IV) cynku (środek antyseptyczny i zaprawa farbiarska) lub wodorosiarczany (IV) chromu (zaprawa farbiarska).

(B) TIOSIARCZANY

(1)Tiosiarczan amonu ((NH4)2S2O3). Otrzymywany z tiosiarczanu sodu. Bezbarwne kryształy, rozpływające się pod wpływem wilgoci z powietrza i rozpuszczalne w wodzie. Stosowany w kąpielach utrwalających w fotografice i jako środek antyseptyczny.

(2)Tiosiarczan sodu (Na2S2O3.5H2O). Otrzymywany przez działanie siarki na roztwór siarczanu (IV) sodu. Ma postać bezbarwnych kryształów bardzo dobrze rozpuszczalnych w wodzie i trwałych na powietrzu. Stosowany jako utrwalacz w fotografice, jako antychlor przy bieleniu tkanin lub papieru, do garbowania chromowego i w syntezie organicznej.

(3)Tiosiarczan wapnia (CaS2O3.H2O). Otrzymywany przez utlenianie siarczku wapnia. Biały, krystaliczny proszek rozpuszczalny w wodzie. Stosowany w medycynie i do otrzymywania innych tiosiarczanów.

(4)Pozostałe tiosiarczany. Obejmują: tiosiarczan baru (pigment o połysku perłowym), tiosiarczan glinu (stosowany w syntezie organicznej) i tiosiarczan ołowiu (stosowany do produkcji bezfosforowych zapałek).