2831-Ditioniny i sulfoksylany.

2831 10-Sodu

2831 90-Pozostałe

Disiarczany (III) (ditioniny, podsiarczyny) są solami kwasu disiarkowego (III) (ditionawego, podsiarkawego) (H2S2O4), który nie został wyizolowany w stanie wolnym. Otrzymywane są przez redukcję (za pomocą proszku cynkowego) roztworów wodorosiarczanów (IV) nasyconych ditlenkiem siarki. Mają one właściwości redukujące i używane są w przemyśle chemicznym, włókienniczym lub cukrowniczym, przede wszystkim jako odbarwiacze.

Najważniejszym z nich jest disiarczan (III) sodu (podsiarczyn sodu) (Na2S2O4); bezwodny biały proszek rozpuszczalny w wodzie, lub uwodniony (2 cząsteczkami H2O) przyjmuje postać bezbarwnych kryształów. Jest stosowany w syntezie organicznej, w przemyśle barwników i przemyśle papierniczym. Rozkłada się dość szybko, nawet w postaci krystalicznej. Dlatego do niektórych zastosowań (np. wybarwiania w przemyśle włókienniczym) musi być stabilizowany formaldehydem, czasami z dodatkiem tlenku cynku lub glicerydu. Można go również stabilizować acetonem.

Disiarczany (III) (podsiarczyny) potasu, wapnia, magnezu i cynku, które można stabilizować podobnymi metodami, mają również podobne właściwości i podobne zastosowania do disiarczanu (III) sodu.

Niniejsza pozycja obejmuje te wszystkie stabilizowane disiarczany (III) oraz sulfoksylan formaldehydu, będący produktem podobnym.

Niniejsza pozycja nie obejmuje siarczanów (IV) i tiosiarczanów (pozycja 2832).