2828-Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy.

2828 10-Techniczny podchloryn (chloran (I) wapnia i pozostałe podchloryny (chlorany(I)) wapnia

2828 90-Pozostałe

Z uwzględnieniem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, pozycja obejmuje chlorany (I) (podchloryny), chlorany (III) (chloryny) i bromiany (I) (podbrominy) metali i techniczny chloran (I) (podchloryn) wapnia.

(A) PODCHLORYNY (CHLORANY (I))

Są najważniejsze; stosowane są głównie do wybielania („chloryny wybielające”). Są to sole nietrwałe, łatwo ulegają degradacji w kontakcie z powietrzem; w reakcji z nawet bardzo słabymi kwasami dają kwas chlorowy (I) (podchlorawy). Kwas chlorowy (I), łatwo wydzielający chlor jest bardzo silnym środkiem utleniającym i odbarwiającym.

(1)Chloran (I) sodu (podchloryn sodu) (NaClO.6H2O). W postaci roztworu wodnego obecnie znany w handlu pod nazwą „wody z Javelle”. Otrzymywany przez elektrolizę wodnego roztworu chlorku sodu lub w wyniku reakcji chloranu (I) wapnia z siarczanem lub węglanem sodu, lub też przez działanie chlorem na wodorotlenek sodu (sodę żrącą). Sól ta, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, nie istnieje w stanie bezwodnym; jest raczej nietrwała i wrażliwa na światło i ciepło. Wodne roztwory chloranu (I) sodu są bezbarwne lub żółtawe, o zapachu chloru. Zwykle są zanieczyszczone niewielką ilością chlorku sodu. Stosowane do odbarwiania włókien roślinnych lub ścieru drzewnego, dezynfekcji pomieszczeń, oczyszczania wody lub otrzymywania hydrazyny. Stosowane także w fotografice jako szybki wywoływacz do płyt przeciwodblaskowych, w medycynie jako środek antyseptyczny (mieszanina z kwasem borowym znana jest jako płyn Dakina).

(2)Chloran (I) potasu (podchloryn potasu) (KClO.6H2O). Roztwór wodny tej soli określano uprzednio mianem „wody z Javelle”; pod wszystkimi względami przypomina sól sodu.

(3)Pozostałe chlorany (I). Obejmuje chlorany (I) (podchloryny) amonu (środek antyseptyczny o silniejszym działaniu niż chloran (I) wapnia), baru, magnezu lub cynku; wszystkie są środkami odbarwiającymi lub antyseptycznymi.

(B) TECHNICZNY CHLORAN (I) (PODCHLORYN) WAPNIA

Chloran (I) wapnia (podchloryn wapnia). Substancja niesłusznie nazywana w handlu „wapnem chlorowanym”, składa się głównie z zanieczyszczonego chloranu (I) wapnia i chlorku wapnia oraz czasami tlenku lub wodorotlenku wapnia. Otrzymywana jest metodą nasycania chlorem wodorotlenku wapnia. Jest to biały, bezpostaciowy proszek, higroskopijny, gdy zawiera chlorek wapnia, rozpuszczalny w wodzie, wrażliwy na działanie światła, ciepła i ditlenku węgla. Działa niszcząco na włókna zwierzęce i substancje organiczne oraz niszczy barwnik. Służy do bielenia tkanin pochodzenia roślinnego lub ścieru drzewnego, jako środek dezynfekcyjny lub antyseptyczny (do oczyszczania wody za pomocą wody z Javelle) oraz rozpylania nad gruntem zanieczyszczonym śmiercionośnymi gazami. Czysty chloran (I) wapnia występuje w postaci krystalicznej masy lub roztworu o zapachu chloru; jest on mniej podatny na rozkład niż substancja zanieczyszczona.

Niniejsza pozycja nie obejmuje chlorku wapnia (CaCl2) (pozycja 2827).

(C) CHLORANY (III) (CHLORYNY)

Grupa ta obejmuje sole kwasu chlorowego (III) (kwasu chlorawego) (HClO2):

(1)Chloran (III) sodu (chloryn sodu) (NaClO2). Bezwodna lub uwodniona (3 cząsteczkami H2O) masa lub roztwór wodny. Trwały w temperaturze poniżej 100°C. Bardzo silny utleniacz, powoduje korozję. Stosowany w farbiarstwie lub jako wybielacz.

(2)Chloran (III) glinu (chloryn glinu) ma takie same zastosowanie jak chloran (III) sodu.

(D) BROMIANY (I) (PODBROMINY)

Grupa ta obejmuje sole kwasu bromowego (I) (kwasu podbromawego) (HBrO) (pozycja 2811).

Bromian (I) potasu (podbromin potasu) jest stosowany do pomiaru zawartości azotu w niektórych związkach organicznych.