2852-Nieorganiczne lub organiczne zwązki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów.

2852 10-Zdefiniowane chemicznie

2852 90-Pozostałe

Ta pozycja obejmuje nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż amalgamaty. Poniżej wymienione są najbardziej rozpowszechnione związki rtęci:

(1)                  Tlenki rtęci. Tlenek rtęci (II) (HgO) jest najważniejszym tlenkiem rtęci. Może występować w postaci jasnoczerwonego krystalicznego proszku (czerwony tlenek) lub jako zwarty pomarańczowo-żółty bezpostaciowy proszek (żółty tlenek). Tlenki te są toksyczne i przy ekspozycji na światło zmieniają barwę na czarną. Są stosowane do produkcji farb okrętowych lub soli rtęci i jako katalizatory.

(2)                  Chlorki rtęci:

(a)        Chlorek rtęci (I) (kalomel) (Hg2Cl2). Może występować jako bezpostaciowe masy, jako proszek lub białe kryształki; nierozpuszczalny w wodzie. Chlorek rtęci (I) jest stosowany w pirotechnice, do produkcji porcelany itp.

(b)        Chlorek rtęci (II) (dichlorek rtęci, korozyjny produkt sublimacji) (HgCl2). Krystalizuje w postaci graniastosłupów lub długich białych igieł. Rozpuszczalny w wodzie (zwłaszcza, gdy jest gorący); silna trucizna. Bardzo silny środek odkażający, środek bakteriobójczy i pasożytobójczy, stosowany w postaci bardzo słabego roztworu. Stosowany również do „brązowania” żelaza, impregnacji drewna, aby uczynić je ognioodpornym, jako wzmacniacz w fotografice, jako katalizator w chemii organicznej oraz w produkcji tlenku rtęci (II).

(3)                  Jodki rtęci:

(a)        Jodek rtęci (I) (HgI lub Hg2I2). Proszek, zwykle bezpostaciowy, ale czasami krystaliczny; zwykle żółty, ale czasami zielonkawy lub czerwonawy; trudno rozpuszczalny w wodzie i bardzo toksyczny. Jest stosowany w syntezie organicznej.

(b)        Jodek rtęci (II) (dijodek rtęci, jodek czerwony) (HgI2). Krystaliczny czerwony proszek, prawie nierozpuszczalny w wodzie, bardzo toksyczny. Stosowany w fotografice (jako wzmacniacz) i w analizie.

(4)                  Siarczki rtęci. Syntetyczny siarczek rtęci (HgS) jest czarny. Podczas sublimowania lub ogrzewania z alkalicznymi polisiarczkami, czarny siarczek przekształca się w czerwony proszek (czerwony siarczek rtęci, syntetyczny cynober), stosowany jako pigment do farb lub kitu próżniowego. Produkt otrzymywany w procesie mokrym jest bardziej błyszczący, ale nie tak bardzo odporny na działanie światła. Ta sól jest toksyczna.

Naturalny siarczek rtęci (cynober, naturalny cynober) jest wyłączony (pozycja 2617).

(5)                  Siarczany rtęci:

(a)        Siarczan (VI) rtęci (I) (Hg2SO4). Biały, krystaliczny proszek, rozkładający się pod wpływem wody na zasadowy siarczan. Używany do otrzymywania kalomelu i standardowych ogniw elektrycznych.

(b)        Siarczan (VI) rtęci (II) (HgSO4). Białe, bezwodne i krystaliczne masy, czerniejące pod wpływem światła lub uwodnione krystaliczne płatki (1 cząsteczką H2O). Stosowane do otrzymywania chlorku rtęci (II) lub innych soli rtęci (II), w hutnictwie złota lub srebra itp.

(c)        Siarczan (VI) ditlenku trirtęci (HgSO4.2HgO) (zasadowy siarczan rtęci).

(6)                  Azotany rtęci:

(a)        Azotan (V) rtęci (I) (HgNO3.H2O). Trujący. Bezbarwne kryształy. Stosowany w złotnictwie; medycynie; przez kapeluszników do karotowania sierści przed filcowaniem (kwas azotowy kapeluszników); do otrzymywania octanu rtęci (I) itp.

(b)        Azotan (V) rtęci (II) (Hg(NO3)2). Uwodniona sól (na ogół 2 cząsteczkami H2O). Bezbarwne kryształy lub białe, lub żółtawe płytki, rozpływające się pod wpływem wilgoci powietrza, toksyczne. Stosowany w kapelusznictwie i złotnictwie. Również stosowany jako pomocniczy środek nitracyjny oraz jako katalizator w syntezie organicznej, do otrzymywania piorunianu rtęci lub tlenku rtęci (II) itp.

(c)        Zasadowe azotany rtęci.

(7)                  Cyjanki rtęci:

(a)        Cyjanek rtęci (II) (Hg(CN)2).

(b)        Zasadowy cyjanek rtęci (II) (tlenek cyjanek rtęci) (Hg(CN)2.HgO).

(8)                  Cyjanortęciany zasad nieorganicznych. Cyjanortęcian potasu. Bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie i toksyczne. Stosowane do srebrzenia luster.

(9)                  Piorunian rtęci (II) (prawdopodobnie Hg(ONC)2). Białe lub żółtawe kryształy w kształcie igieł, rozpuszczalne we wrzącej wodzie, trujące. Wybuchając wydziela czerwone opary. Przedstawiany w niemetalowych pojemnikach wypełnionych wodą.

(10)            Tiocyjanian rtęci (II) (Hg(SCN)2). Biały krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie. Trująca sól stosowana w fotografice w celu wzmocnienia obrazu negatywów.

(11)            Arseniany rtęci. Ortoarsenian rtęci (II) (Hg3(AsO4)2). Jasnożółty proszek, nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany w farbach antyporostowych.

(12)            Sole podwójne lub złożone:

(a)        Chlorek amonu z rtęcią (chlorek amonu rtęci lub chlorortęcian amonu). Biały krystaliczny proszek, stosunkowo dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie; toksyczny. Stosowany w pirotechnice.

(b)        Jodek miedzi rtęci. Ciemnoczerwony proszek, nierozpuszczalny w wodzie, toksyczny. Stosowany w termoskopii.

(13)            Chlorek aminortęci (II) (HgNH2Cl). Biały proszek, szarzejący lub żółciejący przy ekspozycji na światło; nierozpuszczalny w wodzie; trujący. Stosowany w pirotechnice.

(14)            Mleczan rtęci, sól kwasu mlekowego.

(15)            Organiczno-nieorganiczne związki rtęci Mogą one zawierać jeden lub więcej atomów rtęci, w szczególności grupę (—Hg.X), w której X jest pozostałością kwasu organicznego lub nieorganicznego:

(a)        Dietylortęć.

(b)        Difenylortęć.

(c)        Octan fenylortęci.

(16)            Dibromofluoresceina wodorortęci.

(17)            Związki rtęci, niezdefiniowane chemicznie (taniniany rtęci, albuminiany rtęci, nukleoproteidy rtęci, itd).

Pozycja ta nie obejmuje:

(a)    Rtęci (pozycja 2805 lub dział 30).

(b)    Amalgamatów metali szlachetnych, amalgamatów zawierających zarówno metale szlachetne, jak i metale nieszlachetne (pozycja 2843) oraz amalgamatów złożonych całkowicie z metalu nieszlachetnego (pozycja 2853).

__________