2849-Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie.

2849 10-Wapnia

2849 20-Krzemu

2849 90-Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(A)Węgliki dwuskładnikowe, które są związkami węgla z innym pierwiastkiem bardziej elektrododatnim niż węgiel. Te znane jako acetylenki, klasyfikowane są w niniejszej pozycji.

Najbardziej znanymi węglikami dwuskładnikowymi są:

(1)Węglik wapnia (CaC2). Przezroczyste i bezbarwne ciało stałe, gdy nie zawiera zanieczyszczeń; zanieczyszczone jest szare i nieprzezroczyste. Pod wpływem wody ulega rozkładowi i wydziela acetylen. Stosowany do produkcji acetylenu i cyjanamidu wapnia.

(2)Węglik krzemu (SiC) (krzemek węgla, karborund). Otrzymywany przez ogrzewanie węgla i krzemionki w piecu elektrycznym. Czarne kryształy, bryłki, zgnieciona masa lub ziarna. Materiał trudno topliwy; odporny na działanie chemiczne; mający pewną zdolność refrakcji, prawie tak twardy jak diament, lecz dość kruchy. Stosowany w szerokim zakresie jako materiał ścierny i ognioodporny; zmieszany z grafitem służy do produkcji okładzin pieców elektrycznych i pieców wysokotemperaturowych. Stosowany również do produkcji krzemu. Niniejsza pozycja nie obejmuje węgliku krzemu w postaci proszku lub ziaren przyklejonego do tkaniny, papieru, tektury lub innych materiałów (pozycja 6805), ani w postaci ściernic, osełek do ostrzenia lub kamieni polerskich itp. (pozycja 6804).

(3)Węglik boru (borowęgiel). Otrzymywany przez ogrzewanie grafitu i kwasu borowego w piecu elektrycznym; czarniawe, twarde i lśniące kryształy. Stosowany jako materiał ścierny do wiercenia w skałach, do produkcji ciągadeł lub elektrod.

(4)Węglik glinu (Al4C3). Otrzymywany w piecu elektrycznym przez ogrzewanie tlenku glinu z koksem; przezroczyste żółte kryształy lub blaszki. Pod wpływem wody rozkłada się, wydzielając metan.

(5)Węglik cyrkonu (ZrC). Otrzymywany w piecu elektrycznym z tlenku cyrkonu i sadzy, ulega rozkładowi pod wpływem powietrza lub wody. Stosowany do produkcji włókien lamp żarowych.

(6)Węglik baru (BaC2). Otrzymywany na ogół w piecu elektrycznym; brązowawa, krystaliczna masa. Pod wpływem wody ulega rozkładowi wydzielając acetylen.

(7)Węgliki wolframu. Otrzymywane w piecu elektrycznym ze sproszkowanego metalu lub tlenku i sadzy; proszek nieulegający rozkładowi przez wodę o wysokiej trwałości chemicznej. Temperatura topnienia jest bardzo wysoka; charakteryzuje się dużą twardością i odpornością termiczną. Przewodnictwo jest podobne do przewodnictwa metali, łatwo łączy się z metalami grupy żelaza. Węgliki wolframu wchodzą w skład twardych spieków, np. do produkcji noży tokarskich (na ogół w połączeniu ze środkiem wiążącym, takim jak kobalt lub nikiel).

(8)Pozostałe węgliki. Węgliki molibdenu, wanadu, tytanu, tantalu lub niobu otrzymywane w piecu elektrycznym z proszku metalu lub tlenku i sadzy; mają one takie samo zastosowanie jak węgliki wolframu. Należą do nich także węgliki chromu i manganu.

(B)Węgliki składające się z węgla połączonego z więcej niż jednym pierwiastkiem metalicznym np. (Ti, W)C.

(C)Związki składające się z jednego lub więcej pierwiastków metalicznych połączonych z węglem i innym pierwiastkiem niemetalalicznym np. borowęglik glinu, węgloazotek cyrkonu, węgloazotek tytanu.

Proporcje pierwiastków w niektórych z tych związków nie muszą być stechiometryczne. Mieszaniny mechaniczne są jednak wyłączone.

Niniejsza pozycja nie obejmuje również:

(a)Dwuskładnikowych związków węgla z następującymi pierwiastkami: tlenem (pozycja 2811), fluorowcami (pozycja 2812 lub 2903), siarką (pozycja 2813), metalami szlachetnymi (pozycja 2843), azotem (pozycja 2853), wodorem (pozycja 2901).

(b)Mieszanin węglików metalu niespiekanych, ale przygotowanych do wyrobu płytek, pałeczek, końcówek itp. do narzędzi (pozycja 3824).

(c)Stopów żelazo-węgiel objętych działem 72, takich jak surówka biała, niezależnie od zawartości w nich węgliku żelaza.

(d)Mieszanin spiekanych węglików metali, w płytkach, pałeczkach, końcówkach i tym podobnych, do narzędzi (pozycja 8209).