2822-Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu.

(A) TLENKI KOBALTU

(1)Tlenek kobaltu (monotlenek kobaltu, tlenek kobaltu (II), tlenek szary) (CoO). Szary, brązowy lub zielonkawy proszek.

(2)Tritlenek dikobaltu (półtoratlenek kobaltu, tlenek kobaltu (III)) (Co2O3). Czarny proszek.

(3)Tetratlenek trikobaltu (tlenek kobaltu o charakterze soli) (Co3O4). Czarny proszek.

(4)Techniczne tlenki kobaltu. Zazwyczaj szarawy lub czarny proszek, zawierający w różnych proporcjach monotlenek kobaltu i tlenek kobaltu o charakterze soli.

Produktów tych używa się w fabrykach emalii do wytwarzania błyszczących, niebieskich barwników i w przemyśle szklarskim do barwienia szkła optycznego. Przetwarza się je w krzemiany (np. krzemiany potasowo-kobaltowe) do wytwarzania dających się zeszklić barwników objętych pozycją 3207; związki te znane są pod nazwą smalty, szkła matowego, błękitu, emalii błękitnej i błękitu z Sévres. Nazwa „smalta” jest stosowane bez rozróżnienia do tlenków i ich krzemianów, ponieważ obydwie grupy związków są otrzymywane z naturalnego arsenku kobaltu, smaltytu, rudy klasyfikowanej do pozycji 2605. Pewna liczba niebieskich, zielonych i fioletowych farb artystycznych składa się z tlenków kobaltu, glinianów, cynkanów i fosforanów (błękit niebieski, błękit modry, zieleń kobaltowa, fiolet kobaltowy).

Niniejsza pozycja nie obejmuje surowych tlenków kobaltu otrzymywanych z obróbki rud srebrnonośnych (pozycja 2620).

(B) WODOROTLENKI KOBALTU

Określenie „wodorotlenek kobaltu” obejmuje nie tylko wodorotlenek kobaltu (II) Co(OH)2 stosowany do produkcji sykatyw i wodorotlenek kobaltu (III) (np. Co(OH)3) uzyskiwany w hutnictwie kobaltu, ale także uwodnione tlenki o charakterze soli. Stosowane są do podobnych celów jak tlenki kobaltu.

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnego, uwodnionego tlenku kobaltu (heterogenitu) (pozycja 2605).