2821-Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3.

2821 10-Tlenki i wodorotlenki żelaza

2821 20-Pigmenty mineralne

Niniejsza pozycja obejmuje pigmenty mineralne na bazie naturalnych tlenków żelaza, zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3. W celu oszacowania, czy została osiągnięta granica 70 %, należy uwzględnić w obliczeniach całą zawartość żelaza wyrażoną w przeliczeniu na tlenek żelaza (III), dlatego też np. naturalny pigment mineralny żelaza (II), który zawiera 84 % tlenku żelaza (III) odpowiadającego zawartości 58,8 % żelaza czystego chemicznie) jest klasyfikowany do niniejszej pozycji.

Obejmuje ona również podane poniżej tlenki i wodorotlenki syntetyczne:

(A) TLENKI ŻELAZA

Tlenek żelaza (III) (Fe2O3). Otrzymywany z odwodnionego siarczanu żelaza (II) lub z naturalnego tlenku żelaza. Występuje w postaci bardzo miałkiego proszku, na ogół barwy czerwonej, ale może być także fioletowy, żółtawy lub czarny (tlenek fioletowy, żółty lub czarny). Stosowany jako pigment (minia żelazowa, czerwień jubilerska lub kolkotar) zarówno w stanie czystym (w tym przypadku objęty jest niniejszą pozycją), jak i w mieszaninie z gliną i siarczanem wapnia (czerwień wenecka) itp. (wtedy właściwy jest dział 32). Służy do produkcji farb zwykłych lub antykorozyjnych), związków do polerowania metalu lub polerowania szkła oraz związków szklistych używanych do wytapiania niskotopliwej masy w produkcji szkła butelkowego. Stosowany również do produkcji termitu (zmieszanego ze sproszkowanym glinem) i do oczyszczania gazu węglowego itp.

(B) WODOROTLENKI ŻELAZA

(1)Wodorotlenek żelaza (II) (Fe(OH)2). Otrzymywany w wyniku reakcji zasady alkalicznej z solą żelaza (II). Jest białym ciałem stałym, odbarwiającym się w obecności tlenu i przekształcającym w wodorotlenek żelaza (III).

(2)Wodorotlenek żelaza (III) (tlenek brązowy) (Fe(OH)3). Otrzymywany w wyniku reakcji zasady alkalicznej z solą żelaza (III). Jest substancją barwy rdzawej, brunatnoczerwonej lub o odcieniach błyszczącego fioletu, stosowaną jako pigment zarówno w stanie czystym - i wtedy objęty jest niniejszą pozycją - lub też w mieszaninie z węglem, brązem pruskim itp. (szafran lub żółcień Marsa), a wtedy właściwa jest pozycja 3206. Wodorotlenek żelaza (III) służy do produkcji złożonych barwników (brąz van Dycka, czerwień van Dycka, „brąz angielski”, „brąz szwedzki”). Stosowany jest w stanie czystym jako odtrutka na zatrucie arszenikiem.

Jest to wodorotlenek amfoteryczny, z którego po utlenieniu otrzymuje się żelaziany, objęte pozycją 2841.

Niniejsza pozycja nie obejmuje:

(a)Pigmentów mineralnych zawierających mniej niż 70 % masy związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3 lub zmieszanych z innymi pigmentami mineralnymi; blaszkowatego tlenku żelaza (pozycja 2530).

(b)Rud żelaza objętych pozycją 2601 np. hematytów (żelaziak czerwony) (w tym tlenków spekularytu i martytu), limonitów (żelaziak brunatny) (minetty, czyli uwodnionego tlenku zawierającego żelazo i węglany wapnia), limonitu (uwodnionego tlenku), magnetytu (żelaziaka magnetycznego, tlenku magnetycznego).

(c)Zgorzelin żelaza, tlenków surowych oddzielających się od powierzchni żelaza ogrzanego do czerwoności lub młotkowanego (pozycja 2619).

(d)Zasadowego tlenku żelaza do oczyszczania gazu (pozycja 3825).

(e)Tlenku żelaza (hematytu) w postaci kamieni półszlachetnych (pozycja 7103 lub 7105).