2823-Tlenki tytanu.

Jedynym tlenkiem tytanu o znaczeniu handlowym jest ditlenek tytanu lub tlenek tytanu (IV) (bezwodnik tytanu) (TiO2), z którego otrzymuje się tytaniany objęte pozycją 2841.

Jest to bezpostaciowy proszek, o gęstości około 4, barwy białej, która pod wpływem ciepła przechodzi w żółtą.

Pozycja ta obejmuje ditlenek tytanu, który nie jest zmieszany lub poddany obróbce powierzchniowej, ale nie obejmuje ditlenku tytanu, do którego celowo dodano związki w trakcie procesu produkcyjnego, w celu uzyskania pewnych własności fizycznych, czyniących go zdatnym do użycia jako pigmentu (pozycja 3206) lub do innych celów (np. pozycje 3815, 3824).

Niniejsza pozycja ponadto nie obejmuje:

(a)Naturalnego ditlenku tytanu (rutylu, anatazu, brukitu) będącego rudą (pozycja 2614).

(b)Kwasu ortotytanowego (Ti(OH)4) i kwasu metatytanowego (TiO(OH)2) (pozycja 2825).