2845-Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie.

2845 10-Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom)

2845 90-Pozostałe

Pojęcie „izotopy” zdefiniowano w części (I) Not wyjaśniających do pozycji 2844.

Niniejsza pozycja obejmuje izotopy trwałe to znaczy niepromieniotwórcze i ich związki organiczne i nieorganiczne, nawet niezdefiniowane chemicznie.

Niniejsza pozycja obejmuje następujące izotopy oraz ich związki:

(1)Ciężki wodór lub deuter. Jest on oddzielany od zwykłego wodoru, w którym występuje na poziomie zawartości 1 części na 6500.

(2)Ciężka woda, czyli tlenek deuteru. Występuje w zwykłej wodzie na poziomie zawartości 1 część na 6500. Zwykle jest otrzymywana jako pozostałość z elektrolizy wody. Stosowana jako źródło deuteru i w reaktorach jądrowych do spowalniania neutronów, które rozszczepiają atomy uranu.

(3)Pozostałe związki otrzymane z deuteru, np. ciężki acetylen, ciężki metan, ciężkie kwasy octowe i ciężki wosk parafinowy.

(4)Izotopy litu znane jako lit 6 lub 7 i ich związki.

(5)Izotop węgla znany jako węgiel 13 i jego związki.