2839-Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych.

-Sodu:

2839 11- -Metakrzemiany sodu

2839 19- -Pozostałe

2839 90-Pozostałe

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje krzemiany, sole metali różnych kwasów krzemowych, niewyodrębnionych w stanie wolnym i pochodzących od ditlenku krzemu (pozycja 2811).

(1)Krzemiany sodu. Otrzymuje się przez stopienie piasku wraz z węglanem lub siarczanem (VI) sodu. Ich skład chemiczny jest bardzo zmienny (monokrzemiany, metakrzemiany, polikrzemiany itp.), a ich stopień uwodnienia i ich rozpuszczalność zmienia się wraz z metodą otrzymywania i stopniem czystości. Mają postać proszku lub bezbarwnych kryształów, masy szklistej (szkło wodne) lub roztworów wodnych, bardziej lub mniej lepkich. Deflokują skały płonne z rud i są regulatorami flotacji. Stosowane jako wypełniacze mydeł krzemianowych; lepiszcza lub spoiwa do produkcji tektury lub brykietów węglowych; materiały ogniouodporniające; środki do konserwowania jaj; do produkcji nierozkładających się spoiw; jako utwardzacze w produkcji cementów odpornych na działanie korozji, do produkcji mastyksów, sztucznych kamieni; otrzymywania środków piorących; do trawienia metali i jako środki zapobiegające osadzaniu się kamienia kotłowego (patrz uwaga do pozycji 3824).

(2)Krzemiany potasu. Mają podobne zastosowanie jak krzemiany sodu.

(3)Krzemian manganu (II) (krzemian manganawy) (MnSiO3). Pomarańczowy, nierozpuszczalny w wodzie proszek, stosowany jako barwnik ceramiczny i jako sykatywa do farb lub lakierów.

(4)Strącone krzemiany wapnia. Białe proszki, otrzymywane z krzemianów sodu lub potasu. Stosowane do produkcji ognioodpornych glinek i cementów dentystycznych.

(5)Krzemiany baru. Białe proszki, stosowane do produkcji tlenku baru i szkła optycznego.

(6)Krzemiany ołowiu. Mają postać proszku lub białej szklistej masy, stosowane jako glazura w ceramice.

(7)Pozostałe krzemiany, do których zalicza się techniczne krzemiany metali alkalicznych, inne niż wymienione powyżej. Obejmują one: krzemian cezu (żółty proszek stosowany w ceramice), krzemian cynku (do powlekania lamp fluorescencyjnych), krzemian glinu (do produkcji porcelany i materiałów ognioodpornych).

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnych krzemianów, np.:

(a)Wolastonitu (krzemian wapnia), rodonitu (krzemian manganu), fenakitu (krzemian berylu) i tytanitu (krzemian tytanu) (pozycja 2530).

(b)Rud, takich jak krzemiany miedzi (chryzokola, dioptaz), wodorokrzemian cynku (hemimorfit) i krzemian cyrkonu (cyrkon) (pozycje 2603, 2608 i 2615).

(c)Kamieni szlachetnych objętych działem 71.