2840-Borany; nadtlenoborany (nadborany).

-Tetraboran disodu (boraks oczyszczony):

2840 11- -Bezwodny

2840 19- -Pozostały

2840 20-Pozostałe borany

2840 30-Nadtlenoborany (nadborany)

(A) BORANY

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje borany, czyli sole metali różnych kwasów borowych, a zwłaszcza kwasu normalnego lub ortoborowego (H3BO3) (pozycja 2810).

Niniejsza pozycja obejmuje borany otrzymywane przez krystalizację lub w procesie chemicznym oraz naturalne borany pochodzące z odparowania niektórych złożonych solanek pochodzących z niektórych słonych jezior.

(1)             Borany sodu. Najważniejszym jest tetraboran (tetraboran disodu, boraks rafinowany) (Na2B4O7). Otrzymywany przez krystalizację roztworów naturalnych boranów lub przez obróbkę naturalnych boranów wapnia lub kwasu borowego za pomocą węglanu sodu. Bezwodny lub uwodniony 5 lub 10 cząsteczkami H2O. Ogrzany, a następnie oziębiony, daje masę szklistą (boraks stopiony, szkło boraksowe, perła boraksowa). Stosowany do usztywniania płótna lub papieru; lutowania metali (topnik do lutowania twardego); jako topnik w emalierstwie; do produkcji farb ulegających zeszkleniu, szkieł specjalnych (szkła optyczne, szkła do lamp żarowych), klejów lub past polerujących; do rafinacji złota; do produkcji boranów i barwników antrachinonowych.

Istnieją inne borany sodu (metaborany, wodorodiborany) stosowane w laboratoriach.

(2)Borany amonu. Najważniejszym jest metaboran (NH4BO2·2H2O). Bezbarwne kryształy, bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i tworzące krystaliczne naloty w kontakcie z powietrzem. Rozkładają się termicznie, dając niskotopliwy przezroczysty lakier bezwodnika boru; dlatego stosowane są jako środek zapobiegający palności materiałów. Służą także do produkcji utrwalaczy w lakierach do włosów; jako składnik elektrolitów do kondensatorów elektrolitycznych i do powlekania papieru.

(3)Strącone borany wapnia. Otrzymywane z naturalnych boranów, na które działa się chlorkiem wapnia; biały proszek stosowany w preparatach zmniejszających palność, preparatach zapobiegających zamarzaniu i w izolatorach ceramicznych. Mogą być wykorzystywane także jako środek antyseptyczny.

(4)Borany manganu. Głównie tetraboran (MnB4O7), różowawy proszek, słabo rozpuszczalny. Stosowany jako sykatywa do farb lub lakierów.

(5)Boran niklu. Bladozielone kryształy, stosowane jako katalizator.

(6)Boran miedzi. Niebieskie kryształy, bardzo twarde, nierozpuszczalne w wodzie. Stosowane jako pigment (barwniki ceramiczne), jako środek antyseptyczny i środek owadobójczy.

(7)Boran ołowiu. Szarawy proszek nierozpuszczalny w wodzie. Stosowany do produkcji sykatyw, w przemyśle szklanym jako barwnik porcelany i w pokryciach elektrolitycznych.

(8)Pozostałe borany. Boran kadmu służy do powlekania lamp fluorescencyjnych. Boran kobaltu jest stosowany jako sykatywa; boran cynku jako środek antyseptyczny, ogniouodparniający tekstylia lub jako topnik w ceramice; boran cyrkonu jako środek matujący.

Niniejsza pozycja nie obejmuje naturalnych boranów sodu (kernitu, tynkalu) stosowanych do produkcji boranów, objętych niniejszą pozycją oraz naturalnych boranów wapnia (pandermitu, pryceitu) używanych do produkcji kwasu borowego (pozycja 2528).

(B) PEROKSOBORANY (NADTLENOBORANY, NADBORANY)

Z wyjątkiem wyłączeń podanych we wprowadzeniu do niniejszego poddziału, niniejsza pozycja obejmuje peroksoborany (nadtlenoborany) metali, które są bardziej utlenione niż borany i łatwo uwalniają swój tlen.

Są to na ogół związki złożone, których wzory odpowiadają kilku kwasom, takim jak np. HBO3 lub HBO4.

Najważniejszymi z nich są:

(1)Peroksoboran sodu (nadtlenoboran sodu, nadboran sodu). Otrzymywany w wyniku reakcji nadtlenku sodu z wodnym roztworem kwasu borowego lub przez obróbkę wodnego roztworu boranu sodu nadtlenkiem wodoru. Biały bezpostaciowy proszek lub kryształy (z 1 lub 4 cząsteczkami H2O). Stosowany do bielenia płótna, materiałów włókienniczych i słomy, do konserwowania skór; do produkcji domowych środków myjących, detergentów i środków antyseptycznych.

(2)Peroksoboran magnezu (nadtlenoboran magnezu). Biały proszek, nierozpuszczalny w wodzie, stosowany w medycynie i do produkcji past do zębów.

(3)Peroksoboran potasu (nadtlenoboran potasu). Podobne właściwości i zastosowanie jak peroksoboran sodu.

(4)Pozostałe peroksoborany. Peroksoboran amonu, glinu, wapnia lub cynku, występujące w postaci białych proszków i wykorzystywane w medycynie i do produkcji past do zębów.