0301-Ryby żywe (+).

-Ryby ozdobne:

0301 11- -Słodkowodne

0301 19- -Pozostałe

-Pozostałe ryby żywe:

0301 91- -Pstrąg i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0301 92- -Węgorze (Anguilla spp.)

0301 93- -Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0301 94- -Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301 95- -Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

0301 99- -Pozostałe

Pozycja niniejsza obejmuje wszystkie ryby żywe, niezależnie od przewidzianego wykorzystania (np. ryby ozdobne).

Ryby objęte niniejszą pozycją są zazwyczaj transportowane w odpowiednich pojemnikach (akwariach, zbiornikach dla ryb itp.), w których mogą być utrzymane przy życiu w warunkach podobnych do występujących w ich naturalnym środowisku.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0301 11 i 0301 19

Wyrażenie „ryby ozdobne” oznacza żywe ryby, które ze względu na ubarwienie lub kształt zazwyczaj są wykorzystywane do celów dekoracyjnych, w szczególności w akwariach.

 


 


0302-Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 (+).

-Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 11- -Pstrąg i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0302 13- -Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

0302 14- -Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

0302 19- -Pozostałe

-Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 21- -Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302 22- -Gładzica (Pleuronectes platessa)

0302 23- -Sole (Solea spp.)

0302 24- -Turboty (skarpie) (Psetta maxima)

0302 29- -Pozostałe

-Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 31- -Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

0302 32- -Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

0302 33- -Latający lub paskowany bonito

0302 34- -Opastun (Thunnus obesus)

0302 35- -Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0302 36- -Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus macoyii)

0302 39- -Pozostałe

-Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szproty (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum), błyszczki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 41- -Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 42- -Sardele (Engraulis spp.)

0302 43- -Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

0302 44- -Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 45- -Ostroboki (Trachurus spp.)

0302 46- -Rachica (Rachycentron canadum)

0302 47- -Włócznik (Xiphias gladius)

0302 49- -Pozostałe

-Ryby z rodziny Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 51- -Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302 52- -Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

0302 53- -Czarniak (Pollachius virens)

0302 54- -Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302 55- -Mintaj (Theragra chalcogramma)

0302 56- -Błękitek, błękitek nowozelandzki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0302 59- -Pozostałe

-Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp. carpio, Carassiusspp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 71- -Tilapie (Oreochromis spp.)

0302 72- -Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0302 73- -Karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0302 74- -Węgorze (Anguilla spp.)

0302 79- -Pozostałe

-Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0302 91 do 0302 99:

0302 81- -Koleń i pozostałe rekiny

0302 82- -Rajowate (Rajidae)

0302 83- -Antary (Dissostichus spp.)

0302 84- -Ryby z rodzaju Dicentrarchus

0302 85- -Prażmowate (Sparidae)

0302 89- -Pozostałe

-Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne:

0302 91- - Wątróbki, ikry i mlecze

0302 92- - Płetwy rekina

0302 99- - Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje ryby, świeże lub schłodzone, nawet całe, bez głów, patroszone lub podzielone na części, zawierające ości lub tkankę chrzęstną. Pozycja ta nie obejmuje jednak filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304. Podczas transportu ryby mogą być pakowane z solą lub lodem, względnie spryskane soloną wodą jako tymczasowym środkiem konserwującym podczas transportu.

Ryby lekko posłodzone lub zapakowane z kilkoma liśćmi laurowymi objęte są niniejszą pozycją.

Jadalne odpadki rybne oddzielone od reszty ciała ryby (np. skóry, ogony, pęcherze (pęcherze pławne), głowy i połówki głów (z mózgiem, policzkami, językami, oczami, szczękami lub wargami), żołądki, płetwy, języki), jak również wątróbki, ikry i mlecz, świeże lub schłodzone, są także klasyfikowane w tej pozycji.

°

°   °

Nota wyjaśniająca do podpozycji

Podpozycja 0302 92

W podpozycji 0302 92 określenie „płetwy rekina” obejmuje płetwy grzbietowe, piersiowe, brzuszne, odbytowe oraz dolny płat ogona rekinów (płetwa ogonowa). Jednakże, górne części ogonów rekinów nie są uważane za płetwy rekina.

 

 


 


0303-Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304 (+).

-Łososiowate, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 11- -Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)

0303 12- -Pozostałe łososie pacyficzne (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)

0303 13- -Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

0303 14- -Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0303 19- -Pozostałe

-Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 23- -Tilapie (Oreochromis spp.)

0303 24- -Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303 25- -Karpiowate (Cyprinus spp.,, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0303 26- -Węgorze (Anguilla spp.)

0303 29- -Pozostałe

-Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 31- -Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303 32- -Gładzica (Pleuronectes platessa)

0303 33- -Sole (Solea spp.)

0303 34- -Turbot (skarpie) (Psetta maxima)

0303 39- -Pozostałe

-Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 41- -Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

0303 42- -Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

0303 43- -Latający lub paskowany bonito

0302 44- -Opastun (Thunnus obesus)

0302 45- -Tuńczyk błękitnopłetwy atlantycki i pacyficzny (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0302 46- -Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

0303 49- -Pozostałe

-Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentron canadum, błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadnik, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae), z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 51- -Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 53- -Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

0303 54- -Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 55- -Ostroboki (Trachurus spp.)

0303 56- -Rachica (Rachycentron canadum)

0303 57- -Włócznik (Xiphias gladius)

0303 59- -Pozostałe

-Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 63- -Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 64- -Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

0303 65- -Czarniak (Pollachius virens)

0303 66- -Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303 67- -Mintaj (Theragra chalcogramma)

0303 68- -Błękitki (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303 69- -Pozostałe

-Pozostałe ryby, z wyłączeniem jadalnych odpadków rybnych objętych podpozycjami od 0303 91 do 0303 99:

0303 81- -Koleń i pozostałe rekiny

0303 82- -Rajowate (Rajidae)

0303 83- -Antary (Dissostichus spp.)

0303 84- -Ryby z rodzaju Dicentrarchus

0303 89- -Pozostałe

-Wątróbki, ikry, mlecze, rybie płetwy, głowy, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne:

0303 91-Wątróbki, ikry i mlecze

0303 92- -Płetwy rekinów

0303 99- -Pozostałe

Postanowienia Not wyjaśniających do pozycji 0302, z uwzględnieniem istniejących różnic, dotyczą także produktów objętych niniejszą pozycją.

°

°   °

Nota wyjaśniająca do podpozycji

Podpozycja 0303 92

Postanowienia Noty wyjaśniającej do podpozycji 0302 92 dotyczą produktów objętych niniejszą podpozycją, z uwzględnieniem istniejących różnic.

 


 


0304-Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone.

-Świeże lub schłodzone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mebalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.):

0304 31- -Tilapie (Oreochromis spp.)

0304 32- -Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 33- -Okoń nilowy (Lates niloticus)

0304 39- -Pozostałe

-Świeże lub schłodzone filety z pozostałych ryb:

0304 41- -Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

0304 42- -Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0304 43- -Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)

0304 44- -Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

0304 45- -Włócznik (Xiphias gladius)

0304 46- -Antary (Dissostichus spp.)

0304 47- -Koleń i pozostałe rekiny

0304 48- -Rajowate (Rajidae)

0304 49- -Pozostałe

-Pozostałe, świeże lub schłodzone:

0304 51- -Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Laptobarbus hoveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

0304 52- -Łososiowate

0304 53- -Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

0304 54- -Włócznik (Xiphias gladius)

0304 55- -Antary (Dissostichus spp.)

0304 56- -Koleń i pozostałe rekiny

0304 57- -Rajowate (Rajidae)

0304 59- -Pozostałe

-Zamrożone filety z tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.):

0304 61- -Tilapie (Oreochromis spp.)

0304 62- -Sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 63- -Okoń nilowy (Lates niloticus)

0304 69- -Pozostałe

-Zamrożone filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:

0304 71- -Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304 72- -Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

0304 73- -Czarniak (Pollachius virens)

0304 74- -Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 75- -Mintaj (Theragra chalcogramma)

0304 79- -Pozostałe

-Zamrożone filety z pozostałych ryb:

0304 81- -Łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)

0304 82- -Pstrągów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0304 83- -Płastug (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)

0304 84- -Włócznika (Xiphias gladius)

0304 85- -Antarów (Dissostichus spp.)

0304 86- -Śledzi (Clupea harengus, Clupea pallassi)

0304 87- -Tuńczyka (z rodziny Thunnus), latającego lub paskowanego bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0304 88- -Koleni, pozostałych rekinów i rajowatych (Rajidae)

0304 89- -Pozostałe

-Pozostałe, zamrożone:

0304 91- -Włócznika (Xiphias gladius)

0304 92- -Antarów (Dissostichus spp.)

0304 93- -Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

0304 94- -Mintaja (Theragra chalcogramma)

0304 95- -Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, innych niż mintaj (Theragra chalcogramma)

0304 96- -Koleń i pozostałe rekiny

0304 97- -Rajowate (Rajidae)

0304 99- -Pozostałe

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)             Filety rybne

W tej pozycji określenie filety rybne oznacza paski mięsa ciętego równolegle do kręgosłupa ryby i stanowiące lewy lub prawy bok ryby, po usunięciu głowy, jelit, płetw (grzbietowej, odbytowej, ogonowej, brzusznych i piersiowej) oraz ości (kręgosłupa, ości brzusznych lub żebrowych, kości skrzelowych lub strzemiączka itd.), z oboma bokami, które nie są połączone ze sobą, np. częścią grzbietową lub brzuszną.

Na klasyfikację tych produktów nie ma wpływu ewentualna obecność skóry pozostawionej czasami dla zachowania filetu w całości lub dla ułatwienia dalszego dzielenia na plastry. Na klasyfikację tę nie ma również wpływu obecność ości lub innych drobniejszych ości, które nie zostały całkowicie usunięte.

Filety cięte na kawałki są również klasyfikowane jako filety objęte niniejszą pozycją.

Filety poddane obróbce cieplnej oraz filety jedynie pokryte ciastem lub panierowane, nawet zamrożone, klasyfikowane są do pozycji 1604.

(2)             Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), tzn. mięso rybie, z którego usunięto ości. Podobnie jak w przypadku filetów rybnych na klasyfikację mięsa rybiego nie ma wpływu obecność mniejszych ości, które nie zostały całkowicie usunięte.

***

Pozycja ta obejmuje filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione) tylko w następujących stanach:

(i)                Świeże lub schłodzone, nawet pakowane z solą lub lodem, spryskane soloną wodą jako tymczasowym środkiem konserwującym podczas transportu.

(ii)             Zamrożone, często w postaci zamrożonych bloków.

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), lekko posłodzone lub pakowane z dodatkiem kilku liści laurowych, pozostają objęte niniejszą pozycją.

 


 


0305-Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi.

0305 10-Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

0305 20-Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

-Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone:

0305 31- -Tilapi (Oreochromis spp.), sumów i sumików (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowatych (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorzy (Anguilla spp.), okonia nilowego (Lates niloticus) i żmijogłowowatych (Channa spp.)

0305 32- -Ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

0305 39-Pozostałe

-Ryby wędzone, włącznie z filetami, inne niż jadalne odpadki rybne:

0305 41- -Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

0305 42- -Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 43- -Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

0305 44- -Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

0305 49- -Pozostałe

-Ryby suszone, inne niż jadalne odpadki rybne, nawet solone, ale niewędzone:

0305 51- -Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 52- -Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

0305 53- -Ryby z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Melucciidae, Moridae, i Muraenolepididae, inne niż dorsz (Gadys morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus

0305 54- -Śledzie (Clupea harengus, Clupesa pallasii), sardele (Engraulis spp.), sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australicus, Scomber japonikus), kanagurty (Rastrelliger spp.), makrele królewskie (Scomberomorus spp.), ostrobok (Trachurus spp.), karanksy (Caranx spp.), rachica (Rachycentroncanadum), błyszczyki (Pampus spp.), sajra (Cololabis saira), trzogony (Decapterus spp.), gromadniki, kapelan (Mallotus villosus), włócznik (Xiphias gladius), tunek wschodni (Euthynnus affinis), pelamida (Sarda spp.), marliny, żaglice, żaglicowate (Istiophoridae)

0305 59- -Pozostałe

-Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone i ryby w solance, inne niż jadalne odpadki rybne:

0305 61- -Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62- -Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63- -Sardele (Engraulis spp.)

0305 64- -Tilapie (Oreochromis spp.), sumy i sumiki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osreochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.)

0305 69- -Pozostałe

-Rybie płetwy, głowy, ogony, pęcherze pławne i pozostałe jadalne odpadki rybne:

0305 71- -Płetwy rekina

0305 72- -Rybie głowy, ogony, pęcherze pławne

0305 79- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje ryby (całe, bez głów, w kawałkach, w postaci filetów lub rozdrobnione) oraz jadalne odpadki rybne, które są:

(1)             suszone;

(2)             solone lub w solance; lub

(3)             wędzone.

Sól używana do przygotowania ryb, solonych lub w solance, może zawierać azotyn sodu lub azotan sodu. Do przygotowania ryb solonych, bez wpływu na klasyfikację ryb do niniejszej pozycji, można użyć małych ilości cukru.

Ryby, które zostały poddane dwom lub więcej z wymienionych procesów, podobnie jak rybne mąki i mączka (nawet odtłuszczone (np. metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej) lub poddania obróbce termicznej) oraz granulki rybne, nadające się do spożycia przez ludzi, zostały zaklasyfikowane do niniejszej pozycji.

Ryby wędzone przed lub w czasie procesu wędzenia niekiedy poddawane są obróbce termicznej (wędzenie na gorąco), podczas której mięso gotowane jest częściowo lub całkowicie. Nie ma to wpływu na klasyfikację do niniejszej pozycji, pod warunkiem że mięso nie zostało poddane innemu procesowi przetwarzania, który pozbawia je charakteru wędzonej ryby.

Do podstawowego asortymentu ryb przygotowanych w sposób objęty niniejszą pozycją należą sardynki, sardele, sardynki europejskie, szproty, tuńczyki, makrele, łososie, śledzie, dorsze, łupacze i halibuty.

Jadalne podroby ryb oddzielone od reszty ciała ryby [np. skóry, ogony, pęcherze (pęcherze pławne), głowy i połówki głów (z mózgiem, policzkami, językami, oczami, szczękami lub wargami, lub bez), żołądki, płetwy, języki], jak również wątróbki, ikry i mlecz, suszone, solone, w solance lub wędzone, są także klasyfikowane w tej pozycji.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Niejadalnych odpadków z ryb (np. w rodzaju stosowanych w przemyśle) i odpadków rybnych (pozycja 0511).

(b)Ryb poddanych obróbce cieplnej (objętych zastrzeżeniami dotyczącymi ryb wędzonych) i ryb przygotowanych w inny sposób, na przykład konserwowanych w oleju, w occie lub marynowanych, ani kawioru oraz namiastek kawioru (pozycja 1604).

(c)Zup rybnych (pozycja 2104).

(d)Mąk, mączek i granulek rybnych, nienadających się do spożycia przez ludzi (pozycja 2301).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0305 71

Postanowienia Noty wyjaśniającej do podpozycji 0302 92 dotyczą produktów objętych niniejszą podpozycją, z uwzględnieniem istniejących różnic.

Podpozycja ta obejmuje, między innymi, niepozbawione skóry płetwy rekinów, po prostu suszone oraz części płetw rekinów, które zostały zanurzone w gorącej wodzie, pozbawione skóry lub rozdrobnione przed suszeniem.


 


0306-Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi.

-Zamrożone:

0306 11- -Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 12- -Homary (Homarus spp.)

0306 14- -Kraby

0306 15- -Homarzec (Nephrops norvegicus)

0306 16- -Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 17- -Pozostałe krewetki

0306 19- -Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

-Żywe, świeże lub schłodzone:

0306 31- -Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 32- -Homary (Homarus spp.)

0306 33- -Kraby

0306 34- -Homarzec (Nephrops norvegicus)

0306 35- -Krewetki wód zimnych (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 36- -Pozostałe krewetki

0306 39- -Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

-Pozostałe:

0306 91- -Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 92- -Homary (Homarus spp.)

0306 93- -Kraby

0306 94- -Homarzec (Nephrops norvegicus)

0306 95- -Krewetki

0306 99- -Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki ze skorupiaków morskich, nadające się do spożycia przez ludzi

Niniejsza pozycja obejmuje:

(1)             Skorupiaki w skorupach lub bez, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance.

(2)             Skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia.

(3)             Skorupiaki w ich skorupach, gotowane na parze lub w wodzie (nawet z dodatkiem niewielkiej ilości tymczasowych chemicznych środków konserwujących), mogą one być również schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance.

Do głównych rodzajów skorupiaków należą: homary, raki morskie, langusty, kraby i krewetki.

Pozycja niniejsza obejmuje również części skorupiaków (np. „ogony” homarów i langust, szczypce krabów), pod warunkiem że te części bez muszli nie zostały poddane żadnemu innemu procesowi niż wymienione powyżej w punkcie (1).

Pozycja niniejsza obejmuje również mąki, mączki oraz granulki, ze skorupiaków, nadające się lub odpowiednie do spożycia przez ludzi.

Pozycja niniejsza nie obejmuje:

(a)Jeżowców i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0308.

(b)Skorupiaków (oraz ich części), przetworzonych lub zakonserwowanych w procesie nieprzewidzianym dla tej pozycji, np. skorupiaków bez skorup gotowanych w wodzie (pozycja 1605).

 


 


0308-Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi.

-Ogórki morskie (Stichopus japonicus, Holothuroidea):

0308 11- -Żywe, świeże lub schłodzone

0308 12- -Zamrożone

0308 19- -Pozostałe

-Jeżowce (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):

0308 21- -Żywe, świeże lub schłodzone

0308 22- -Zamrożone

0308 29- -Pozostałe

0308 30-Meduzy (Rhopilema spp.)

0308 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje:

(1)Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance.

(2)Wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia.

Głównymi odmianami bezkręgowców wodnych są jeżowce morskie, strzykwy (bêches-de-mer) i meduzy.

Pozycja ta obejmuje również części bezkręgowców wodnych (np. gonady jeżowców morskich), pod warunkiem że nie zostały one poddane żadnemu innemu procesowi niż te wymienione w punktach (1) i (2) powyżej.

Pozycja obejmuje również mąki, mączki i granulki z bezkręgowców morskich, nadające się lub odpowiednie do spożycia przez ludzi.

Pozycja ta nie obejmuje bezkręgowców wodnych przetworzonych lub zakonserwowanych procesami nieprzewidzianymi w tej pozycji (np. bezkręgowce wodne ugotowane w wodzie lub zakonserwowane w occie) (pozycja 1605).

__________