Dział 1

ZWIERZĘTA ŻYWE

Uwaga

1)    Niniejszy dział obejmuje wszystkie zwierzęta żywe, z wyjątkiem:

a)    ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych, objętych pozycją 0301, 0306, 0307 lub0308;

b)    kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002;

c)    zwierząt objętych pozycją 9508.


 


UWAGI OGÓLNE

Niniejszy dział obejmuje wszystkie stworzenia żywe (do spożycia lub innych celów), z wyjątkiem:

  1. Ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych.
  2. Kultur mikroorganizmów i pozostałych produktów objętych pozycją 3002.
  3. Zwierząt wchodzących w skład cyrków, menażerii i innych wędrownych pokazów zwierząt (pozycja 9508).

Zwierzęta padłe w czasie transportu klasyfikowane są do pozycji od 0201 do 0205, 0207 lub 0208 w razie, gdy są jadalne i nadają się do spożycia przez ludzi. W innych przypadkach należy je klasyfikować do pozycji 0511.


 


0101-Konie, osły, muły i osłomuły, żywe (+).

-Konie:

0101 21- -Zwierzęta hodowlane czystorasowe

0101 29- -Pozostałe

0101 30-Osły

0101 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje konie (klacze, ogiery, wałachy, źrebięta i kucyki), osły, muły i osłomuły, udomowione oraz dzikie.

Muły są krzyżówką osła i klaczy. Osłomuł jest rozmnażany z ogiera i oślicy.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0101 21

W podpozycji 0101 21 wyrażenie „zwierzęta hodowlane czystorasowe” obejmuje tylko zwierzęta hodowlane uznane za „czystej krwi” przez właściwe władze państwowe.


 


0102-Bydło żywe (+).

-Bydło:

0102 21-Zwierzęta hodowlane czystorasowe

0102 29-Pozostałe

-Bawoły:

0102 31- -Zwierzęta hodowlane czystorasowe

0102 39- -Pozostałe

0102 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje wszystkie zwierzęta z podrodziny Bovinae, domowe oraz dzikie, niezależnie od ich przewidzianego wykorzystania (np. inwentarskie, hodowlane, do tuczu, rozpłodowe, rzeźne). Należą do nich między innymi:

(1)     Bydło:

Kategoria ta obejmuje bydło z rodzaju Bos, który został podzielony na cztery podrodzaje: Bos, Bibos, Novibos i Poephagus. Obejmują one, między innymi:

(A)Bydło zwyczajne (Bos taurus), zebu lub bydło garbate (Bos indicus) oraz bydło Watussi.

(B)Bydło azjatyckie z podrodzaju Bibos, takie jak gaur (Bos gaurus), gajal (Bos frontalis) i banteng (Bos sondaicus lub Bos javanicus).

(C)Zwierzęta z podrodzaju Poephagus, takie jak tybetański jak (Bos grunniens).

(2)Bawoły:

Kategoria ta obejmuje zwierzęta z rodzajów Bubalus, Syncerus i Bison. Obejmują one, między innymi:

(A)Zwierzęta z rodzaju Bubalus, włącznie z bawołem indyjskim lub bawołem wodnym (Bubalus bubalus), bawołem azjatyckim lub arni (Bubalus arni) oraz bawołem anoa z Celebesu lub anoa nizinnym (Bubalus depressicornis lub Anoa depressicornis).

(B)Bawoły afrykańskie z rodzaju Syncerus, takie jak bawół krótkorogi (Syncerus nanus) i duży bawół afrykański (Syncerus caffer).

(C)Zwierzęta z rodzaju Bison, tj. bizon amerykański (Bison bison) lub „bawół” oraz żubr europejski (Bison bonasus).

(D)Beeffalo (skrzyżowanie bizona z bydłem domowym).

(3)Pozostałe, w tym czykary (antylopy czterorogie) (Tetracerus quadricornis) i antylopy krętorogie z rodzajów Taurotragus i Tragelaphus.

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0102 21 i 0102 31

W podpozycji 0102 21 i 0102 31 wyrażenie „zwierzęta hodowlane czystorasowe” obejmuje tylko zwierzęta hodowlane uznane za „czystej krwi” przez właściwe władze państwowe.


 


0103-Świnie żywe (+).

0103 10-Zwierzęta hodowlane czystorasowe

-Pozostałe:

0103 91- -O masie mniejszej niż 50 kg

0103 92- -O masie 50 kg lub większej

Pozycja ta obejmuje zarówno świnie domowe, jak i świnie dzikie (np. dziki).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycja 0103 10

W podpozycji 0103 10 wyrażenie „zwierzęta hodowlane czystorasowe” obejmuje tylko zwierzęta hodowlane uznane za „czystej krwi” przez właściwe władze państwowe.

Podpozycje 0103 91 i 0103 92

W podpozycji 0103 91 i 0103 92 określone granice masy odnoszą się do masy poszczególnych zwierząt.

 


 


0104-Owce i kozy, żywe.

0104 10-Owce

0104 20-Kozy

Pozycja ta obejmuje owce domowe lub dzikie (tryki, maciorki i jagnięta) oraz kozy i koźlęta, domowe lub dzikie.


 

 


0105-Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki (+).

-O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11- -Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

0105 12- -Indyki

0105 13- -Kaczki

0105 14- -Gęsi

0105 15- -Perliczki

-Pozostałe:

0105 94- -Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

0105 99- -Pozostałe

Pozycja ta obejmuje tylko żywe ptaki domowe z gatunków wyszczególnionych w pozycji. Ptactwo z gatunku Gallus domesticus obejmuje kurczęta i kapłony. Pozostałe żywe ptaki (np. kuropatwy, bażanty, gołębie, dzikie kaczki, dzikie gęsi) zostały wyłączone (pozycja 0106).

Noty wyjaśniające do podpozycji

Podpozycje 0105 11, 0105 12, 0105 13, 0105 14 i 0105 15
W podpozycji 0105 12, 0105 13, 0105 14 i 0105 15 określone granice masy odnoszą się do masy poszczególnych ptaków.

 


 

 


0106-Pozostałe zwierzęta żywe.

-Ssaki:

0106 11- -Naczelne

0106 12- -Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich)

0106 13- -Wielbłądy i inne wielbłądowate (Camelidae)

0106 14- -Króliki i zające

0106 19- -Pozostałe

0106 20- -Gady (włączając węże i żółwie)

-Ptaki:

0106 31- -Ptaki drapieżne

0106 32- -Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

0106 33- -Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39- -Pozostałe

-Owady:

0106 41- -Pszczoły

0106 49- -Pozostałe

0106 90-Pozostałe

Pozycja ta obejmuje, między innymi, następujące żywe zwierzęta domowe lub dzikie:

(A)            Ssaki:

(1)       Naczelne.

(2)Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren); foki, lwy morskie i morsy (ssaki z podrzędu płetwonogich).

(3)Pozostałe (np. renifery, koty, psy, lwy, tygrysy, niedźwiedzie, słonie, wielbłądy (włączając dromadery), zebry, małpy, króliki, zające, jelenie, antylopy (inne niż te z podrodziny Bovinae), kozice, lisy, norki i inne hodowlane zwierzęta futerkowe).

(B)            Gady (włączając węże i żółwie).

(C)            Ptaki:

(1) Ptaki drapieżne.

(2)             Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu).

(3)             Pozostałe (np. kuropatwy, bażanty, przepiórki, słonki, bekasy, gołębie, głuszce, poświerki ortolany, dzikie kaczki, dzikie gęsi, drozdy, kosy, skowronki, zięby, sikory, kolibry, pawie, łabędzie oraz pozostałe ptaki niewymienione w pozycji 0105).

(D)            Owady, np. pszczoły (nawet w skrzyniach przenośnych lub w klatkach, lub ulach).

(E)            Pozostałe, np. żaby.

Niniejsza pozycja wyklucza zwierzęta wchodzące w skład cyrków, menażerii lub innych podobnych wędrownych pokazów zwierząt (pozycja 9508)

__________