Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 63

POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

Uwagi ogólne

Do klasyfikacji artykułów złozonych z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych w pozycji — zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do niniejszej sekcji.