Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

SEKCJA XV

METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH

Uwagi ogólne

Odpady i złom metali nieżelaznych, które zostały przetopione i odlane we wlewki, surówkę, bloki lub podobne postacie, klasyfikowane są jako metal w stanie surowym, a nie jako odpady lub złom. W rezultacie są one klasyfikowane, na przykład do pozycji 7601 (aluminium), 7801 (ołów), 7901 (cynk) lub do podpozycji 8104 11 00 lub 8104 19 00 (magnez).

Wyrażenie „metal” obejmuje także metal, który posiada strukturę amorficzną (niekrystaliczną), taki jak szkła metaliczne i proszkowe produkty hutnicze.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

Sekcja XV

Uchwyt na klucze z łańcuszkiem i dewizką (wisiorkiem). Uchwyt na klucze (breloczek do kluczy), z metalu nieszlachetnego, przymocowany łańcuszkiem z metalu nieszlachetnego do kwadratowej dewizki (wisiorka) z metalu nieszlachetnego, zawierającej emaliowany symbol reklamowy na jednej stronie.

Uzasadnienie:

klasyfikacja jako „artykuł z metalu nieszlachetnego”.

21. (marzec 1998 r.)