Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

7615 10

  1. Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej w rodzaju powszechnie używanych w kuchni, przeważnie do handlowego przygotowywania, pakowania i żywności. Pojemniki w różnych kształtach i rozmiarach (przeważnie prostokątne i okrągłe). Artykuły te są często używane przy pieczeniu przemysłowym żywności podczas fazy produkcji i gotowania. Żywność jest później przenoszona i sprzedawana w tych foliowych pojemnikach. Takie pojemniki są zwykle wyrzucane.

Zastosowanie ORI 1 i 6.

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

7615 19

Jednorazowy pojemnik z folii aluminiowej w postaci talerza używany głównie w handlu do przygotowania, pakowania i przewozu pożywienia (wymiary: wewnętrzna średnica 15 cm bez boków, które przechylone są na zewnątrz, zewnętrzna średnica 20 cm wraz z bokami, głębokość 2 cm, pojemność 425 ml).

Uzasadnienie:

ORI 1. i 6.

38. (październik 2006 r.)