Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

7608

Rury i przewody rurowe, z aluminium

Mają zastosowanie Noty wyjaśniające do HS do pozycji 7304, uwzględniając istniejące różnice.

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

7608 20 20

Artykuł składa się z dwóch przewodów rurowych przytrzymywanych przez łączniki, o całkowitej długości ok. 150 cm i średnicy każdego przewodu ok. 0,8 cm. Przewody są zgrzewane i wykonane ze stopu aluminium.

Artykuł jest przeznaczony do stosowania w pojazdach silnikowych do przesyłania płynu chłodniczego z silnika do wymiennika ciepła pod deską rozdzielczą pojazdu. Zob. ilustracja(*).

(*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 7608, 7608 20 i 7608 20 20.

Wyklucza się klasyfikację do kodu CN 8415 90 00 jako części urządzeń klimatyzacyjnych, do kodu CN 8419 90 85 jako pozostałe części stosowane do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury lub do kodu CN 8708 91 99 jako części grzejników pojazdów silnikowych, ponieważ na podstawie obiektywnych właściwości artykułu nie można określić go jako artykuł nadający się do stosowania wyłącznie lub głównie z takimi artykułami (zob. uwaga 2b) do sekcji XVI oraz uwaga 3 do sekcji XVII).

Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 7608 20 20 jako rury i przewody rurowe z aluminium, ze zgrzewanych stopów aluminium.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/553 z dnia 3 kwietnia 2018 r. (L 92)