Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 76

ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM

Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego

Kod nomenklatury

Opis towaru

Posiedzenie KKC

DZIAŁ 76

Drut aluminiowy

Pogląd służb Komisji, poparty przez większość kwalifikowaną państw członkowskich, jest taki, że produkty te nie są odpadem ani złomem.

340. posiedzenie

19-21 kwietnia 2004 r.