Kompendium opinii klasyfikacyjnych

Kod nomenklatury

Opis towaru

7409 19

lub

7410 21

  1. Arkusze żywicy fenolo-formaldehydowej, złączone na jednej lub obu powierzchniach z blachą lub folią z miedzi rafinowanej, stosowane do produkcji obwodów drukowanych. Artykuły te przeznaczone są do użytku jako przewodniki elektryczne, uznano więc, że arkusz blachy lub folii miedzianej nadaje im ich zasadniczy charakter.