Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

6810

Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

Beton jest otrzymywany z mieszaniny cementu, kruszywa (piasku, żwiru) i wody, która staje się bardzo twarda po zestaleniu.

Beton zbrojony zawiera także pręty metalowe (pręty zbrojeniowe) lub siatkę metalową.

„Beton lekki” otrzymuje się przez dodatek lżejszego kruszywa (na przykład glinę spulchnioną, kruszony pumeks, wermikulit, żużel granulowany).

6810 11 10

Z lekkiego betonu (na bazie skruszonego pumeksu, granulowanego żużla itp.)

Podpozycja ta obejmuje bloki ścienne i cegły z porowatego betonu o gęstości w stanie zestalenia nieprzekraczającej 1,7 kg/dm3. Lekki beton jest dobrym izolatorem cieplnym, ale nie jest tak mocny jak beton o wyższej gęstości.

6810 99 00

Pozostałe

Niniejsza podpozycja nie obejmuje:

  1. „kamiennego papieru” (zob. Nota wyjaśniająca do pozycji 3920);
  2. artykułów dekoracyjnych dla domu i ogrodu z proszku mineralnego i tworzywa sztucznego, gdzie tworzywo sztuczne nadaje artykułom ich zasadniczy charakter (zob. Nota wyjaśniająca do podpozycji 3926 40 00).

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

6810 99 00

Owalne kwiatony wykonane z mieszanki 75 % kruszonego kamienia i 25 % poliestru, zakończone metalową obręczą w celu umożliwienia włożenia szyny zasłonowej. Ponad 18 % ich powierzchni zdobią okrągłe elementy z kości bawołu.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez ogólne zasady 1, 3 lit. b) i 6 wykładni Nomenklatury Scalonej oraz treść kodów CN 6810 i 6810 99 00.

Produkt jest wytwarzany z różnych materiałów, w tym w największej proporcji z kruszonego kamienia.

Produkt nie jest objęty pozycją 9601, gdyż charakter materiału dekoracyjnego, kości bawołu, nie nadaje artykułowi jego zasadniczej cechy.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego

Kod nomenklatury

Opis towaru

Posiedzenie KKC

6810

Prefabrykowana łazienka

Prefabrykowaną łazienkę, przeznaczoną do używania w domach, mieszkaniach, hotelach itd., w postaci „kabiny” wykonanej z lekkiego betonu, całkowicie wyposażoną w urządzenia sanitarne wykonane z różnych materiałów, należy klasyfikować zgodnie z materiałem składowym „kabiny” (beton), który nadaje temu artykułowi jego zasadniczy charakter, do pozycji HS 6810.

Klasyfikacja do pozycji HS 9406 jako prefabrykowany budynek jest wykluczona, ponieważ prefabrykowana łazienka nie może być wykorzystywana samodzielnie i nie tworzy kompletnego lub niekompletnego budynku. Jest ona uważana za część budynku (zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9406 – oddzielnie przedstawiane części budynków i wyposażenie, nawet identyfikowalne jako przeznaczone do tych budynków, są wykluczone z klasyfikacji do tej pozycji).

413. posiedzenie

10-12 stycznia 2007 r.