Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

DZIAŁ 57

DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE

Uwagi ogólne

Klasyfikacja, w obrębie pozycji, artykułów składających się z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych — zob. Uwagi ogólne Not wyjaśniających do tej sekcji.