Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

SEKCJA VII

TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

 

Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

 

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS)

 

Kod nomenklatury

Informacje na temat orzeczenia

 

Sygnatura orzeczenia:

 

Data orzeczenia:

 

Miejsce publikacji:

 

Przedmiot postępowania

 

Sentencja wyroku

 

 

Sygnatura orzeczenia:

 

Data orzeczenia:

 

Miejsce publikacji:

 

Przedmiot postępowania

 

Sentencja wyrok

 

 

Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Posiedzenie KKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

 

 

 

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji