Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Kod CN

Opis towaru

Rozporządzenie KE

2849 90 50

Karboazotek wanadu, zawierający w masie:

— wanad

79,5 %

— azot

12,0 %

— węgiel

7,0 %.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2849, 2849 90 i 2849 90 50 oraz 2850. Patrz także uwagi wyjaśniające do pozycji 2849 Zharmonizowanego Systemu, część C.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2812/92 z dnia 25 września 1992 r.

2849 90 50

Karboazotek wanadu, zawierający w masie:

— wanad

79,0 %

— azot

16,0 %

— węgiel

3,5 %.

Uzasadnienie:

Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 2849, 2849 90 i 2849 90 50 oraz 2850. Patrz także uwagi wyjaśniające do pozycji 2849 Zharmonizowanego Systemu, część C.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2812/92 z dnia 25 września 1992 r.