Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

VI. RÓŻNE

2844

Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty

Zob. uwaga 6 do tego działu.

2844 10 10

do

2844 10 90

Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub naturalne związki uranu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (IV) (A) (1), (B) (1) i (C), od (1) do (3).

2844 20 25

do

2844 20 99

Uran wzbogacony w U 235 i jego związki; pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran wzbogacony w U 235, pluton lub związki tych produktów

Uran wzbogacony w izotop U 235 występuje w obrocie handlowym, opisany jako „uran nieznacznie wzbogacony” (zawierający do 20 % U 235) i „uran wysoce wzbogacony” (zawierający więcej niż 20 % U 235).

Dla plutonu i jego związków, zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (IV) (A) (3), (B) (2) i (C) (1) i (3).

2844 30 11

i

2844 30 19

Uran zubożony w U 235; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające uran zubożony w U 235 lub związki tego produktu

Uran zubożony w U 235 jest produktem ubocznym powstałym podczas produkcji uranu wzbogaconego w U 235. Ze względu na jego dużo niższy koszt otrzymywania i dużą dostępność, zastępuje on uran naturalny, w szczególności, jako materiał rozszczepialny, jako ekran ochronny przed promieniowaniem, jako metal ciężki do produkcji kół zamachowych oraz do otrzymywania mieszanek absorbujących (pochłaniaczy gazów), stosowanych do oczyszczania niektórych gazów.

2844 30 51

do

2844 30 69

Tor; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające tor lub związki tego produktu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (IV), w szczególności (A) (2) i (B) (3).

2844 30 91

i

2844 30 99

Związki uranu zubożonego w U 235 lub toru, nawet zmieszane razem

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (IV), (B) (1) i (3).

2844 40 10

do

2844 40 80

Pierwiastki, izotopy i związki promieniotwórcze, inne niż te objęte podpozycją 2844 10, 2844 20 lub 2844 30; stopy, dyspersje (włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki; pozostałości promieniotwórcze

Definicja określenia „izotopy”, zob. ostatnie zdanie uwagi 6 do tego działu i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (I).

Dla pozostałych produktów wymienionych w tych podpozycjach zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (III).

2844 50 00

Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jądrowych (Euratom)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2844, pkt (IV), (C) (4).

Decyzje Komitetu Systemu Zharmonizowanego (HSC)

Kod nomenklatury

Opis towaru

Numer sesji

2844 40

 1. Florilglutamic acid (18 F) (Wykaz INN 106)
 2. Technetium (99m Tc) etarfolatide

(Wykaz INN 107)

 

51. (marzec

2013 r.)

2844 40

 1. Florbetapir (18F) (Wykaz INN 103)
 2. Fluciclatid (18F) (Wykaz 103)
 1. Fluciclowin (18F) (Wykaz 103)
 2. Flurpiridaz (18F) (Wykaz 103)
 3. Ioflubenzamid (131I) (Wykaz 103)

 

47. (marzec 2011 r.)

2844 40

 1. Flutemetamol (18F) (Wykaz INN 101)
 2. Girentuximab jodu (124|) (Wykaz INN 101)

46. (wrzesień 2010 r.)

 1. Florbetaben (18F) (Wykaz INN 102)
 2. Itr (90Y) cliwatuzumab tetraksetan (Wykaz INN 102)