Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

2840

Borany, nadtlenoborany (nadborany)

2840 19 90

Pozostałe

Podpozycja ta obejmuje krystaliczny tertaboran disodu (z 10H2O).

2840 20 10

Borany sodu, bezwodne

Podpozycja ta obejmuje pentaboran sodu i metaboran sodu.