Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

II. KWASY NIEORGANICZNE I NIEORGANICZNE TLENOWE ZWIĄZKI NIEMETALI

2811

Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali

2811 19 80

Pozostałe

Podpozycje te obejmują produkty wymienione w uwadze 4 do tego działu.

 

Kompendium opinii klasyfikacyjnych

 

Kod nomenklatury

Opis towaru

2811 22

  1. Pył krzemionkowy, złożony z najdrobniejszych cząstek amorficznego ditlenku krzemu (nie mniej niż 80% masy), powstały jako produkt uboczny podczas produkcji stopów krzemowych lub żelazokrzemowych. Główne zanieczyszczenia obejmują węgiel, krzem, węglik krzemu i tlenki metali alkalicznych. Produkt zwykle zawiera więcej niż 90% krzemionki. W zależności od parametrów operacyjnych, dostępne są niższe gatunki krzemionki. Całkowita ilość zanieczyszczeń nie przekroczy 20% wagowych.

 

Zastosowanie 1 (uwaga 1 (a) do działu 28) i 6 ORI             Sesja 61