Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej

 

 

III. ZWIĄZKI FLUOROWCÓW LUB SIARKI Z NIEMETALAMI

2812

Halogenki i tlenohalogenki niemetali

 

Chlorki i tlenochlorki

2812 11 00

Chlorek karbonylu (fosgen)

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2812, pkt (B) (5).

2812 12 00

do

2812 14 00

Tlenochlorek fosforu; Trichlorek fosforu; Pentachlorek fosforu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2812, pkt (A) (3) i (B) (4).

2812 15 00

do

2812 17 00

Monochlorek siarki; Dichlorek siarki; Chlorek tionylu

Zob. Noty wyjaśniające do HS do pozycji 2812, pkt (A) (2) i (B) (1) (a).

28121990

Pozostałe

Poza produktami wymienionymi w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 2812, pkt (A) (z wyjątkiem pkt (2), (3)) i pkt (B) (z wyjątkiem pkt (1) (a), (4), (5)), podpozycje te obejmują tetrachlorek telluru (TeCl4) stosowany głównie do nadawania patyny wyrobom ze srebra.